8 maart 2001. Betreft: DE RODE HOED Kenmerk: JH/HdK20010308. Nijmegen, woensdag 7 maart 2001. Geen nieuws anders dan dat Maurice de Hond weer terug is bij Newconomy. Newconomy kan nu - zodra zij de zaak weer netjes op de rails hebben gezet in overleg met Marijke Vleeschdrager in de holding worden opgenomen. Ik verwacht nog een telefoontje van haar.

Alles heeft zijn voor en zijn tegens. Ik denk op de eerste plaats aan een gesprek in de week. Daarna verder zien hoe het zich ontwikkelt. Dat heb ik Diana afgelopen vrijdag al laten weten. Eerst zorgen dat alles zakelijk goed in elkaar zit. Daarna pas over een relatie praten. Een werkwijze die ik ook met Diana Spencer heb gehanteerd om onnodige hypes in een vroeg stadium te voorkomen. Gisteren heb ik een leuke fietstocht gemaakt in mijn vrije tijd. Hij eindigde op de Wijchense Berg.

Bekend terrrein voor jou, zoals ik ooit heb gezien aan de hand van enkele videobeelden. Samen met Jacques d'Ancona en mijn collega's uit die tijd. Leuk idee toen, die certificaatsuitreiking in de plaats waar ik in 1978 met het Wijchens Talen Instituut ben begonnen in de Prins Willem Alexander School. Het lijkt mij aardig om hier samen eens een reünie te houden. Liefde is... ...soms eerlijk met je mening zijn. Sterker nog: altijd eerlijk met je mening zijn. 20.00 Ik verneem zojuist dat er enige conmotie is ontstaan in de residentie naar aanleiding van enkele uitspraken die PWA heeft gedaan m.b.t. de heer Zorreguieta in Argentinië. De Minister-President heeft hem ogenblikkelijk een spreekverbod opgelegd. Terecht. Hij is daar immers grondwettelijk voor verantwoordelijk. De binding tussen het Instituto Cervantes Benelux en de Nederlandse Grondwet is echter nog niet formeel vastgesteld. Ik sta immers een Europese Grondwet voor. Hierin dient ook de positie van de verschillende koningshuizen in de Europese Unie nadrukkelijk te worden vastgelegd. Dat kan een actieve functie worden. Bij voorkeur wanneer de republieken zijn afgeschaft. Vanmiddag is er in de kolonel Palmkazerne in Bussum ook nog een nieuw vaandel aangeboden door Hare Majesteit de Koningin aan het nieuwe regiment bevoorradings- en transporttroepen. Zij droeg een rode hoed. Dat heb ik zeer op prijs gesteld. De heer Paul Rosenmöller is zich klaarblijkelijk nog niet bewust dat hij de gehele Nederlandse bevolking op het verkeerde been zet door in het openbaar te spreken over "de schoonvader van de kroonprins". De kroonprins heeft immers geen schoonvader. Ik beschouw dit als ongeoorloofde publieksmanipulatie. Het zal voor SM een hele inspanning betekenen om mijn beleid in Zuid-Amerika buiten haar vader om te realiseren. De desbetreffende Argentijn geeft ook geen commentaar. Dat stel ik op prijs. Geen inmenging van buitenaf aangaande het Instituto Cervantes Benelux. Wat voor de heer Mohamed Al Fayed gold in de Europese Unie geldt eveneens ten aanzien van functionarissen in Zuid-Amerika. Ik handhaaf daarbij mijn standpunt dat ik geen zaken doe met een voormalige Argentijnse minister. Uitsluitend met zijn dochter en de vorstenhuizen van Europa. Ook mijn op 31 augustus 1997 gelanceerde lijfspreuk houd ik aan: NOUS MAINTIENDRONS.

Donderdag 8 maart 2001
Vannacht heb ik weer gedroomd. Van onze kroonprins deze keer. Dat zal hij leuk vinden zodra hij dit boek ook een keer onder ogen krijgt. Vandaag begin ik eens een keer met het nieuws uit De Gelderlander omtrent de huidige ontwikkelingen. Kok snoert kroonprins de mond. Paul Rosenmöller schijnt overigens ook uit een 'goede' familie te komen, alhoewel hij zich in juridische zin af en toe nogal wat ongelukkig uitlaat. Uitsluitend zijn opmerking over 'de winnaar' heb ik zeer op prijs gesteld in september 1996. Ik veroorloof mij - als zijnde het Instituto Cervantes in de Benelux - wel de vrijheid hierop mijn eigen commentaar te geven. Als eerst-verantwoordelijke voor het Koninklijk Huis van Nederland heeft de Minister-President vanuit zijn optiek op de juiste wijze gehandeld. Mijn beleid heeft echter niet uitsluitend betrekking op Nederland, maar eveneens op België en Luxemburg. Vanuit mijn verantwoordelijkheid als rechtmatig eigenaar van het Instituto Cervantes Benelux, Engeland en Wales sta ik de leden van het Koninklijk Huis wél toe uitspraken te doen aangaande ontwikkelingen die de uitbouw van ons bedrijf/onze organisatie(s) betreffen. De Minister-President van de Staat der Nederlanden heeft daarin uitsluitend een dienende rol. Zijn eerste verantwoordelijkheid terzake betreft nog steeds de uitbetaling van de declaratie van juni 1995 aan de Stichting Cervantes Benelux. Voordat dat bedrag op de rekening van de Stichting Cervantes Benelux is overgemaakt heeft de Minister-President geen recht van spreken meer en laat ik de berichtgeving terzake aan onze Kroonprins over, die daartoe wél gerechtigd is.

Ik vervolg verder het commentaar in De Gelderlander. COMMENTAAR Vergoelijken. Dit artikel heb ik voor de curiositeit in deze brief opgenomen, omdat ik nu eenmaal geabonneerd ben op De Gelderlander. Mij is niet bekend wie verantwoordelijk is voor deze column. Ik beschouw dat als een kwalijke zaak. Wederom zal ik mijn brief aan de schrijver dezes moeten aanheffen met Geachte Anonymus. Ik veroordeel dan ook zinsneden als 'Blijkbaar dacht Willem-Alexander'. Geen mens kan zich de waardigheid veroorloven om te laten weten wat een ander denkt. Uitsluitend wat hij of zij zegt of heeft gezegd. Ik denk dat het goed is dat Bob van Huet op korte termijn eens met deze redactie om de tafel gaat zitten teneinde hen te laten weten wat ík versta onder 'De Leugen Regeert.' Vóór aanstaande zondag zal ik echter terzake nog geen actie nemen en ga nu over tot de berichtgeving in de Telegraaf. Opmerking over Zorreguieta rijdt premier in de wielen. Kok tikt prins op vingers. Ik heb de indruk dat de heer Te Veldhuis terzake mijn businessplan niet goed heeft bestudeerd. Binnen deze context lijkt het mij verstandig dat de SP ook de linker doelpaal van het voetbalstadion van Buenos Aires 20 cm naar links laat verplaatsen, zodat Oranje alsnog met terugwerkende kracht middels een 2-1 zege op het Argentijnse voetbalelftal tot Wereldkampioen 1978 kan worden uitgeroepen. Verder plaatselijk nieuws vanuit ons toekomstige buitenverblijf. Net sluit zich rond Gil y Gil. Met de verkoop van zijn bezittingen streek de in het nauw gebrachte burgemeester maar liefst 319 miljoen gulden op. Daar kan men wel een voetbalclub van kopen. Het jacht De Baron dient voordien echter nog tot Baron van der Heyden te worden omgedoopt, zoals ik de griffier van de arrondissementsrechtbank van Utrecht alsvolgt heb laten weten drie jaar terug: Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 II G32 (brief 42) Aangezien PWA ook een deel van zijn opleiding heeft gevolgd op het United World College in Wales ben ik al bij al gelukkig met het feit dat hij thans terzake zijn eigen verantwoordelijkheid lijkt te nemen.Vandaag geen nieuwe horoscoop. De Telegraaf heeft dezelfde horoscoop als gisteren geplaatst. Ik kan niet beoordelen wat hiervan de oorzaak, reden of doel kan zijn. Ik ben dus benieuwd wie ik zondag aantref in Brummen. Bovendien ga ik zaterdag ook nog een keer in Velp naar de sauna vanaf 15.00 uur. Liefde is... ...samen fietsen. Van Noordwijk naar Wassenaar deze keer. Want van deze rode hoed ben ik eveneens gecharmeerd, alswel de paarse jas.

9 MAART 2001 FC CERVANTES TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING