Datum: Vrijdag 9 juni 2006 Betreft: DE DA VINCI CODE Kenmerk: 20060609JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Donderdag 8 juni 2006 Dear Elizabeth, Mijn brief FUNCTIONALITEIT heb ik om 15:40 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Op donderdag 11 mei 2006 vond er van 18:00 tot 20:00 een ontmoeting plaats met Latijns-Amerikaanse schrijvers en dichters in het Centre National du Livre, Maison des Ecrivains aan de Rue de Verneuil nummer 53 in Parijs. Ik was daarbij aanwezig en heb grote delen van die bijeenkomst op DVD vastgelegd. Ik zat met mijn camera gewoontegetrouw op de eerste rij. Eén van de merkwaardigste momenten was het optreden van een Mexicaanse schrijfster/dichter vanaf 18:34 met de naam Vilma Fuentes, een bekende van Julio Cortázar, type bohémienne en journaliste. Zij kwam iets te laat en verkeerde blijkbaar - zoals dat op mij overkwam - in kennelijke staat. Om 18:42 werd haar het woord gegeven nadat zij mij dringend had aangekeken en om mijn mening had gevraagd inzake de heer G.W. Bush. Daar heb ik mij bij die gelegenheid niet over uitgelaten, aangezien ik dat al aan Steven Spielberg heb verteld in Segovia. De heren Bush en Spielberg hebben beiden tegelijkertijd op HARVARD gestudeerd in Boston. Milagros Palma zat duidelijk met de presentatie van Vilma Fuentes in de maag. Na deze bijeenkomst en de eenvoudige - door Alexander Freeve mede aan een Franse en Spaanse collega aangeboden - maaltijd ben ik op zoek gegaan naar het nabijgelegen metrostation Solférino. Ik kon het echter niet vinden en kwam op de Seinekade uit. Niet ver van het Musée d'Orsay. Van daaruit ben ik doorgelopen tot aan de Pont du Caroussel. De brug die uitkomt op het Louvre en de weg er dwars doorheen. Langs de fameuse piramide. Op de Pont du Caroussel aangekomen was ik daar als enige op de brug aanwezig. Er voeren nog enkele partyboten over de Seine, maar op de brug was er verder niemand. Althans geen voetgangers. Tijdstip 22:10. Plotseling stopte er een patrouillewagen van de Parijse gendarmerie midden op de brug. Twee agenten haastten zich uit de auto en begaven zich snel naar de westzijde van de brug. Klaarblijkelijk op zoek naar iets in het water. Het kan ook gewoon een afleidingsmanoeuvre zijn geweest en wilden zij niet laten merken wat ze kwamen doen. Ik herkende de situatie afgelopen 6 juni namelijk onmiddellijk in de film THE DA VINCI CODE. Daarom heb ik nu ook het boek gekocht en herken hierin opnieuw tal van situaties die aansluiten op mijn eerdere berichtgevingen inzake DE GODIN VAN DE JACHT. Opmerkelijk was namelijk dat mij op 8 mei door een politiefunctionaris op de Place de la Concorde verzocht werd geen opnames te maken van de Amerikaanse ambassade. Ik heb aan dat verzoek voldaan. Het was om 12:58. Kort na de terugkeer van president Chirac van het monument van Generaal de Gaulle. Vanuit die achtergrond geef ik onderstaande reactie.

Ik heb dinsdagmiddag bij het vrijdag heropende BRUNA ook het boek over de DA VINCI CODE gekocht van DAN BROWN en ben het gaan lezen. De eerste druk dateert van januari 2004. Het is interessante materie met tal van punten van herkenning. Op de eerste plaats al omdat het verhaal in HOTEL RITZ in PARIJS begint. Nu wel een inhoudelijke reactie. DE AMERIKAANSE UNIVERSITEIT VAN PARIJS presenteert vol trots EEN AVOND MET ROBERT LANGDON HOOGLERAAR RELIGIEUZE SYMBOLIEK, HARVARD UNIVERSITY (11). HEIDENSE SYMBOLEN ofwel HEYDENSE SYMBOLEN maken deel uit van mijn familiegeschiedenis. Ik ken alleen maar GOEDE MENSEN in mijn familie. Er zijn er echter heel wat verketterd. SLAAP ALS EEN BABY IN DE LICHTSTAD, LOGEER IN HET RITZ-HOTEL IN PARIJS. (12). Jeróme Collet, Direction Centrale de la Police Judiciaire, De Dienst Centrale Recherche? Rue La Bruyère (16). Citroën ZX Rue Saint-Honoré (19). Interpol, dacht Langdon, Natuurlijk. In een willekeurige nacht konden functionarissen van interpol door heel Europa precies vaststellen wie waar sliep. Het had waarschijnlijk niet meer dan vijf seconden gekost om te ontdekken dat hij in het Ritz te vinden was (20). Rue de Castiglione (21). Langdon liep naar de hoofdingang, een enorme draaideur. Wicca en de heilige vrouwelijkheid (27) is gerelateerd aan WIJCHEN bij NIJMEGEN, de HEILIGE STOEL aldaar bij de WODANSEIK (WOEZIK) en de Nachtegaalstraat 28. Opus Dei (32) is de link met Spanje. Tegenwoordig was de term 'heidens' bijna synoniem geworden met de verering van de duivel. Oorspronkelijk betekende het woord heiden 'iemand van de heide' (VAN DER HEYDEN),

waarmee iemand werd bedoeld die vasthield aan de oude plattelandsgodsdienst: de verering van de natuur. Het pentagram is een voorchristelijk symbool, dat betrekking heeft op de natuurverering. Het staat voor de vrouwelijke helft van alles, een concept dat door godsdiensthistorici "het heilig vrouwelijke" of "de godin" wordt genoemd (40). Hetgeen mij ook aan deze symboliek doet denken.

Als onderdeel van het streven van het Vaticaan om Heydense rituelen uit te bannen en de massa tot het christendom te bekeren, heeft de Kerk een lastercampagne gevoerd tegen de Heydense goden en godinnen, door hun goddelijke symbolen om te vormen tot die van het kwaad (42). Iemand met oog voor etymologie (43), de basis van al mijn studies.

De code:

13-3-2-21-1-1-8-5

O DRACONIAN DEVIL! OH LAME SAINT Ik denk hier aan de DRAGON VISION WIZARD (O, draconische duivel! Oh, armzalige heilige!) Heilige is mijns inziens afkomstig van heidelijke ofwel Heydenlijke. 'Het eerste gedeelte lijkt wel een geheimschrift in cijfers.' Is hier geen verband met Wales? (47). Godinnenverering of iets in die richting? What about de godin van de jacht? O, Draconian devil? Oh, lame saint? Ben ik dat?John Hyde? 'Deze tekst lijkt wel een soort beschuldiging, vindt u niet?' Draconian. Ref. DRAKONISCH. 'Saunière was Fransman. Hij woonde in Parijs. En toch is deze boodschap....' 'In het Engels' (48). Langdon had eens een lezing gegeven in de National Gallery in Londen, onder de titel: 'Het geheime leven van Leonardo: heidense symbolen in christelijke kunst.' Hier zie ik ook een relatie met Het Spel van WICHMOND over Ludgeer dat jaarlijks op Het Suideras wordt opgevoerd in Vierakker. Naar verluidt is daar de eerste evangelist uit Ierland geland om de Van der Heydens te kerstenen. O, Draconian devil! Oh, lame saint! = lamme (heydelijke) heilige = heyden. Waarom ging DIANA mee naar de RITZ op 30-08-1997? (50). Saunière heeft zijn leven gewijd aan het bestuderen van de geschiedenis van de godin (51). Sophie Neveu had aan de University of London cryptologie gestudeerd (54). Op pagina 55 komt de Amerikaanse ambassade ter sprake, de studentenkamers op Harvard en de ontcijfering van de numerieke code door 'Prinses Sophie'.

Vrijdag 9 juni 2006 02:30 Ik heb het boek gelezen tot aan pagina 163 met veel PAARS. Het lijkt mij op dit moment niet van belang om hierop tot in detail in te gaan. Ik heb nog wel gekeken naar de film die ik in oktober 1979 samen met mijn toenmalige echtgenote heb gemaakt in Frankrijk en het graf van Leonardo da Vinci in de tuin van het kasteel AMBOISE aan de Loire. Eén van de kastelen van de Franse Koningen. Wat in DE DA VINCI CODE is beschreven is voor mij volstrekt geloofwaardig. Hier houd ik het even bij. Onze hoop is thans gevestigd op een jongeman uit Drempt in de GRAAFSCHAP VAN HEYDEN: KLAAS-JAN HUNTELAAR. En als we nu nog geen wereldkampioen worden, dan heeft MARCO VAN BASTEN een groot probleem en kunnen we weer terug naar het JAAR NUL voor een nieuwe evaluatie. 13:35 Gelezen tot pagina 184. Ik kom nog even terug op mijn brief van gisteren met de mededeling van Het Net Klantnummer: 21304318 Mevrouw J. van der Heijden Zwanenveld 9131 6538 SJ NIJMEGEN Amersfoort, 6 juni 2006 Onderwerp: Ontvangstbevestiging Geachte mevrouw van der Heijden, Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw reactie. Deze hebben wij ontvangen op 06-06-2006 en wordt zo snel mogelijk behandeld onder nummer 3117830. Met vriendelijke groet, Boukje Bügel-Gabreëls Directeur Marketing & Sales. Hierbij ga ik ervan uit dat dit een ontvangstbevestiging is van mijn brief van 1 juni, die zowel door mij als mijn moeder is ondertekend. Het is Mevrouw Bügel-Gabreëls klaarblijkelijk nog niet bekend dat ik geen dame ben. Dat is ED NIJPELS ook eens overkomen in juli 1997. Niet alleen Ed Nijpels is dat overkomen, maar ook mevrouw Liesbeth Maaten in Londen op 24 april 1998. De roos (p. 191) is een belangrijk symbool in de DA VINCI CODE. Volgens het boek is de vijfbladige roos het symbool van de Priorij van Sion. Een organisatie die ik mij ook meen te herinneren uit een boek dat ik hier op 7 april 2004 heb gekocht. Het boek is geschreven door een jood die het oorspronkelijk de titel De dood van een godin heeft gegeven. Ook heb ik ergens gelezen dat de Priorij van Sion in verband is gebracht met Prins Charles in de tijd dat DIANA - volgens de heer Gijsbertus van den Broek uit Hilversum - op vakantie was in Lacaune in januari 1984. Het lijkt mij derhalve geen toeval dat Rik Felderhof gisteren de heer Jochem van Gelder uit Beneden-Leeuwen in zijn programma Villa Felderhof had uitgenodigd. Jochem is een volle neef van mijn voormalige echtgenote en ik mag nu wel aannemen dat er in de villa in SAINT TROPEZ terzake meer informatie is uitgewisseld dan er in het programma is uitgezonden. Ik dank JOCHEM VAN GELDER hiermee dan ook bij voorbaat voor zijn medewerking. 15:30 Het laatste nieuws inzake CERVANTES PRODUCTIONS: Endemol-baas plotseling weg Ik ben dus benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt. Jij bent voor mij HET WINNENDE PAARD. Vandaar deze brieven. Evenmin als Ad Melkert - als verwoord in zijn brief van 6 juni 2002 als reactie op PAARS III - ben ik het type om de handdoek in de ring te gooien. Ik ben zelfs bereid de directie over ENDEMOL van de heer Joaquim Agut Bonsfills over te nemen als dat geen juridische complicaties met zich meebrengt zoals gisteren in THE BOLD AND THE BEAUTIFUL tot uitdrukking is gebracht - waarin Deacon Sharp met een derde deel van de aandelen werd afgescheept van een de facto niet werkbare werkmaatschappij in ruil voor een 51% meerderheidsbelang van Eric Forrester - en vergelijkbaar met de NIOW-TALENSTORY. Het blijft een interessante case die BOLD zonder BEAUTIFUL. LIEFDE IS... ...VOOR HEM ALLES LATEN VALLEN. Doe dat maar niet. MANAGEMENT MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS is al erg genoeg geweest. Hier houd ik het voorlopig bij. Om 18:00 beginnen we aan een Nieuwe AFTRAP. Laat dat ook de AFTRAP betekenen van ONS BEDRIJF.

11 JUNI 2006 ELIZABETH