Datum: Donderdag 8 december 2005 Betreft: WAARDEBEPALING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES BENELUX Kenmerk: 20051208JHLH Woensdag 7 december 2005 Dear Elizabeth, Mijn brief Accorderen heb ik om 14.55 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. Uit het bericht van vandaag over de verkoop van 8 procent van alle KPN-aandelen door de staat voor een bedrag van EUR 1.400.000.000 maak ik op dat de beurswaarde van KPN momenteel 100/8 x EUR 1.400.000.000 = EUR 17.500.000.000 bedraagt. 17,5 miljard euro dus. In een tijdens de Nacht van Nijmegen gevoerd gesprek met de heer Thijssen van de ING-bank aan de Oranjesingel in Nijmegen heb ik laten weten dat ik de waarde van mijn handelsmerk heb gekoppeld aan de beurswaarde van KPN. Dat was toen 47 miljard gulden. Deze bankman, die jarenlang met de heer Franssen heeft samengewerkt welke mijn contacten in 1997 onderhield met Kensington Royal Garden Branche National Westminster, vond dat alleszins redelijk. Dit dient dan ook de richtlijn te zijn bij de verkoop van mijn handelsmerk aan de Spanjaarden. Dan ben ik bereid de term Instituto te laten vallen voor onze holding en deze aan te duiden met Cervantes Holding Limited. De opbrengst van de verkoop van het handelsmerk kan dan worden omgezet in aandelen Cervantes Holding Limited. Het is wel erg veel geld en ik heb geen behoefte aan al dat geld op persoonlijke titel. Wel dat het in ons bedrijf wordt geïnvesteerd. Per saldo wordt dit voor de Spanjaarden ook een voordelige transactie. Het wordt dan immers gerïnvesteerd in een bedrijf dat een verdere wereldwijde exposure biedt aan de naam van hun belangrijkste schrijver tot op heden. 19.15 Wederom belangrijk nieuws van Máxima. Máxima: Frustrerend dat je niet meer kan doen voor armen BUENOS AIRES "Ik zou dit werk ook in de toekomst graag blijven doen, alleen weet ik nog niet hoe."

Het lijkt mij goed dat zij zich daartoe iets meer verdiept in mijn beleidsplan.

Donderdag 8 december 2005 De statistiek. 241 bezoeken. Jaartotaal 206.089. Nieuw in de Top 30 van 7227 urls op 30. Vijfde Roos Deze foto heb ik op 30 april 1997 in Oxford Street gekocht in de buurt van Selfridges, waar Paul Burrell de kastanjebruine pruik heeft gekocht van 8 september 1996. Eenzelfde kaart heb ik Haar nadien naar KENSINGTON PALACE gestuurd. Geschreven in restaurant The Leicester Arms in Warwick Street met de tekst

TO MY FIFTH ROSE

MISSION COMPLETED

¡CERVANTES!

De kaart heb ik vervolgens in een pillarbox in Regent Street gedeponeerd en ben daarna naar het Waterloo Station gegaan waar ik in de verkeerde Eurostar ben gestapt. De trein naar Parijs in plaats van Brussel. Zoals beschreven in Weekly Report 18 Why not John? aan Haar.

Top 20 van 98 zoekopdrachten 1. diana de gales 2. warwick sollicitatiebrief Mijn sollicitatie als Educational Officer of the Princess of Wales heb ik op 3 november 1996 aan Diana's private secretary Colin MacMillan doen toekomen. Lady MacMillan heeft van mij de volgende brieven ontvangen: Your letter of the 23d, Communication, Developments d.d. 2 oktober 1996, Developments d.d. 23 oktober 1996, London Visit, Golden Heart Foundation, Cervantes Plan, Christmas Present, Perfect Match, Request, en Account in plaats van Invoice. Na verwerking van de ontvangen feedback heb ik gekozen voor een echtelijke verbintenis met Diana. 3. diana heyden 4. fiscus opent jacht op mafia-baas 5. marks and spencer 6. frogmore house 7. al fayed house images 8. alcala de henares - restaurant 9. alonso quijano 10. bank cheque 11. buckingham palace changing of the guards 12. cervantes 13. d66 mierlo betreft mijn volgende brieven aan de Minister van Buitenlandse Zaken: Beleidsontwikkeling, Instituto Cervantes Benelux, Spaanse plannen tot tunnelaanleg, Uw kenmerk DCV/96/562 d.d 6 april 1996, Uw kenmerk DCV/96/562 d.d 9 april 1996, Mijn brief d.d. 17 januari 1996, Uw kenmerk DCV/96/562 d.d 22 april 1996, Uw kenmerk DIE/AE-436/96, Beleidsplan ICB en Account in plaats van Invoice. Samenwerkingsvoorstel. Deze correspondentie heeft geleid tot mijn gesprek op 6 november 1996 met ambassadeur Jonkheer Eduard Röell in Brussel. Ter bevestiging van dat gesprek heb ik de heer Röell de volgende faxberichten doen toekomen: Nieuw organisatiemodel, Vordering CRI, Herziening beleidsplan, Kort bericht, Business Plan, Uw fax van vandaag en Bezoek aan Brussel. D66 kreeg de volgende brieven: Declaratie, Nieuwe Bestuurssamenstelling, Statuten Stichting Cervantes Benelux d.d. 16 mei 1998 aan de heer M.A.van Gaal, Statuten Stichting Cervantes Benelux d.d. 22 mei 1998 aan mevrouw E. Borst, Statuten Stichting Cervantes Benelux d.d. 24 mei 1998 aan mevrouw E. Borst, Ontvangstbevestiging aan Thom de Graaf, Paars III aan Thom de Graaf. 14. diana spencer 15. dodi fayed harrods heb ik slechts één keer rechtstreeks benaderd via zijn vader in mijn faxbericht van 29 augustus 1997 om hem duidelijk te maken wat mijn bedoeling was. Achteraf stel ik vast dat een 49 procent participatie in ons familiebedrijf als een té genereus aanbod kan worden beschouwd.16. ems courier heeft op 10 februari 1997 mijn Valentijnscadeau aan Diana bezorgd.

17. instituto cervantes Het Spaanse Instituto Cervantes heeft van mij sinds het depot van mijn handelsmerk de volgende brieven en faxberichten ontvangen: Visita a España, Alcalá de Henares, Advertentie, Instituto Cervantes Benelux, Su carta certificada del 10 de julio de 1995, Confirmación de llegada, Baltasar Garzón, Les anciennes maisons de Van der Heyden, dite de la Bruyère, Carlos V, Cambio de dirección, Atentado, Uw aankondiging in Levende Talen, Colaboración. In alle gevallen beschouw ik mijzelf als de initiatiefnemer tot de oprichting van het Instituto Cervantes. Zowel in Spanje,

de Benelux als het Verenigd Koninkrijk en behoud ik mij alle rechten voor. 18. lady diana al mijn brieven aan Haar staan nu op mijn homepage19. lakefield college bachillerato español 20. medieval england Morgen - voor jou vandaag - ga ik weer naar Wellecom in Ellecom en zaterdag vieren wij de eerste verjaardag van LUCAS. Zodra wij met ons bedrijf aan het werk gaan dient er paal en perk te worden gesteld aan het probleem dat thans ook door deTelegraaf is gesignaleerd. Privé-zaken kosten baas 2,1 uur per week. Dat was bij Nieuw Elan in Hoofddorp en Noordwijk ook al een groot probleem. In dit verband zag ik vandaag OvJ Fred Teeven weer eens op de televisie inzake het onderwerp medeplichtgheid en vermeld in De Koning. In dit verband sluit ik niet uit dat de heer Al Fayed senior door de rechtbank zal worden veroordeeld wegens MEDEPLICHTIGHEID AAN DE ONTVOERING VAN DE PRINSES VAN WALES DE DOOD TEN GEVOLGE HEBBENDE. Ik heb mij nog nooit aan geldsmijterij schuldig gemaakt. Vanaf juli 1991 heb ik uitsluitend geïnvesteerd in de opbouw van ONZE ORGANISATIE. Verder ben ik nog nooit zo zuinig geweest als de laatste dagen.

9 DECEMBER 2005 ROBBIE WILLIAMS