De Minister President Voor deze Mr J.P.M.H. Merckelbach Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 15 augustus 1996 Betreft: Uw brief Nr. 96MO05714 Kenmerk: ICB/REGNL960815

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Merckelbach, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van 26 juli jl. Hiervoor mijn dank.

Ten gevolge van mijn verblijf in Engeland van 1 tot en met 10 augustus jongstleden heb ik eerst vandaag deze ontvangstbevestiging kunnen verzenden. Ik zie met veel belangstelling uit naar de reactie van de heer Van Mierlo. Hoogachtend.

OVERZICHT GEVOERDE CORRESPONDENTIE MET REGERINGSFUNCTIONARISSEN VANAF 1 JANUARI 1996/DECLARATIE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN