De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Aan de Minister van Buitenlandse Zaken Voor deze De Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking Mr. J.A.F.M.F. Förster Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 9 april 1996 Betreft: Uw kenmerk DCV/96/562 Kenmerk: ICB/Buza960409 Geachte Heer Förster, Conform mijn toezegging in mijn brief ICB/Buza960406 ontvangt U bijgaand een afschrift van brief "No. 2216 Fecha 21.8.92" van de Spaanse ambassade d.d. 20 augustus 1992. Ik zie de ontwikkelingen met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet en dank voor uw bemiddeling. Hoogachtend, J.L. van der Heyden Instituto Cervantes Benelux Stichting Cervantes Benelux C.C. Knijff & Partners

10 APRIL 1996 MIJN BRIEF VAN 17 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN