FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

TELEFAX Bestemd voor: De Minister President. Datum: 25 juli 1996. Betreft: EXPERIENCIAS HOLANDESAS Aantal pagina's: 1. Zeer geachte heer Kok, Met referte aan mijn fax van hedenmorgen gelieve U hierbij het probleem van Uw Spaanse ambtgenoot aan te treffen. Uw steun aan de Heer Aznar zal door mij bijzonder op prijs worden gesteld. Ik ga ervan uit dat dit bericht U via de moderne communicatiekanalen in Atlanta zal bereiken. Ik wens U verder nog veel genoegen tijdens Uw verblijf op de Olympische Spelen. Met vriendelijke groet.

15 AUGUSTUS 1996 UW BRIEF NR. 96MO05714 TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN