11 januari 2001. Betreft: WEDDEN OP HET WINNENDE PAARD Kenmerk: JH/HdK20010111. Nijmegen, dinsdag 9 januari 2001. Apreciado Amigo, Uit de markt vandaag het volgende nieuws:

1. BANK CERVANTES
Nieuw kantoor ABN Amro in Chicago kost bijna 1,2 miljard. De naamswijziging is nu nog slechts een kwestie van tijd.

2. CERVANTES COMMUNICATIONS
Orange wil met beursgang rond 11 miljard euro ophalen. Ik merk hierbij op dat de heer Bon er klaarblijkelijk aan voorbijgaat dat Orange in de Benelux inmiddels eigendom van KPN is geworden, voor zover ik mijn eigen berichtgeving terzake dienaangaande nog goed kan herinneren. Ik heb voorts bezwaar tegen Franse invloed binnen Orange in het Verenigd Koninkrijk. Dat is immers eveneens ons werkgebied. Ik raad mijn Raad van Bestuur - in ontwikkeling - derhalve ten stelligste af met dit Franse bedrijf zaken te doen 'for the time being'.

3. CERVANTESONLINE
Franse Liberty Surf voor f 2 miljard naar Tiscali. Er is voor KPN en Telefónica nu dus haast geboden om de krachten te bundelen. Wij kunnen ons nu niet uit de markt laten spelen. Werk dus voor de 'hotemetoten' Paul Smits, Juan Villalonga, Rodrigo Rato, Gerrit Zalm, Frits Bolkestein en José María Aznar. Weer werk volop dus voor de Regisseurs van de Beweging. Ik ben dus benieuwd naar jouw reactie op al deze ontwikkelingen. Dat geldt ook voor de manager die gewend is om de juiste 'hotemetoten' om de tafel te krijgen en tot afspraken te laten komen. Iedereen heeft altijd gelijk. Echter altijd vanuit diens eigen standpunt bezien. De Zaak NIOW heb ik zondag ook besproken met een zijdelings betrokkene. Ik heb er geen bezwaar tegen dat mijn voormalige compagnons geld hebben verdiend in Zuid-Amerika. Het is mij niet bekend aan welke kant zij hebben gestaan ten tijde van al die cocaïnetransporten naar Nederland, maar ík wil daar niet op worden aangekeken. Dát is het hele verhaal. Van Al Fayed verwacht ik wél genoegdoening voor zijn ongevraagde interventie in onze persoonlijke en zakelijke aangelegenheden in de periode juli-augustus 1997. Het wordt dus hoogtijd dat The Magistrate of London dienaangaande op korte termijn tot zijn veroordeling overgaat. Vanuit Utrecht verwacht ik derhalve nu ook een extra inspanning in ons 'creatieve project'. Liefde is... ...als muziek uit het hart. Wederom werk voor Readers Digest derhalve. Ik hoop deze zomer een reis naar Amerika te kunnen maken. 20.30 Vanmorgen werd ik om 9.00 al gebeld door de medewerkster van Foto Roos dat de Minolta Dimâge Scan Dual II niet direct leverbaar is. Om die reden ben ik vanmiddag naar Arnhem gereisd. Op het Stationsplein werd mijn aandacht al direct getrokken door drie hoefijzers in de etalage van Champions met de spreuk Wedden op het Juiste Paard. Uiteraard kwam bij mij het paard in beeld waarop ik al vanaf 1 november 1989 - mede op advies van mijn toenmalige echtgenote - heb gewed. Ik ben er daarom even naar binnen gegaan. Men kan er wedden op paarden die aan de Engelse paardenraces deelnemen. Vanmiddag waren de races in Wolverhampton op het beeldscherm te volgen. De bezoeker werd ter plekke op video vastgelegd. Het was op dat moment rond 15.10 uur.

In de Koningstraat bevindt zich een fotospeciaalzaak met de naam Camex. Daar ben ik door een lieftallige jongedame te woord gestaan. Op haar vraag of ik van Diana een foto heb gemaakt heb ik haar laten weten dat ik dat met opzet niet heb gedaan op het moment dat zij mij voor de eerste keer heeft bezocht. Omdat zij al zoveel last van fotografen had.

Zij gebruikte daarbij het woord ethisch. Exact het onderwerp dat Liesbeth en ik het hoogst in ons vaandel hadden. Camex kon mij ook niet aan de gewenste scanner helpen. De problemen liggen klaarblijkelijk bij de importeur in Maarssen (Zonnebaan 39). Daar heb ik in 1990 ook nog naar een vervangende ruimte voor het kantoor van Nieuw Elan gezocht. Mede in verband met de toendertijd door mij voorgestelde fusie met de SBO. Morgen ga ik er weer even langs. Wellicht een goede gelegenheid om even bij Ben Lacor langs te gaan m.b.t. de informal investors.

Galerie Stijl in de Parkstraat 22 was - zoals gezegd - gesloten. Niet ver daarvandaan trof ik op de Johan de Witlaan een opmerkelijke affiche, ondanks het feit dat ik de heer Mr. G. Van Amstel te Bunnik zeer nadrukkelijk heb ontraden de term stalking te gebruiken.

Zoals te verwachten was is deze term een eigen leven gaan leiden. Ik breng deze nieuwe functie dan maar gemakshalve onder het hoofdstuk produktontwikkeling onder. Vergelijkbaar met nieuw ontwikkelde functies als Internationaal Stafmedewerker, Management Assistent e.d. Ik acht mij echter geenszins verantwoordelijk voor dit nieuwe produkt en zal derhalve ook geen aanspraak maken op het idee. Evenmin ben ik van zins voor dit nieuwe beroep te gaan opleiden. Die eer komt uiteraard geheel en al de heer Van Amstel zelf toe, tenzij hij het van iemand anders heeft, zoals Karel Aalbers. Ik heb de Arnhemse jongedame in de Koningstraat dan ook laten weten dat de heer Aalbers de naam Cervantes in mijn Business Plan klaarblijkelijk overal heeft vervangen door Vitesse. Ook dat was onethisch naar haar mening en dus ook niet toegestaan. Vanavond zag ik de aankondiging van het programma Het wakend oog waarin aanstaande vrijdag volgens de presentator onze goede vriend Boris Dittrich uit Alkmaar - ik heb hem ooit eens aanbevolen als opvolger van Winnie Sorgdrage in Paars II - wordt 'gestalked'. Wellicht geeft dat programma meer helderheid over dit hoogst merkwaardige fenomeen dat zich thans in onze Nederlandse samenleving heeft gemanifesteerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het programma wordt vrijdag om 21.25 uitgezonden op RTL4, gevolgd door de Vrienden Van Amstel Live!

Woensdag 10 januari 2001
Vertrek Dukenburg 9.21. 's-Hertogenbosch 10.00. Om 10.30 uur kwam de trein tussen Houten en Utrecht Centraal tot stilstand ten gevolge van een computerstoring. Aankomst in Utrecht met 20 minuten vertraging:10.50. De postbus bevatte een verrassing: een persoonlijk ondertekende nieuwjaarskaart van de Minister-President en zijn echtgenote.

Bovendien het laatste nummer van Spaans op School gericht aan het Instituto Cervantes Benelux met enkele belangrijke nieuwtjes door: Helma Dam. Ik heb goede verwachtingen van deze denktank. Ik ben daarbij tevens van mening dat wij als hispanisten niet genoodzaakt zijn om de belangen van anderstaligen te behartigen. Ik pleit derhalve voor een belangenbehartigeng van het Spaans vanuit de Stichting Cervantes Benelux. De studiedag op 17 februari aanstaande te Culemborg zal daarbij een uitermate belangrijke spilfunctie in deze ontwikkelingen gaan vervullen. Voor zover mij bekend is dit de school waaraan Marjo Eurlings uit Houten is verbonden. Zij heeft in het blad een artikel met een belangrijke signaalfunctie. Een uitstekend initiatief van Marjo om dit geluid uit de praktijk te laten horen. Het initiatief in Amsterdam lijkt mij goed. Er dient echter vanaf heden vanuit de Stichting Cervantes Benelux een permanente voorziening voor het Spaans te worden gecreëerd binnen het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bestuur van de VSOS verdient op dat punt alle steun. Mede om die reden heb ik Jos Gelissen vanmorgen de CD Acht jaar Paars en Oranje verstrekt. Het moment is thans aangebroken dat de olievlek zich gaat uitbreiden. Nieuwe afspraak: woensdag 14 februari 14.00 uur. Na mijn korte gesprek heb ik nog enkele aardige plekjes van mijn voormalige woonplaats vastgelegd.

Om 12.45 trof ik in de mij alom bekende krantenkiosk op Hoog Catharijne de Daily Mail met de foto van mijn overleden partner op de voorpagina. Pagina 66 bevatte het volgende artikel: FREE 40-page. Personal horoscope by Diana's astrologer for every reader. Ik heb hiertoe geen persoonlijke opdracht gegeven. Ik ben dus benieuwd op welke rechtsgrond de Daily Mail zich beroept om buiten mij om tot deze actie over te gaan. Kort daarop kwam ik in de centrale hal van het Utrechtse Station NS. Het zag er zwart van de wachtende mensen. Er was een gigantische computerstoring. The fuse was completely blown in the Heart of the Netherlands. Again. Reden waarom ik heb besloten met de bus naar Maarssen te gaan.

Om klokslag 13.24 kwam ik bij het hoofdgebouw van Minolta aan. Toevallig blijkt daar ook de toekomstige CERVANTES MANAGEMENT GROEP te zijn gevestigd. Ik zie het bedrijf CMG graag als ondersteunende divisie van CERVANTES HOLDING. Dat heb ik Liesbeth al eerder laten weten, aangezien ik goede ervaringen heb met dat bedrijf op het gebied van organisatie-ontwikkeling. Het veranderen van de naam is slechts een kleinigheid. Het gebouw was goed bewaakt, hetgeen mij de mogelijkheid bood vrijuit te spreken. De medewerker die mij uitgebreid te woord heeft gestaan heeft mij uiteindelijk naar Foto Verweij in Nijmegen doorverwezen voor de aanschaf van de Dimâge Scan Dual II.

Toevallig kwam ik langs een inmiddels bekend bedrijf en ben daar even binnen gegaan. Na bij de receptie te hebben laten weten dat het mij aan het hart gaat - en vele Nederlanders met mij - dat World Online in Italiaanse handen is overgegaan heb ik daar een kort gesprek gevoerd met de office manager van het bedrijf met de naam Ageeth Hendriks. Ik heb haar in korte lijnen mijn Cervantes Concept uiteengezet en haar het Business Plan toegezegd ten behoeve van de hoofddirectie.

Hierna per bus en trein weer terug naar Nijmegen. Foto Combi Verweij had inderdaad één exemplaar in voorraad. Om 16.41 geleverd door Floris Thoomes.

ROYAL CERVANTES AIRLINES
Er blijkt uit Italië weer belangstelling te zijn om in ons bedrijf te gaan participeren. Zo las ik vandaag in Spits en Metro: KLM bereid met Alitalia te praten. Ik ben absoluut niet gediend van dit soort manipulaties langs indirecte weg. Spreekbuis voor de KLM is Leo van Wijk en daar is de zaak mee af. Wij hebben met succes de voorgenomen fusie met Alitalia te elfder ure kunnen afblazen in april vorig jaar. Het enige belang dat ons op dit moment nog rest is de terugbetaling van een door KLM vooraf betaald bedrag, nog vóórdat tot een fusie zou zijn besloten. Eerst het geld terug. Nadien kunnen we verder praten in Cervantes-verband. Meer vertrouwen heb ik terzake in Arnold Burlage. Zijn visie op de zaak: KLM houdt Alitalia af. Terecht. In Frankrijk is klaarblijkelijk het model opgedoken dat is vereeuwigd in het schilderij dat Manuel Muñoz Ruiz voor ons heeft gereserveerd voor £ 8.000,-. (10 juni 2004. Achteraf onjuist geconstateerd. Het oorspronkelijke model is klaarblijkelijk op 31 augustus 1997 tijdens een poging tot ontvoering in Parijs verongelukt.) Het schilderij zal dus inmiddels wel weer iets meer waard zijn geworden dan Hfl. 100.000,- Dit jaar wordt ook weer het Europees Jaar van de Talen. Hieromtrent wél een goed artikel in Metro met het jaarprogramma dienaangaande. Geestelijke vader van dit programma is mijn collega Dirk Tuin uit Enschede (Boekelo). Liefde is... ...altijd om z'n grapjes lachen. Ik ben benieuwd.

Donderdag 11 januari 2001

Liefde is... ...een aanmoedigende blik. Dat klopt. Privé meldt vandaag "Studievrienden: 'Constantijn wordt Koning' en doet het verslag van de reis van onze kroonprins naar Argentinië. Het ziet ernaar uit dat onze beleidsdoelstellingen thans worden gerealiseerd. Ik zal Ageeth Hendriks mijn tot vandaag bijgewerkte boek daarom zo snel mogelijk doen toekomen. Ik moet de problemen met de diascanner nog oplossen om ermee aan het werk te gaan. Op de zolder in Wijchen ligt nog een schilderijtje van De Vuist van Cervantes. Dat zal ik binnenkort ook eens digitaliseren.

15.00 Het scannen van de dia's gaat naar wens. Hierbij enkele beelden van mijn reis door La Mancha in mei 1992. Het begin van ONZE MISSIE.

12 JANUARI 2001 DIARAMA TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING