Datum: Dinsdag 28 december 2004 Betreft: PLICHTEN Kenmerk: 20041228JHLH Dear Elizabeth, Dus toch nog een briefje als vervolg op mijn bericht van gisteren. 15.55 Brief Goede Jaarwisseling verzonden. Verder uploaden van het dagboek heeft totaal geen zin aangezien al mijn ervaringen van 2004 staan vermeld in mijn brieven aan mijn gevolmachtigd directeur en de Berichten uit de Zevende Hemel. Ik loop deze brieven echter nog een keer na. Finishing Touch maakt melding van mijn aanvraag van de grafelijke titel. Dit staat vermeld in brief Erkenning aan de Hoge Raad van Adel. Ik haal ook nog enkele ongerechtigheden uit mijn brieven aan jou. Zo is het besluit tot de herbouw van de Valkhofburcht ref. Herbevestiging II niet in het voorjaar van 1997 genomen, maar op 12 juni 1996.

Dinsdag 28 december 2004 - De datum spreekt voor zich.
251 bezoeken.
Top 100 van 680 verwijzende pagina's 94. Genealogie Spencer 95. Een Droom van Rood en Geel 98. Dual Resident Company Questionnaire.
Mijn enige favoriet in het theater is Vera Mann op dit moment. De enige keer dat ik haar heb gesproken was op 23 maart 2001 'A Star is Born'. Vandaag is het acht jaar geleden dat ik Diana mijn huwelijksvoorstel heb gedaan en vijf jaar geleden dat ik haar zoon William mijn testament heb gebracht in Schotland. Er ligt hier nu ook een pak sneeuw. Een andere verplichting betreft de werkzaamheden van Marco de Ruyter. Duidelijk is dat hij mijn opdracht slechts ten dele heeft uitgevoerd, alsmede - klaarblijkelijk - een opdracht van Liesbeth Halbertsma. Wie betaalt de rekening? Ik stel voor dat jij dat deze keer doet vanuit de holding. Dat moet kunnen vanaf 1 januari als je alle werkzaamheden conform planning en adviezen hebt verricht.

Deze in brief Werkverslag opgenomen foto dateert van 16 oktober 1995. Ik heb de originele versie op 15 september 1996 aan Diana doen toekomen, zoals vermeld op pagina 5 van mijn boek. Ik mag dus aannemen dat zij zelf verantwoordelijk is geweest voor deze montagefoto. En niet zonder reden! Ik zou het op prijs stellen nu het programma Adobe Go Live te kunnen aanschaffen, zoals vermeld in De geest van de Sangría.

Het op 29 november aangegeven schadebedrag van 500 euro is nog niet vergoed. Het RTL4-journaal meldde dat de zaak Boonstra door het Openbaar Ministerie definitief van de baan is en er geen cassatie volgt. Dat betekent dat we nu de resultaten tegemoet kunnen zien van het marktonderzoek dat ik in Marktonderzoek heb vermeld, alsmede op pagina 34 van mijn boek. 15.54 Even met de trein naar Nijmegen op en neer geweest. Bij het VGZ heeft men mij naar AMEV in Utrecht verwezen inzake polis RKV 33808996. Ik heb telefonisch gesproken met de heer Van Zandvliet. Hij veronderstelt dat de schadeaangifte nog in de stapel post zit en heeft mij geadviseerd volgende week terug te bellen. Dat begint op Spaanse toestanden te lijken, terwijl men daar inmiddels grote vooruitgang heeft geboekt. De in brief MARKTONDERZOEK vermelde Catharina uit Australië heeft nog geen contact met mij gezocht. Ik heb Vera Mann ook nog vermeld in Guusje. Ik citeer: 23.27 Ik zag op 'Yorin' dat Nijmegen nu ook op FM 104.1 onder de aandacht wordt gebracht. Voorts zag ik Vera Mann na lange tijd weer eens op de t.v. Zij beklaagde zich over het feit dat er geen uitkering bestaat voor artiesten die even geen werk hebben. Ik denk dat wij haar de rol van Diana moeten aanbieden in de film "Soldaat van Oranje II", ofwel met de Engelse titel JOHN AND DIANA, THEIR QUIXOTIC QUEST". Ik weet niet hoe haar Engels is, maar het liefst ga ik met haar en Steven Spielberg samen aan het werk in THE ANGEL ON THE BRIDGE. De titelsong Angels van Robbie Williams wordt nu al overal ten gehore gebracht.


FOTO: JOHN L. VAN DER HEYDEN

In deze brief is er een hoofdrol weggelegd voor Boer & Croon. Ik ben dus benieuwd naar de vorderingen van jouw voormalige werkgever JOHN

29 DECEMBER 2004 DE KERN VAN DE ZAAK