FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Marjo Eurlings Voorzitter VDSN HOUTEN Datum: Woensdag 4 januari 2006 Betreft: HELICOPTERVIEW Kenmerk: 20060104JHMEVDSN Beste Marjo, Deze brief volgt op mijn verslag van Toledo. Op de eerste plaats wil ik jou en hiermee al onze collega-hispanisten een gezond en succesvol 2006 toewensen. Ik was erg gelukkig met jouw aanwezigheid tijdens het AEPE-congres in Valladolid. Van Léontine ontving ik foto's. Zij luiden een geheel nieuwe fase in inzake de ontwikkeling van het Instituto Cervantes zoals dat in 1992 conform mijn initiatief uit 1968 tot stand is gekomen. Die ontwikkeling kun je nu ook lezen in mijn lezing Cervantes es mi Vida. Ook heb ik een verslag gemaakt van het Congres in Valladolid met de titel La Paz de Valladolid. Volgens afspraak sta ik je toe deze informatie te gebruiken. Ik dank eenieder die aan de uitvoering van dit convergentiebeginsel hun medewerking hebben verleend. Zoals je ziet ben ik weer even neergedaald in de Lage Landen aan de Zee. Gisteren heb ik in Utrecht mijn postbus geledigd en trof daarbij het laatste nummer aan van foco. Ik heb daarover gerapporteerd aan mijn schaduwmanager. Aangehecht een kopie van mijn brief Oss West Thuis Best aan haar. Je kunt hieruit opmaken dat ik mij zorgen maak over de ontwikkelingen van de vereniging. Ik heb de indruk dat ik er vanuit de Vierde Dimensie tegenaan kijk en uitsluitend tweedimensionale collega's aan het werk zie. De vereniging is nog steeds niet volwassen ondanks al jouw inspanningen. Ik weet maar al te goed hoe moeilijk het is om mensen enthousiast te krijgen voor de goede zaak. Daarbij denk ik met name aan onze collega's in het hoger en universitair onderwijs die ten principale verantwoordelijk zijn voor de beroepsperspectieven van hun studenten. Ik adviseer je daarom er nog eens goed over te beraden wat de primaire functie van de vereniging dient te zijn: BELANGENBEHARTIGING VAN NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN. Met name op rechtspositioneel gebied. En dat mis ik in jullie verhaal, Marjo. Laat bijgaande brief eens goed op je inwerken. Ik denk dat het geen toeval is dat Dirk Tuin zijn contributie nog niet heeft betaald. In 1991 hebben wij al samen de lijnen uitgezet. En tijdens mijn laatste bestuursvergadering was Dirk erbij aanwezig op De Wellenkamp 15-30 in Nijmegen. Ik reken erop dat je die lijn doortrekt. De aandacht voor het Spaans in het basisonderwijs vind ik overigens een uitstekende keuze. DE TOEKOMST BEGINT BIJ ONZE JEUGD HARTELIJKE GROET

24 MAART 2007 BERICHT VAN VERHINDERING AAN DE CONTACTPERSOON VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN