FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen Ir.R.J. de Wijkerslooth Prof.dr. C.W.P.M. Blom Postbus 9102 NL 6500 HC NIJMEGEN NEDERLAND Datum: 14 oktober 2003 Betreft: INSTITUTO CERVANTES BENELUX Kenmerk: 20031014JHKUN Torremolinos, dinsdag 14 oktober 2003 Zeer geachte Heren De Wijkerslooth en Blom, Gaarne wil ik U van harte dank zeggen voor Uw persoonlijke brief met kenmerk WHcb03.51841. Ik wens U van harte geluk met het besluit tot naamswijziging van de Katholieke Universiteit Nijmegen in Radboud Universiteit Nijmegen per 1 september 2004. Regeren is Vooruitzien stond reeds in 1995 onder deze foto.

Dit noopt mij tevens vooruit te zien naar Uw nieuwe collegejaar en uw planning. Tijdens het 85-jarig bestaan van Uw universiteit had ik het genoegen te dineren met Prof.dr. Hugo de Schepper, voormalig hoogleraar aan Uw faculteit geschiedenis. Ik heb de Heer De Schepper in het voorjaar van 1995 leren kennen tijdens een nascholingscursus voor docenten Spaans in Han-sûr-Lesse, georganiseerd door mijn collega's Marc van der Linden uit België en Dr. Cees van Esch van Uw faculteit Spaans. Ik was op dat moment al eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. Terzake heb ik nadien met de Heer De Schepper een uitgebreide briefwisseling gevoerd t.w. AGENDA TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, BEVESTIGING GESPREKSPUNTEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, GESPREK OP DINSDAG 27 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, KENNISGEVING AAN PROF.DR. H. DE SCHEPPER D.D. 29 MEI 1995, INSTITUTO CERVANTES UTRECHT TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, BRIEF D.D. 30 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, DISSERTATIE-OPZET TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER, STUDIE-AVOND OP DE BAAK TE NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER en BRIEF AAN DE CASA DE ESPAÑA D.D. 24 AUGUSTUS 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. H. DE SCHEPPER. In diezelfde tijd heb ik de toenmalige Burgemeester van Nijmegen, Mr. E.M. d'Hondt, volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen terzake in mijn brieven WAPEN VAN HEYDEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, MIJN BRIEF VAN 29 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN,BRIEF BD14r/jr TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, CORRECTIES TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, HET CAPITOOL TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, UW BRIEF KENMERK BD11/AS, UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, HERBOUW HET VALKHOF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN , ARTIKEL TELEGRAAF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, UW BRIEF D.D. 18 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, VALKHOFBURCHT TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, GESLACHTSNAAMWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TEN BEHOEVE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, UW KENMERK PD20/GSch. TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN, ADRESWIJZIGING NIJMEGEN - UTRECHT TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN en nog twee brieven d.d. 27-08-97 en 28-01-99. Ten gevolge van het overlijden van Prinses Diana op 31 augustus 1997 heeft de ontwikkeling en uitvoering van het beleidsplan ernstige vertraging opgelopen. Nochtans lijkt het mij een goede zaak dat er een afdeling van het Instituto Cervantes Benelux gedurende het komende collegejaar - conform mijn uitgangspunten van beleid - in het Erasmusgebouw wordt gevestigd in samenwerking met de faculteiten Spaans en Bedrijfscommunicatie. Ik overweeg daartoe een licentie-overeenkomst op te laten maken met het Spaanse Instituto Cervantes te Alcalá de Henares op een zodanige wijze dat de belangen van de in mijn beleidsplan genoemde partijen niet worden geschaad. Ik ga ervan uit dat Uw rechtenfaculteit over voldoende expertise beschikt om mij bij het opmaken van deze overeenkomst terzijde te staan. Op 15 december kom ik weer naar Nederland en stel het zeer op prijs nadien hieromtrent nader van gedachten te wisselen. Gaarne verneem ik van U wanneer U dat schikt. Bij voorbaat dank voor Uw reactie. MET DE MEESTE HOOGACHTING, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS P.S. Ik verzoek U een kopie van Uw reactie te doen toekomen aan mijn logeeradres in NIJMEGEN.

5 SEPTEMBER 2004 DRUK, DRUK, DRUK...

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN