J.L. van der Heijden De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Minister van Buitenlandse Zaken Zijne Excellentie Mr H.A.F.M.O. van Mierlo Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Betreft: SPAANSE PLANNEN TOT TUNNELAANLEG Kenmerk: ICB/Buza960207

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, 7 februari 1996 Excellentie, De voorpagina van de Telegraaf maakt vandaag melding van een voorgenomen aanleg van een spoortunnel tussen Spanje en Marokko. Beide landen hopen op steun van de Europese Unie. De kosten worden geraamd op 6,7 miljard gulden. Als oprichter/bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux en eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes ben ik van mening dat de Europese Unie vooralsnog niet aan dit verlangen dient te voldoen alvorens een definitieve beslissing is genomen omtrent de ontwikkeling van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en de daaruit te trekken nieuwe beleidslijnen binnen de Nederlands-Spaanse relatie. Ik zie met veel belangstelling uit naar Uw reactie op mijn brief d.d. 17 januari jl. Inmiddels heb ik hieromtrent, op advies van een woordvoerder van Minister Wijers, afgelopen zaterdag tijdens het Taalcongres te Amsterdam, contact gelegd met staatssecretaris Mevrouw Netelenbos van OCW. Ik hoop binnenkort met haar van gedachten te kunnen wisselen. Ook heb ik van de zijde van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje bericht ontvangen dat Hij met waardering kennis heeft genomen van de Stichting Cervantes Benelux. De eerstvolgende actiepunten zijn: 1. uitbreiding van het bestuur. 2. verwerving van ontwikkelingsfondsen. Ik vertrouw erop op Uw volledige medewerking te kunnen rekenen. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Benelux

6 APRIL 1996 UW KENMERK DCV/96/562 GERICHT AAN DE AMBASSADEUR VOOR INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN