1 juli 1998. Betreft: PETER JONES Kenmerk: JH/PO980701. Dear Peter, Aansluitend aan mijn brief van 27 juni jl. moet ik denken aan de limerick van "Peter Jones" uit West Horsley, Surrey. Hij luidde alsvolgt:

Now Dodi and Di are together
Their smiles are as bright as the weather
They were snapped by The Sun
As he patted her bum
And now their faces are purple as heather

Bij het lezen van dit gedicht heb ik regelmatig aan Peter Ottenhoff moeten denken. Zij zijn gelukkig niet meer together, maar haar geest waart hier nog rond op haar geboortedag. Vanaf heden zul je uitsluitend steun ondervinden van mensen die achter míj staan. En dat zijn er nogal wat, zoals je inmiddels hebt kunnen vaststellen. Ik zal binnenkort ook nog wel een keer naar West Horsley moeten om een gesprek te voeren met 'Peter Jones'. Ik weet niet wie jouw werkkring gaat verlaten. Toby Neuman wellicht. Mocht dat het geval zijn, dan staat mijn appartement in Torremolinos jou eveneens ter beschikking. Ik hecht namelijk meer waarde aan een goede relatie met een werkgeversorganisatie dan met een vakbond. Die liggen uiteindelijk altijd met elkaar overhoop, hetgeen geen gezonde basis is voor een optimale samenwerkingsrelatie. De ingewikkelde opdracht die jou thans te wachten staat is de opstelling van een nieuw wereldelftal op managementniveau dat er alsvolgt uitziet.

* * * * *
FW SF HW ? AV

* * *
HS PO PJ

* *
FC ST
*
CS

Zoals je ziet heb ik jou als centrale spil op het middenveld opgesteld. Je zult begrijpen dat er een belangrijke opdracht voor jou is weggelegd bij de bestuurlijke formatie van de holding. Ik heb er geen bezwaar tegen als de Neumannetjes hun inbreng blijven houden in de vorming van het stichtingsbestuur. Rein Kooijmans kan in dit proces zijn eigen missie vaststellen. Ik hoop op dat punt snel iets van hem te vernemen. Ik vraag mij af wie er met 'een vage kennis' wordt aangeduid. Ik hoop wel dat je inmiddels de heer en mevrouw Bakker in de bloemetjes hebt gezet. Bij voorkeur witte rozen vandaag. De enige manier om succes te boeken is de neuzen van bovenvermelde 'poppetjes' in dezelfde richting te krijgen: Stratford-upon-Avon en Warwick Castle. Dan kan aldaar een wassen beeld van hen worden vervaardigd. Rood en Paars blijft nog steeds een goede combinatie. Vandaar aangehecht een foto van mijn doelverdediger. Welkom in de Baak-kring.

2 JULI 1998 RAAD VAN BESTUUR