Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 2 mei 2001 Betreft: BAAK-KRING/CERVANTESKRING (1) Kenmerk: JH/HS20010502

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, 2 mei 2001 Beste Harry, Deze brief heeft ten doel: het gemeenschappelijk maken van informatie. Van Nicolette Stegge ontving ik bericht dat mij dit jaar een gratis lidmaatschap van de Baak-kring wordt aangeboden. Dat stel ik zeer op prijs. Als tegenprestatie ontvang je hierbij twee CD's met mijn persoonlijke herinneringen vanaf - laten we zeggen - 1 augustus 1996. Mijn dagboek vanaf 13 april 2001 tref je hierbij tevens uitgeprint aan. Aan alle voorwaarden om de nieuwe organisatie van de grond te tillen is thans voldaan. Voel jezelf vrij om gebruik te maken van mijn legal framework teneinde alhier het Cervantes Management Centre op te bouwen. Ik ben bereid hieraan mijn volledige medewerking te verlenen. Ook de opbouw van de Cervanteskring kan thans een aanvang nemen. Het lijkt mij goed dit in goed overleg met de Baak-kring te regelen. Ik hoop je spoedig weer te zien in goede gezondheid. Op hemelvaartsdag 24 mei ga ik weer een avondje 'mijmeren' bij Yoyo. Met hartelijke groet, J.L. van der Heyden P.S.1. Denk je nog aan de geagendeerde uitnodiging? P.S.2. Ik ontving een uitnodiging voor een bijeenkomst met de heer John Hewitt op 14 mei.

16 JUNI 2001 BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN