23 november 1997 Betreft: DE REGENBOOG Kenmerk: PJ/OE971123

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Vrijdag, 21 november 1997 Bij hartoperaties moeten af en toe enige correcties worden uitgevoerd. Zo dient de brief die ik vandaag heb afgegeven als datum 21 november en als code PJ/OE971121 te dragen. Dit is uiteraard te wijten aan enig haastwerk, aangezien ik van mening ben dat het belangrijk is dat je je de informatie in dit weekend kunt eigenmaken. Ik hoop dan ook dat je het pakket bijtijds hebt ontvangen. Het meisje van de receptie heeft mij toegezegd dat je het pakket vandaag zult krijgen. Ook heb ik de jas van de heer Van Maanen afgegeven in een tas van mijn hofleverancier. Met veel genoegen heb ik je nieuwe produkten onder ogen gekregen en herken mij hierin volledig terug. Jij hebt mij uitstekend geobserveerd en geanalyseerd. Uiteraard zit ik ook bij jou tussen de oren. Maar je hebt er iets goeds van gemaakt. Je hebt mij tot in detail geanalyseerd, er vervolgens produkt A-viertjes van gemaakt en gekoppeld aan goede medewerkers, die voor mij persoonlijk uiteraard ook weer een stuk verdieping betekenen. Op de eerste plaats heb ik vastgesteld dat het oranje van de Baak plaats heeft gemaakt voor een gemeenschappelijk olijfgroen. Herkenbare produkten zijn:

Oranje
- Inspirererend leiderschap
- Life & Career Management: Is er nog leven naast het werk....
- Persoonlijk Presenteren
- Inner Negotiation Workshop
- Temperamenten
- Management van Mensen
- Workshop 'Persoonlijk Leiderschap'
- Advanced Leadership Program

Geel
- Visie, Sturing en Overtuiging
- Het identificeren van Potentieel
- Strategisch Human Resource Management Plan

Roze
- Commercieel Management
- Produkt Management
- Kernelementen van Marketing
- Marketing en Sales (financiële strategieën)
- Industriële Marketing van Producten & Diensten (business-to-business marketing)
- Kernelementen van Procurement

Rood
- Empowering Organizations
- Managen van Informatiseringsprojecten

Paars
- Workshop Informatiemanagement
- Nieuwe Trends in Informatiestrategie

Blauw met appelen
Algemeen Management Programma
Financieel-economische Besturing

Lichtblauw
The Path to the New Millennium

Een paars met geel dambord
Baak á la Carte 16 januari 1998

Donkergroen en donkerblauw
Executive Development

Dit roept bij mij uiteraard tal van associaties op. Operatie Hart van Oranje op de eerste plaats. Vandaag droeg ik nog mijn oranje stropdas met zonnebloemen waarmee ik voor de eerste keer BUCKINGHAM PALACE en Het Stadhouderlijk Hof heb bezocht. Diana had dit thema weer overgenomen in haar Flower Power. Ook de dirigeerstok komt mij niet onbekend voor. De pauw van Persoonlijk Presenteren vertegenwoordigt voor mij op de eerste plaats de troon van Engeland. Hij zat ook in mijn verrassingspakket van vorig jaar. Ik zag hem later terug in het winkelcentrum van Royal Leamington Spa en de Peacock Garden van Warwick Castle.

De David en de engelen van Michelangelo. Dat is een stuk van mijn leven. Geel, dat is Peter. De opgenomen thema's zijn zijn specialiteit. Roze, dat is Diana. In mijn verrassingspakket zaten ook nog een paar roze matjes die duidelijk aangaven dat ze nog een prinsesje van mij wilde om mee onder zee te gaan.

En over zee. Rood. Dat is Empowering en stierenvechten. Daar gaan we ook mee verder. Paars dat ben ik en nu ook Queen Elizabeth. Uiteraard krijgt de European Cervantes Foundation de kleuren rood en paars als huiskleur. Als de Spanjaarden hieraan meedoen wordt daar geel aan toegevoegd. De appelboom is het appeltje voor de dorst. De duik in zee is de duik van 19 oktober 1990. Baak à la Carte staat afgebeeld op het dambord waarop een gele en een paarse partij een spelletje met elkaar hebben gespeeld. Paars heeft natuurlijk gewonnen, zoals altijd. Dat zal ook altijd zo blijven. The Path to the New Millennium is het pad dat we volgende week gaan samenvoegen. Na afloop van de finale van de Government Game Competitie vindt in de Pieterskerk in Leiden het Prinses Diana 'Concert for Life' plaats. Ik hoop jullie daarbij ook aan te treffen. Misschien hebben jullie zelf al zoiets bedacht. Dat weet ik niet. Het ligt wel voor de hand, maar als leider ben ik toch genoodzaakt het initiatief te houden. Ik zie jullie wel graag volgende week in de Pieterskerk. Als de financier dan rond komt, dan kunnnen mijn managers ook jullie programma's volgen. Want het zijn uitstekende bouwstenen voor de opbouw van de nieuwe organisatie. Ik reken op jullie medewerking en support. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar in de prijsklassen Fl 200,- en fl. 90,- p.p. via tel. 071-5161111. Met een beetje goede wil gaat de opbrengst naar de European Cervantes Foundation.

22/11 Ruzie' komt niet voor in mijn vocabulaire. Gisteren ontving ik ook post van Daniëlle Roex. Dat stel ik zeer op prijs. Zij is op dezelfde dag jarig als ik. Zij heeft ook ervaring in Spanje en kan uiteraard haar flexible communicatie in mijn organisatie inbrengen. Ik zal haar een briefje schrijven. Het misverstand kan alleen ontstaan met Prins Charles. Naar mijn inzichten kan hij geen koning worden omdat hij overspel heeft gepleegd tijdens zijn huwelijk. Hij heeft echter wel berouw getoond. Te laat helaas. Maar tóch. Ik kijk door de ogen van zijn zoon. Wills heeft dat ook gezien. Die zaak ligt nu dus helemaal anders. Mijn vertrek naar Spanje heb ik vervroegd naar 14 maart. Daarover heb ik gisteren een gesprek gevoerd met een mevrouw die ik in de sauna van VEENENDAAL heb ontmoet de laatste keer. Zij heeft een paar appartementen in Torremolinos en Benalmádena. Ik kreeg van haar de gegevens van de heer Zaman Khan. Hij zal in de toekomst een belangrijke rol in ons leven gaan spelen. Ik heb de gegevens van verschillende leden van de familie Khan uit Stratford-upon-Avon en Royal Leamington Spa. Ik zal hen ook een kerstkaart sturen. Dat zal leuk zijn voor de heer Hasnath Khan, hartchirurg in Londen. Het kost mij inderdaad moeite om los te laten als ik ergens de tanden heb ingezet. Dat doe ik dus ook niet. Ik zou niet weten waarom ik dat zou doen. Iedereen kan mij volgen. Ik heb altijd het goede voorbeeld gegeven. Waarom zou ik dat veranderen. Wat jou betreft vind ik het wel een goede tip van de astroloog om jouw familie bij jouw plannen voor eind december te betrekken. Zij kunnen je dan ook laten weten of zij er bezwaar tegen hebben om jouw familiegegevens beschikbaar te stellen voor mijn genealogisch onderzoek. Vandaag ga ik weer naar de sauna in Oss. Daar kan ik nu wat openhartiger spreken over mijn visie aangaande het Britse Hof. Overigens: jij blijft voor mij Elizabeth III. Dat heeft de astroloog goed gezien. Ik denk dat het - in het kader van de finale van aanstaande vrijdag - goed is dat je beschikt over mijn totale berichtgeving in de richting van Yellow Peter. Die tref je hierbij aan op floppy disk. Ik verzond de volgende brief naar Danielle: Human Quality Management. 23.30 Ik kom weer terug uit de sauna in Oss. Ik had sleutel A19. Dat betekent 19 april. Ik las daar in het artikel Blauw Bloed BV in Management Team onder meer het volgende: 'De adel floreert in het Nederlandse bedrijfsleven. Oude verbanden bewijzen hun kracht, ook al heten ze nu netwerken. Vooral in de financiële sector ziet het blauw van de jonkheren en baronnen. Een adellijke titel is iets exclusiefs en wekt vertrouwen. "De naoorlogse gevallen van opname in de adelstand zouden volgens de huidige wetgeving geen van alle meer in aanmerking komen," zegt mr. Otto Schutte, secretaris van de Hoge Raad van Adel.

Meteen na deze uitspraak corrigeert hij zichzelf. Allemaal op één na. Want wie trouwt met een lid van het Koninklijk Huis treedt ook in 1997 nog automatisch toe tot de adelstand. Een adellijke titel wérkt dus nog altijd en de invloed ervan neemt zelfs niet af. "In tegenstelling tot wat wij verwachtten." Pijnlijke conclusie En dat terwijl wij dachten in een moderne 'meritocratische' samenleving te leven waarin alle functies en posities in beginsel voor iedereen bereikbaar zijn. Niet aangeboren titels of status bepalen immers de mogelijkheden, maar zelf verworven kennis en capaciteiten. Nee dus.

Dat een goede opvoeding en opleiding tastbare voordelen geven is duidelijk. Secretaris Schutte van de Hoge Raad van Adel denkt dan ook dat het feit dat - "wat gechargeerd gezegd" - de adel "zijn kinderen beter opvoedde dan anderen" zeker een rol speelt. Naast een betere schoolopleiding en dergelijke spelen volgens hem ook bepaalde erfelijke eigenschappen zoals een hoog IQ bij bepaalde families een rol. Toch is het aannemelijk dat een Beelaerts van Blokland, Borch tot Verwolde of Hövell tot Westerflier in een groep sollicitanten of promotiekandidaten meer in het oog springt dan een Jansen, Van der Hoek of De Boer. "Het valt me in dat verband steeds meer op dat het bedrijfsleven ontzettend ouderwets is," zegt Van Hezewijk. "Men is er heel erg op decorum gericht. Zelfs bij een modern bedrijf als bijvoorbeeld de Postbank zie je bij vermogensbeheer toch weer die adellijke titels opduiken. Dat is toch merkwaardig." De relatie-ondernemer sluit zelfs niet uit dat het aantal adellijken in topfuncties en het voordeel van een adellijke titel de laatste paar jaar weer iets is gestegen. (Daar heb ik de laatste jaren hard aan gewerkt). Binnen de adel wordt van oudsher veel internationaal gehuwd, en veelal op min of meer hetzelfde maatschappelijke niveau. Die internationale netwerken komen nu weer goed van pas, denkt Van Hezewijk (een oud Van der Heyden Kasteel) zeker in de financiële wereld. Om de internationale oriëntatie van adellijke geslachten te illustreren wees hij in zijn boekje van tien jaar geleden al op de 'interessante banden met Engeland' van bijvoorbeeld de familie Quarles van Ufford. Een van de vrouwelijke leden van deze familie was bevriend met prins Charles en haar zoontje was page op het huwelijk van (zijn peetvader) Charles en Diana. Hoe de invloed van de adel zich ook verder mag ontwikkelen, de huidige herwaardering voor decorum en 'het traditionele' heeft op zijn minst tot gevolg dat mensen met een adellijke titel daar weer openlijker voor uitkomen dan twintig of dertig jaar geleden. Terwijl sinds de roerige jaren zestig een steeds groter deel van de adel de houding had van 'ach, laat maar weg', zet men de titel nu weer wat onbekommerder in het telefoonboek of op het visitekaartje, merkt Schutte. De secretaris van de Hoge Raad van Adel merkt trouwens dat de aandacht voor adel over de hele linie van karakter is veranderd. Hadden veel publikaties van vijfentwintig jaar geleden nog een hoog 'kijk dat nou eens'-gehalte, tegenwoordig is de belangstelling serieuzer. Ook bij de aandacht voor gemeenteheraldiek (wapenkunde), een ander onderwerp waarmee de Raad is belast, is die omslag merkbaar." Ook dáár heb ik mij mee beziggehouden. Het is een uitstekend artikel en verhelderend. Ik denk hierbij aan de geschiedenis van de familie Quarles van Ufford en zie het volgende beeld

1. Louis Pierre Quarles van Ufford Jonkheer
Woonachtig te Wassenaar. Echtgenoot: Maria van Herwaarden. Kind: Jenny Louise.

1.1 Jenny Louise Quarles van Ufford Jonkvrouw
Geboortedatum: 15 mei 1883. Geboorteplaats: Loosduinen. Echtgenoot: Mr. Steven Nicolaas Boudewijn Halbertsma. Geboortedatum: 22 maart 1884. Geboorteplaats: Utrecht. Echtgenoot Vader: Prof.Dr. Tjalling Halbertsma (1841-1898). Echtgenoot Moeder: Johanna Helena Elizabeth van der Mandere (1849-1886). Echtgenoot Aantekeningen:
Vice-president Gerechtshof te 's-Gravenhage, oud-lid Bijzondere Raad van Cassatie. Huwelijk: Datum: 18 maart 1915. Plaats: 's-Gravenhage. Kinderen: Tjalling, Maria Louise, Stephanus Justus, Louis Pierre.

1.1.1 Tjalling Halbertsma Mr
Geboortedatum: 4 januari 1916. Beroep: Procuratiehouder. Aantekeningen: Procuratiehouder Van Gelder Zonen N.V., papierfabriek te Amsterdam. Woonachtig te 's-Gravenhage.

1.1.2 Maria Louise Halbertsma
Geboortedatum: 18 september 1917. Geboorteplaats: ROTTERDAM. Echtgenoot: Mr. Frank Willem van den Berg. Geboortedatum: 24 november 1912. Geboorteplaats: Batavia. Beroep: Onderdirecteur Amsterdam Bank-Incassobank N.V. kantoor ROTTERDAM. Echtgenoot Vader: Mr. Herman Hendrik van den Berg. Echtgenoot Moeder: Caroline Louise van den Berg. Huwelijk Datum: 14 november 1940. Plaats: 's-Gravenhage.

1.1.3 Mr Stephanus Justus Halbertsma
Geboortedatum: 20 april 1920. Geboorteplaats: ROTTERDAM. Beroep: Secretaris hoofdafdeling Bosbouw der Stichting voor den Landbouw. Aantekeningen: Tevens secretaris van de Nederlandse Vereniging van Boscheigenaren. Tweelingbroer van Mr Louis Pierre. Echtgenote: Jonkvrouw Eveline Margaretha Lucia van Suchtelen van de Haare. Geboortedatum: 5 januari 1923. Geboorteplaats: Hilversum. Echtgenoot Vader: Jonkheer Arnold Jan Bernard van Suchtelen van de Haare. Echtgenoot Moeder: Nelly Margaretha Maria Theodora Hulsman . Huwelijk Datum: 13 oktober 1945. Plaats: APELDOORN. Kinderen: Steven Boudewijn Eric, Joost Arnold Bernard.

1.1.3.1 Steven Boudewijn Eric Halbertsma
Geboortedatum: 12 september 1946. Geboorteplaats: Utrecht.

1.1.3.2 Joost Arnold Bernard Halbertsma
Geboortedatum: 13 januari 1950. Geboorteplaats: 's-Gravenhage.

1.1.4 Mr Louis Pierre Halbertsma
Geboortedatum: 20 april 1920. Geboorteplaats: ROTTERDAM. Beroep: Advocaat en procureur. Aantekeningen: Tweeling met Stephanus Justus. Woonachtig te ROTTERDAM.

Als jij behoort tot deze familietak verneem ik dat graag van je. Daar is niets mis mee. Zo zijn de Van der Heydens ook geparenteerd aan de familie Van Hövell tot Westerflier, etcetera, etcetera. Ik stel voorts vast dat wanneer ik volgens planning met Diana in het huwelijk was getreden ik nu de grafelijke titel al zou hebben gedragen. Ik zag in het betreffend artikel ook nog een foto van Jonkvrouw N.H. van den Broek-Laman Trip. De familie Van den Broek is dus ook een adellijk geslacht. Voor mij is dat dus dubbel op. Ik hoop dat de heer Schutte dus hard aan het werk gaat om mij de titel te geven die mij toekomt. Ik heb overigens goede herinneringen aan Johan Laman Trip. Ook dat contact moeten we warm houden voor ons congres. Ik lees in het artikel negen invloedrijkste families. Voorts heb ik in de sauna nog even gesproken met de heer Poort uit Oosterbeek. Hij is de man die ik al vaker in mijn brieven aan jou heb vermeld. De man van de koude waterslang die naar het hart toewerkte. Met hem heb ik uiteraard ook over de nieuwe Purple Heart Operation gesproken. Ook over mijn bezoek aan Hartestein tijdens bevrijdingsdag 1995, nadat Hare Majesteit een stuk uit mijn brief had voorgelezen voor de Staten Generaal. Ik heb die dag op een tank gestaan. Net als Boris Jeltsin een tijdje daarvóór.

De volgende dag was mijn auto gestolen. Er is nog een ramkraak mee gepleegd in Batenburg. Overigens ook een oud Van der Heyden Kasteel. Daar is nog de familie Mountbatten naar genoemd. Dus ik neem aan dat Prins Philip het wel aardig heeft gevonden om een brief van een ver familielid te ontvangen.

Ik begin namelijk al te wennen aan het idee om in een Rolls Royce te rijden. Bij het verlaten van de sauna stond er al een voor ons klaar. Hij droeg het Britse kenteken JTL 304V. Ik kan je precies vertellen wat dat betekent. J staat voor John, L is Liesbeth, 30.4 is 30 april: koninginnedag, V is Victory, T staat voor Trevor Rees Jones.

Ik ben helderziende. Dus geloof dat maar. Ik ben er niet bij geweest tijdens die rit door de tunnel in Parijs, maar ik weet wel waarover zij hebben gesproken. Trevor Rees Jones heeft dat allemaal gehoord. Dus dat feest in die Rolls Royce gaat wel door. Reken maar van YES. Commitment is commitment. Ook naar jou toe. Ik meng mij echter niet in jouw persoonlijke aangelegenheden. Ik doe slechts voorstellen. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat ik lang genoeg alleen ben geweest. Er werd in de sauna ook muziek gespeeld van Julio Iglesias. Als jij en ik in het huwelijk kunnen treden komt hij natuurlijk ook. Ik denk ook dat het goed is dat We ELTON JOHN dan uitnodigen. Dat zal hem goed doen. Op 19 augustus (sleutel A19) zijn we nog langs zijn huis gereden na ons bezoek aan Frogmore House.

Daarvoor hadden wij speciale toestemming gekregen van Queen Elizabeth vanuit Balmoral Castle. Eltons huis heet Woodside en heeft een prachtig uitzicht op WINDSOR CASTLE. Ook daar heb ik nog commitments.

So there is still a lot of work to do. Al hetgeen wordt georganiseerd ten behoeve van het Diana Princess of Wales Memorial Fund komt uiteindelijk ten goede aan de European Cervantes Foundation. Dat vind ik niet meer dan redelijk. Ook Paul Mac Cartney en Bryan Adams leveren hiervoor hun bijdrage. Bryans lied Everything I do, I do it for you heb ik ooit aan jou opgedragen. Dus het lijkt mij goed dat hij dat lied voor jou zingt op 30 april aanstaande. ELTON JOHN kon goed samen praten met Diana, naar zijn zeggen. Uiteraard heeft zij ook iemand nodig gehad om over mijn brieven te praten. Het is dus niet vreemd dat hij een liedje heeft gemaakt over mijn kaars. Wellicht breng ik ook nog een bezoek aan hem rond kerstmis, zodra ik daartoe over de middelen beschik. Hij krijgt in ieder geval een kerstkaart van me.

Zondag, 23 november 1997
Terug uit de Domkerk. Anne Evelien was er niet. Dus ik ga alleen naar het galadiner in Kasteel Maurick, tenzij jij misschien iemand weet die mij zou kunnen vergezellen. Ik heb De Optimist mondeling deelgenoot gemaakt van dit schrijven. Alsmede van de andere brieven waarin hij is vermeld. Met hartelijke groet, Bijlage: Correspondentie PJ/YP on floppy disk in ClarisWorks (Macintosh).
Bijlage: Brief van The Monarchist League d.d. 15-11-1997 gericht aan de European Cervantes Foundation met enveloppe.

26 NOVEMBER 1997 GEDACHTEN VERSPREIDEN ZICH SNEL.....