FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Marjo Eurlings Contactpersoon VDSN HOUTEN Datum: Zaterdag 24 maart 2007 Betreft: BERICHT VAN VERHINDERING Kenmerk: 20070324JHMEVDSN Beste Marjo, Deze brief volgt op mijn brief HELICOPTERVIEW. Op donderdag 15 maart ben ik vanuit de Spaanse Zuidkust wederom in de Lage Landen nedergedaald en heb op MAANDAG 19 MAART daaropvolgend mijn postbus 689 geledigd in Utrecht. Daarin trof ik onder meer post uit Veenendaal met de uitnodiging voor de Jornada didáctica en Reunión anual op 31 maart in het LUZAC COLLEGE, Korte Noorderweg 12 A in Hilversum. Ik zie dat je de voorzittershamer aan PATRICK GOMMERS hebt overgedragen en het bestuur is aangevuld met MERTINA MEIJER als secretaris en ANGÉLICA AGISS als penningmeester. Gewoontegetrouw stuur ik deze brief aan jou. Graag was ik gekomen. Maar op dezelfde dag viert mijn moeder haar 88ste verjaardag en je begrijpt natuurlijk dat ik daarbij niet afwezig kan zijn. Ik vraag je daarom hierbij tijdens de jaarvergadering melding te maken van deze brief. Ik hoop dat jullie mijn ontwikkelingen allemaal volgen via mijn website www.cervantes.nu. Ik ben nog steeds druk bezig om alle 'cervantestouwtjes' wereldwijd aan elkaar te knopen op een juridisch verantwoorde wijze. Hierin ben ik ook weer in het bijzonder gesteund door aangehechte brief die ik namens KONINGIN ELIZABETH VAN GROOT-BRITTANNIË heb ontvangen.

Op 24 april ga ik weer naar Spanje terug tot 31 mei en vervolgens weer naar Málaga op 11 juli. Het AEPE-congres was daar vorig jaar een groot succes. Ik heb er ook mijn ei kunnen leggen middels een ponencia met de titel CERVANTES EMPRESARIAL. Het komende congres vindt plaats in SANTANDER van 29 juli tot en met 3 augustus (laatste nieuws). Ik hoop je dan opnieuw te onmoeten en nog veel meer Nederlandse hispanisten dan tot nu toe het geval is geweest. Ik heb mij voorgenomen bij die gelegenheid per auto een rondrit door Spanje en Portugal te maken via SANTIAGO DE COMPOSTELA. Mocht jij iemand weten die graag met mij meereist laat het dan maar weten. Met meerdere mensen is altijd gezelliger dan alleen. Van 26 tot en met 29 september vindt in GRANADA het tweede CONGRESO INTERNACIONAL van de FEDERACION INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL plaats. Ook daar ga ik naartoe om een week later weer terug te zijn voor de ALUMNIDAG van de RADBOUD UNIVERSITEIT op zaterdag 6 oktober. In die tussentijd zal ik doorgaan met het leggen van verbindingen in goede samenwerking met al onze collega's. Ik wens jullie aanstaande zaterdag een prettige en vruchtbare dag en graag tot ziens bij een volgende gelegenheid. HARTELIJKE GROET

5 JUNI 2007 CERVANTESFEEST TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND