NEGEN EN TWINTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

ZONDAG 8 OKTOBER 2006

 

WAARDE COLLEGAE

Gisteren vond de jaarlijkse alumnidag plaats van oud-studenten van de RADBOUD UNIVERSITEIT in NIJMEGEN. Maar ik geef u eerst de statistiek van vrijdag. 3.221 bezoeken. In de Top 100 van 1.283 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 46. SPAANS STAATSBEZOEK T.A.V. DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 52. INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 65. CERVANTESONLINE NEDERLAND VERDRAG VAN NICE 78. BERICHTGEVING VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX AAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 92. RITA VOOR MINISTER-PRESIDENT 96. CERVANTESONLINE INFO VERZOEK AAN MR. ABRAHAM MOSZKOWICZ 97. VORSTELIJK BEZOEK Nieuw in de Top 20 van 107 zoekopdrachten 3. danielle roex 12. cursos de marketen 20. novelas ejemplares de-

ZATERDAG 7 OKTOBER 2006

FOTO: J.L. VAN DER HEYDEN

Een ereplaats vandaag voor Prof.Dr. Theo van Els. Vanaf 1 januari 1994 rector magnificus geweest van de Nijmeegse Universiteit en grote inspirator van de reünistenvereniging. Hij heeft mij op 28 augustus 1995 nog tot de promotie toegelaten aan deze universiteit.

De aandacht die ik dagelijks heb moeten wijden aan de ontwikkeling van ONZE ORGANISATIE hebben mij tot op heden echter verhinderd om mij daadwerkelijk aan het schrijven van een proefschrift te wijden. Dat neemt niet weg dat ik het zeer op prijs heb gesteld als eerste door de huidige rector magnificus Cees Blom persoonlijk te worden verwelkomd. Wij dienen samen nog twee brieven te bespreken, van 14 oktober 2003 en 5 september 2004. In dit verband werd ik met enkele groepsgenoten na de openingsbijeenkomst in de aula door het bureau THAELES onderworpen aan een interessante test. Workshop "Kiezen in delen"

1. Hoe vaak heeft u het "druk, druk, druk... " ? 2. Wie is de kapitein die de koers van uw leven bepaalt? 3. In welke mate werkt u doelgericht aan uw eigen toekomst?

Misschien bent u een uitzondering, maar de meeste mensen die we in onze werkpraktijk bij Thaeles tegenkomen hebben het heel vaak ontzettend druk (we kunnen er zelf ook over meepraten). Dit symptoom past in ons huidige tijdsbeeld, in onze maakbare samenleving met een hoog gemiddeld welvaartsniveau. Wanneer voorzien is in de basisbehoeften van de mens, in geval van voldoende eten, veiligheid en een huis om te wonen, verschuift de focus naar vergroten van de intensiteit en de kwaliteit van de ervaringswereld en het verwezenlijken van de eigen ambities (Maslow). Door externe prikkels en normen, die opgelegd worden vanuit het idee van onbegrensde maakbaarheid, worden mensen aangezet om zich te onderscheiden: "meer is beter', "groter is mooier'.

In dit krachtenveld staan mensen voor de opdracht om hun koers te bepalen en hun weg te vinden. In wezen heeft ieder mens de vermogens om pro-actief leiding te geven aan het eigen leven, gebruik makend van het zelfbewustzijn, voorstellingsvermogen, geweten en de vrije wil (Covey). Echter, te vaak merken mensen dat ze zich laten leiden door mogelijkheden die hen worden aangeboden, waarbij ze reactief reageren. Problemen kunnen ontstaan als men op alle levensgebieden het maximale wil bereiken, wanneer er conflicten ontstaan als gevolg van te weinig tijd en/of energie. Dit kan een kwestie zijn van onvoldoende time-management, maar meestal ligt de oorzaak op een dieper niveau: om gezond te blijven is het nodig om keuzes te maken en prioriteiten te stelien. Criteria, die bepalend zijn voor het psychische welzijn, kunnen een indicatie geven of het wenselijk is dat mensen ingrijpen in de koers die hun leven volgt. Dit zijn: de beschikbare hoeveelheid energie, kwaliteit van de sociale contacten, mogelijkheden tot zelfrealisatie en belasting als gevolg van stress (Van de Velde). Ook als u deze criteria als leidraad gebruikt, is het een hele kunst om zelf als kapitein de koers van uw eigen leven te bepalen.

Bepaalde ijkpunten in de levensloop zetten zelfs reactieve mensen aan tot bezinning over hun verdere toekomst. Het beste voorbeeld hiervan is de mid-life fase, die zich in het meest extreme geval voordoet als mid-life crisis. Een veel gehanteerd model verdeelt het leven in fases van 7 jaar elk (Lievegoed). Om op een proactieve manier sturing te geven aan het eigen leven is het belangrijk om niet alleen stil te staan bij het hier-en-nu, maar ook om vooruit te kijken naar de fase die komen gaat. Het is nodig om op een realistische manier stil te staan bij de gewenste kwaliteit van leven, doelen die daarbij passen en hindernissen die overwonnen moeten worden. In de alledaagse hectiek wordt hier te vaak aan voorbij gegaan, maar eigenlijk zou iedereen periodiek momenten van reflectie moeten nemen, om vanuit een metapositie de juiste keuzes voor de toekomst te maken.

In deze workshop: "Kiezen in delen" vragen we u allereerst om kwantitatief in kaart te brengen hoe u op dit moment de levenseenheden van uw leven heeft ingedeeld. De tweede vraag is hoe die verdeling over 5 jaar zou moeten zijn. Zijn er levenseenheden waaraan u meer of minder tijd wil gaan spenderen? Wilt u op een andere manier inhoud gaan geven aan bepaalde levenseenheden? M.a.w. gaat u op een pro-actieve manier werken aan het verwezenlijken van kwantitatieve en/of voor kwalitatieve doelen?

Dit bleek een daadwerkelijke EYE OPENER. Hieruit blijkt dat ik als doorgewinterde work-aholic continu met mijn werk bezig ben geweest en mijn werk altijd ZELF HEB BETAALD na het advies BOUW ALLEEN OP JEZELF EN OP NIEMAND ANDERS van MIJN COLLEGA. Dit dient dus drastisch te veranderen, zodat taken en verantwoordelijkheden door een nieuwe generatie van mij kunnen worden overgenomen. Ik denk daarbij aan afgestudeerde studenten van de afdelingen BEDRIJFSCOMMUNICATIE en COMMUNICATIEWETENSCHAP van de FACULTEIT DER MANAGEMENTWETENSCHAPPEN. Vandaar dat ik na de voortreffelijke lunch in DE REFTER aan hun programma heb deelgenomen met als onderwerp

DE KEUZE VAN DE KIEZER: POLITIEKE KEUZES EN CAMPAGNEVOERING

13:45 Introductie door dagvoorzitter Leonard Ornstein, politiek journalist voor o.a. Nova, Netwerk en Vrij Nederland.

De eerste debatronde werd ingeleid door Ine Aasted-Madsen, Tweede Kamerlid van het CDA.

Gevolgd door Kees Brants, bijzonder hoogleraar Politieke Wetenschap, Universiteit van Leiden, Universitair hoofddocent Communicatiewetenschap Universiteit van Amsterdam.

Gevolgd door Kay van de Linde, spindoctor, voormalig campagneleider Pim Fortuyn, Leefbaar Nederland en Rita Verdonk.

Tijdens de hiernavolgende pauze heb ik hen uitgelegd wat ik versta onder DE PUINHOPEN VAN PAARS LIGGEN OP MANHATTAN met als boodschap dat er indertijd slecht is geluisterd naar JOHN VAN DER HEYDEN. Hierna was de Nijmeegse loco-burgemeester Paul Depla aan het woord.

Gevolgd door HILBRAND NAWIJN, Tweede Kamerlid Groep Nawijn/Partij voor Nederland.

In het hierna in te vullen evaluatieformulier heb ik Leonard Ornstein een tien gegeven voor de uitstekende leiding. Vanzelfsprekend gaan mijn complimenten ook uit naar de studenten van de vakgroepen Bedrijfscommunicatie en Communicatiewetenschap voor de voortreffelijke organisatie van deze middag. Voor het komende jaar heb ik aandacht gevraagd voor het thema NEDERLAND EN MERCOSUR. Ik ben bereid hieraan mijn bijdrage te leveren. Na de borrel in het cultuurcafé - met een gezellig onderhoud met vakcollega's inzake de CERVANTESKRING en een gesprek met mevrouw ERNA DIKMANS inzake een grotere betrokkenheid bij dit gebeuren door de hispanistische alumni - heb ik de avond samen met de heer PATRICK DE WINTER uit ARNHEM afgesloten in LE FIGARO. Hierna een korte wandeling over de Nijmeegse kermis met enkele vertrouwde beelden. Deze keer even geen WARME BEENHAM. Maar ik was wel weer opnieuw gecharmeerd door DE RODE HOED.

ZONDAG 7 OKTOBER 2007 De statistiek. 2118 bezoeken. In de Top100 van 1522 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 6. SPOORZOEKEN 11. EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY 15. ROYAL CERVANTES AIRLINES 23. VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND 29. ALLES OP EEN RIJ 30. DYNASTIE VAN HEYDEN 35. WEEKLY REPORT 17 - STRATFORD-UPON-AVON AND WARWICK 45. 1967-2006: ONDERWIJS EN SPANJE 84. DE REGENBOOG 100. VITESSE-NEC en INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES.

9 OKTOBER 2006 EINDREDACTEURS VOOR FOCO NODIG