22 mei 2000 Betreft: ENGELS WEEKEND Kenmerk: JH/HdK20000522

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, maandag 22 mei 2000 Het belangrijkste nieuws van vandaag aangaande de ontwikkeling van ons bedrijf komt deze keer uit Engeland. Weinig zeggenschap KLM na fusie met BA. Ik heb geen bezwaar tegen deze aandelenverhouding mits de naam wordt omgezet in Royal Cervantes Airlineslines en het bedrijf aan onze holding wordt gehangen. De heer Bouw heeft op 2 december 1996 de volgende brief van mij ontvangen: MARKTONDERZOEK. En vijf dagen later: Royal Cervantes Airlines (Gewijzigd op 5 juli 2008) Inmiddels is daar het rood aan toegevoegd, zoals ik dat op 5 februari van dit jaar heb kunnen vaststellen op Schiphol.

Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Ik had hieromtrent gistermiddag al een intensief gesprekje met een gast van Uwe Majesteit. De betreffende heer kwam uit Zoelmond bij Maurik en Soelen. "Ik ben een échte Van der Heyden" Liet ik hem weten. Hij reageerde hierop met een knipoog en een ferme schouderklop. "Ja, dan weet ik het wel", was hierop zijn reactie. De avond ervoor - zaterdagavond dus - ben ik ook nog even in een Engelse bar op bezoek geweest. De barkeeper kwam "from the south of London". Ik heb hem in kennis gesteld van mijn reis naar Balmoral op 28 december en het bericht dat ik aldaar heb achtergelaten: "I hope You will become even as enthusiastic about our Quixotic Quest as Your Mother was". Hierop verliet hij ogenblikkelijk het pand en kwam een minuut of tien later weer terug, nadat ik mijn glas Bourbon Four Roses had geledigd. Hij zou inmiddels enkele 'royal guards' hebben ingeschakeld om zijn pand in de gaten te houden. Onderweg naar huis begon het te regenen. Reden waarom ik ook nog even - getooid in mijn shirt van Real Madrid - het hotel ROYAL AL ANDALUS ben binnengewandeld. Beneden in de eetzaal was er een heuse trouwpartij gaande. Er speelde een bandje en men zong:

Y se dieron las diez y las once
Las doce y la una
Las dos y las tres
Y desnudos al anochecer
Se encontró la Luna

Vanachter een pilaar heb ik het gezang vervolgens gadegeslagen. Net als onze kroonprins. Toen de handjes de lucht ingingen van de zangeres, gingen die van mij automatisch mee omhoog. Ik werd dan ook ogenblikkelijk door haar herkend. Reden waarom ik mij vervolgens heb teruggetrokken met mijn mededeling aan de receptionist: "Tiene mucha gracia. Esta fiesta." Gisteravond ben ik na het verlies van de FC Keizer Karel i.s.n. nog even naar De Klikspaan gegaan. Daar hielden Gaby en Henk - uit Noordwijk - de stemming er goed in. Onder meer met het welluidende lied "Bosje rode rozen" Na een stevige nachtrust heb ik naar het programma Buitenhof gekeken. Grootinquisiteur Paul Witteman had daar de burgemeesters Patijn (Amsterdam), Opstelten (ROTTERDAM), Welschen (Eindhoven) en Scholten (Arnhem) om de tafel. De heer Witteman kon in dit onderhoud niet het fatsoen opbrengen om zijn gasten hun verhaal te laten uitmaken. Voortdurend werden de heren door hem in de rede gevallen. Een vorm van journalistiek die ik ten stelligste afkeur. Hierdoor kwam ik vervolgens op het terrasje van Uwe Majesteit terecht. Daar trof ik ook drie dames uit Gouda. De Van der Heydens (de la Bruyère) van Gouda zijn een belangrijke familietak. Onder meer vanwege de Goudse pijp (Bruyèrepijp). Ook een van de voormalige directeuren van Multihouse is van die familietak afkomstig. Ik heb de dames dus laten weten dat ik een bekende ben van diens collega Theo Mulder. De heer Mulder wordt verantwoordelijk voor de implementatie van het centrale computersysteem in Stratford-upon-Avon, zoals ik dat aan mijn vriend in 10 Downingstreet heb toegezegd. Ik heb dus geen zwaarwegende bezwaren tegen een zwaarwichtig belang van British Airways binnen mijn holdingconstructie. De onderhandelingscultuur van Britten en Nederlanders komt met elkaar overeen. Vanuit de overige geplande activiteiten zal er bovendien voldoende tegenwicht ontstaan zodra ook KPN en Telefónica hun probleem onderling hebben opgelost. De Telegraaf maakt vandaag ook officieel melding van de geboorte van Leo. Baby voor de Blairs. Ik zie voor Leo in de toekomst een belangrijke rol zie weggelegd voor ons bedrijf. Regeren is Vooruitzien. En dat geldt ook in dit verband. Ik moet hierbij nog terugdenken aan zijn laatste verkiezingstoespraak op 29 april 1997, toen ik in mijn bij Marble Arch gehuurde auto onderweg was van Warwick via Leicester naar King's Lynn.

"I've got only three priorities", zei Tony: "Education, education and education". Ook op dit punt zijn wij het volledig met elkaar eens. De tocht naar de overkant is voor mij begonnen door mijn bezoeken aan The Harbour Light in Noordwijk. Het is niet ver van de kerk van een bekende dominee van de EO. In augustus 1994 ben ik zijn kerk - op advies van Henk Lulofs - nog eens binnengelopen. "Tv-bekendheid Henk Binnendijk" stond op de preekstoel. "Treed binnen in het Rijk der Hemelen" sprak Henk mij vanaf de kansel toe toen hij mij achter in de kerk zag staan. Gaspar van der Heyden heeft er klaarblijkelijk ook nog op de preekstoel gestaan voordat hij met de Spanjaarden op zijn hielen "naar de overkant" is gevlucht (Norwich en King's Lynn). Zijn wapen staat nog afgebeeld boven de ingang van de Janskerk in Utrecht: Een schaap met de Engelse vlag in zijn hand.

Ik heb mijn voormalige directeur in die tijd nog de volgende brief geschreven: Dank. Die woensdag daaraan voorafgaand heb ik nog gezellig met Henk Lulofs gedineerd op een Noordwijks terrasje, waarna hij mij heeft meegenomen naar de tribune op de Koningin Wilhelminaboulevard teneinde de verrichtingen van Erik Breukink te kunnen gadeslaan tijdens het Noordwijkse criterium. "Jouw tijd om te gaan scoren is binnenkort aangebroken", vertelde Henk Lulofs mij. Reden waarom ik toen ook heb besloten de sprong "naar de overkant" te maken. Vandaag is er in de pers ruim aandacht geschonken aan het overlijden van de moeder van Raine Cartland ("Raine, Raine all the time"), Diana's stiefmoeder. Schrijfster Barbara Cartland overleden. Opvallend is de roze kleur van haar jurken. Ik heb ook nog twee matjes in die kleur. Die heeft Diana nog persoonlijk laten afleveren op De Wellenkamp 15-30 in Nijmegen.

Ze is toen zelf nog komen kijken of ik alles had ontvangen. Ze had de grootste schik. Ik maak mij zorgen over de ontwikkelingen bij onze zuiderburen. Belgen kiezen burgemeester. De Belgen kunnen vanaf 2006 zelf hun burgemeester kiezen. De kiezer zal dan wel twee maal naar de stembus moeten. Uiteindelijk is het hun eigen keus, maar ik vind het geen verstandige zet. Zij lopen regelmatig uit de pas. Dat geldt wel voor de Zwitsers. Zwitsers voor nauwere aansluiting bij Europa. Tot op heden heb ik altijd ernstige bezwaren gehad tegen de bancaire politiek van de Zwitsers. Deze nieuwe besluitvorming maakt de ontwikkeling van een toekomstige Bank Cervantes Helvetia weldra mogelijk als financier van de holding. Met Cervantes Helvetia Seguros heb ik dienaangaande al contact gelegd in Marbella. Deze ontwikkelingen hebben vandaag ook de aandacht van El País. Los suizos aprueban por clara mayoría romper su aislamiento con la UE. Dit is een zeer verheugende ontwikkeling en maakt het halen van de deadline 28 mei in principe mogelijk. Ook het overlijden van Barbara Cartland heeft hier volop de aandacht. Zij draagt dezelfde titel als Rosemary Spencer, de Britse ambassadeur in 's-Gravenhage. Van haar verwacht ik ook nog een reactie op mijn 'Letters', die zij met belangstelling heeft gelezen volgens Ruth Coward, haar secretaresse. 15.00 uur. Er komt op dit moment wederom een vliegtuig precies over mijn huis gevlogen. Er zit dus alweer muziek in de lucht. Ik ben benieuwd naar de betekenis van het overvliegende vliegtuig. Op dit moment (15.36) is de electricien al gearriveerd en bezig met het installeren van de ventilator. Ik heb geen klagen over de medewerking van de Spanjaarden. Ik schenk mijn vertrouwen aan eenieder die ik vermeld in mijn brieven. Voor het opmaken van een rapport heb ik inmiddels voldoende informatie in mijn computer opgeslagen. Ik kijk dus met belangstelling uit naar de geagendeerde uitnodiging die ik binnenkort van mijn Noordwijkse collega's volgens afspraak tegemoet kan zien. Ik denk dat ik al mijn voorbereidende werk achter de rug heb. Vanmorgen heb ik hier nog de automatische betaling voor de 'Comunidad' (bewonersvereniging) geregeld en ook de ventilatorlamp werkt nu als een tierelier. Ik kan dus weer met een gerust hart naar Nederland terugkeren op 9 juni.

Liefde is... ...hem altijd kunnen bellen
Dat is binnenkort weer mogelijk. Ik heb al eens eerder geschreven: "Je hebt mijn nummer en je weet waar ik woon". Nochtans heb ik het buitengewoon op prijs gesteld dat men mij de laatste tijd met rust heeft gelaten, zodat ik ongestoord alle neuzen in de juiste richting kon zetten.

Voorts houd ik mij nog bezig met mijn relaties 'aan de overkant'. Ik plukte de volgende informatie van het internet.

Ancestors of Diana, princess of Wales

By Joan Bos, Hosted by Marivi Dayrit Magat
Diana Spencer (1961-1997) is a descendant of king Charles II of Great-Britain (1630-1661) through his illigitimate son, the duke of Grafton. The duke's mother, Barbara Villiers (1641-1709), to the left, was not only Charles' mistress, but also mistress of John Churchill (1650-1722), duke of Marlborough and another ancestor of Diana. The relatives of Diana include:

* Kings of Great-Britain (Stuart family)
*
Dukes of Grafton (FitzRoy family)
*
Dukes of Bedford (Russell family)
*
Dukes of Abercorn (Hamilton family)
*
Dukes of Marlborough (Churchill family)
*
Earls of Sunderland (Spencer family)
*
Earls Spencer (Spencer family)

Dukes of Grafton
FitzRoy family
William Villiers (+1643), 2nd Viscount Grandison 1630, married 1639 Mary Bayning (+1671/2). They had an only daughter:
Barbara Villiers (1641-1709), duchess of Cleveland 1670, married 1659 Roger Palmer of Castlemaine, and
became mistress of
"The Merry Monarch" Charles II of Great-Britain (1630-1661), to the right. Illigitimate issue:

Henry FitzRoy (1663-1690), 1st duke of Grafton 1675, married 1st 1672 Isabella Bennet (+1722/3), sole heir of the earldom of Arlington (she remarried 1698 Thomas Hanmer), a son:

* Charles FitzRoy (1683-1757), 2nd duke of Grafton 1690, earl of Arlington 1723, married 1713 Henriëtta Somerset of Beaufort (+1726), children:
* Charles Henry (1714-1715)
* George (1715-1747)
married 1741 Dorothy of Burlington
* Augustus FitzRoy (1716-1741)
married Elizabeth Cosby (+1788), children:
*
Augustus Henry FitzRoy (1735-1811), duke of Grafton 1757, married 1st 1756 Anne Liddell Ravensworth (+1804), divorce 1769, 3 sons, 1 daughter, married 2nd 1769 Elizabeth Wrottesly (+1822), 3 sons, 5 daughters, issue, dukes of Grafton.
* Harriet (+1735)
* Isabella FitzRoy (1726-1782)
married 1741 Francis Seymour (1718-1794), earl of Hertford 1750, children:
*
Francis Seymour (1743-1822) married 1st 1768 Alice Elizabeth Windsor (+1772), married 2nd 1776 Isabella Anne Ingram Shepherd (+1836), a confidante of the Prince Regent. Issue, earls of Hertford until 1870.
* Hugh Seymour (1759-1801),
admiral, married Anne Horatia Waldegrave (1762-1801), stepdaughter of prince William Henry of Great-Britain and Hannover (1743-1805). They had 6 children, including:
* George Francis Seymour (1787-1870)
* Horace Beaucamp Seymour (1791-1856)
married Elizabeth Palk (1793-1827), children, including:
* Charles Francis Seymour (1819-1854)
*
Frederick Beauchamp (1821-1895)

* Adelaide Horatia Seymour (1825-1877) married 1854 as his 2nd wife Frederick Spencer (1798-1922)
* Frederick Charles Seymour (1797-1856)
married 1st 1822 Mary Gordon of Huntley (+1825) and 2nd 1832 Augusta Hervey (+1880). Eight children.

Dukes of Bedford
Russell Family
John Russell (1710-1771), 4th duke of Bedford 1732, married 1st 1731 Diana Spencer (+1735) and 2nd Gertrude Leveston Gower (+1794). Issue:

* John (b+1732)
*
Francis (1739-1767), marquess of Tavistock, married 1764 Elizabeth Keppel (1739-1768) of Albemarle. Children:
1. Francis (1765-1802), 5th duke of Bedford 1771.
2.
John (1766-1839), 6th duke of Bedford 1802, to the left, married 1st 1786 Georgiana Byng of Torrington (1768-1801), married 2nd 1803 Georgiana Gordon (1781-1853), his brother's fiancée. Children:
i.
Francis (1788-1861), 7th duke of Bedford 1839, married Anna Maria Stanhope (+1857). A son:
*
William (1809-1872), 8th duke of Bedford 1861.

ii. William (1790-1846) married 1817 Elizabeth Anne Rawdon (+1874). Children:
a. Hastings (1819-1872), 9th duke of Bedford 1872
, married 1844 Elizabeth Sackville-West (1818-1897). A son.
b. Arthur (1825-1892)
married 1865 Laure de Peyronnet (1836-1910). Four sons, two daughters.
c. Odo (1829-1884)
married 1868 Emily Theresa Villiers (1843-1927). Children.

iii. John (1792-1878), 1st Earl Russell, Prime Minister 1846-1852, married 1st 1835 Adelaide Lister (1806-1838), 2st 1841 Frances Elliot (1815-1898). Two daughters of his 1st marriage and a son of his 2nd marriage.

iv. Wriotesley (1804-1886) married 1829 his 1st cousin Eliza Russell (+1886).
vi. Charles James (1807-1894)
married 1834 Isabella Clarissa Davies (+1884). Issue.
ix.
Louisa Jane (1812-1915) married 1832 James Hamilton (1811-1885), 1st duke of Abercorn 1868. See below.

3. William (1767-1840) married 1789 Charlotte Villiers of Jersey (+1808). Children:
* George (1795-1825)
* Elizabeth Laura "Eliza" (+1886) married 1829 her 1st cousin Wriothesley Russell (1804-1886).
* Caroline (1743-1811) married 1762 George Spencer (1739-1817), 4th duke of Marlborough

Dukes of Abercorn
Hamilton Family
James Hamilton (1811-1885), 1st duke of Abercorn 1868, son of James Hamilton of Abercorn (1786-1814) and Harriet Douglas of Morton (+1833). He married 1832 Louisa Jane Russell of Bedford (1812-1915). Seven sons, seven daughters:

* James (1838-1913), 2nd duke of Abercorn 1885, married 1869 Mary Anne Curzon-Howe (+1929). Seven sons, two daughters:
1.
Albert Edward (1869-1953), 3th duke of Abercorn, married 1894 Rosalind Cecilia Caroline Bingham of Lucan (1869-1958). Three daughters, two sons:
ii.
Cynthia Elinor Beatrix (1897-1972) married 1919 Albert Edward John "Jack" Spencer (1892-1975).
iii.
Katharine (1900-1985), Woman of the Bedchamber to Queen Elizabeth the Queen Mother 1927-1930, married 1930, as his 2nd wife, Reginald Henry Seymour of Hertford (+1938)
iv.
James Edward (1904-1979), 4th duke of Abercorn, married 1928 Mary Kathleen Crichton (1905-1990). One daughter, two sons, dukes of Abercorn.
v. Claud David (1907-1968)
married 1946 Genesta Mary Heath.
4.
Alexandra Phyllis (1876-1918)
7. Arthur John (1883-1914)
9.
Claud Nigel (1889-1975) married 1933 Violet Ruby.

* Louisa Jane (1836-1912), Mistress of The Robes to the Queen in the period 1885-1912, married 1859 William Montagu Douglas Scott (1831-1914), 8th duke of Buccleuch. Issue, dukes of Buccleuch.

* Claud John (1843-1925) married 1878 Carolina Chandos Pole (1853-1911). One son, one daughter.
*
George Francis (1845-1927) married 1871 Maud Caroline Lascelles of Harewood (+1927). Three sons.
* Albertha Frances Anne (1847-1932) married 1869 as his 1st wife, divorced 1883, George Charles (1844-1892), 8th duke of Marlborough 1883.
* Ronald Douglas (1849-1867)
*
Frederick Spencer (1856-1928)
*
Ernest William (1858-1939) married 1891 Pamela Campbell (+1931). Two sons, two daughters.

Dukes of Marlborough
Churchill Family
Winston Churchill (1620 - after 1688) married 1643 Elizabeth Drake (±1622-1698). Children:
*
Arabella Churchill (1648-1714) married colonel Charles Godfrey and had issue. She became mistress of king James II of Great-Britain (1633-1701) around 1665 and had further issue:
* Henriëtta FitzJames (1667-1730), married 1st Henry Waldegrave (1661-1690), married 2nd Piers Butler (+1740)
*
James FitzJames (1670-1734), duke of Berwick, married 1st Honora Bourke of Clanricarde (1674-1697), married 2nd Anne Bulkely (+1751)
*
Henry FitzJames (1673-1702), duke of Albemarle, married Marie Gabrielle dÁudibert (1675-1741)
* Arabella (1674-1704), nun "Ignatia"
*
John Churchill (1650-1722), to the right, 1st duke of Marlborough 1702, married 1678 Sarah Jennings (1660-1744) favourite of Queen Anne. John Churchill shared a mistress with king Charles II of Great-Britain: Barbara Villiers (1641-1709), mother of the 1st duke of Grafton. Children:
* Henriëtta Churchill (1681-1733), duchess of Marlborough 1722, married 1698 Francis of Godolphin (1678-1766)
* William (+1731), marquis of Blandford
, married 1729 Maria Catharina de Jonge of Utrecht (+1779)
* Henriëtta (+1776)
married 1717 Thomas Holles of Newcastle
* Mary (+1764) married 1740 Thomas of Leeds (+1789)
* John Churchill (1689-1702), marquis of Blandford
* Anne Churchill (1683-1716) married 1699 Charles Spencer (1674-1722), earl of Sunderland1702. Issue, see below.
* Elizabeth Churchill (+1713) married 1703 Scroop Egerton, duke of Bridgewater (1681-1744). She an only daughter, Anne, who married in 1725 Wriothesley Russell (1708-1732), 3th duke of Bedford 1711, elder brother of the 4th duke
* Mary Churchill (+1751) married 1705 John (+1749), 2nd duke of Montagu. A daughter:
* Mary Montagu married George Brudenell (1712-1790), 4th earl of Cardigan. Issue:
* John Montagu (+1770), marquis of Monthermer
* Elizabeth Montagu married Henry (1746-1812), 3th duke of Buccleuch, descendant of Charles II of Great-Britain (1630-1661). Issue, dukes of Buccleuch.
*
George Churchill (1654-1710)
* Charles Churchill (1656-1714)
married 1702 Mary Gould (+after1716)
* Theobald Churchill (1663-1685)

Earls of Sunderland
Spencer Family

Henry Spencer (1620-1643), earl of Sunderland 1643, son of Baron William Spencer (+1636), married 1639 Dorothy Sydney of Leicester (1617-1684), son:
*
Robert Spencer (1640-1702), earl of Sunderland 1643, married 1665 Anne Digby of Bristol (c. 1646-1715), son:
*
Charles Spencer (c. 1674-1722), earl of Sunderland 1702, married 1st 1694 Arabella of Newcastle (+1698), married 2nd 1699 Anne Churchill of Marlborough (1683-1716), 3rd 1717 Judith Tichborne (+1749), children:
* Francis Spencer of Newcastle (+1742) married 1717 as his 1st wife Henry Howard of Carlisle (1684-1758). Issue, including Diana Howard (+1770).
* Robert Spencer (1701-1729), earl of Sunderland 1722
*
Charles Spencer (1706-1758), 3rd duke of Marlborough 1733, married 1732 Elizabeth Trevor (+1761), 3 sons, 2 daughters:
*
George Spencer (1739-1817), 4th duke of Marlborough 1758, married 1762 Caroline of Bedford (1743-1811). They had 2 sons and 5 daughters. Their son George, the 5th duke, took the surname of Churchill. They are ancestors of the dukes of Marlborough and the Sir Winston Churchill.
* Charles Spencer (1740-1820)
married 1762 Mary Vere of St. Albans (+1812). Issue, including John Spencer (1767-1831), who married in 1790 his 1st cousin Elizabeth Spencer, daughter of the previous.
* Diana Spencer (+1818) married 1st 1757 Frederick Bolingbroke (1732-11787), divorced 1768, married 2nd 1768 Topham Beauclerck of St. Albans (1739-1780). The dukes of St. Albans descend of an illigitimate son of king Charles II of Great-Britain and Nell Gwyn. Diana's children:
*
George Richard Bolingbroke (1761-1824) married 1783 Charlotte Collins (+1803), 3 sons, 2 daughters.
* Frederik Bolingbroke (1765-1844)
married 1st 1788 Mary Kerr of Lothian (+1791), married 2nd 1793 Arabella Craven (+1819), married 3rd 1821 Caroline Parsons (+1853), 6 sons, 3 daughters.
* Charles George Beauclerck (1774-1846)
married 1799 Emily Charlotte Ogylvie (+1832), 3 sons, 6 daughters, including:
* Jane Elisabeth (±1807-1892) married 1830 Henry FitzRoy of Grafton (1806-1877)

* Elizabeth Beauclerck (+1793) married 1787 George Augustus of Pembroke (1759-1827), 3 sons and a daughter; Diana of Pembroke (+1841) married 1787 Normanton Welbore Ellis (1778-1868) and had issue.

* Robert Spencer (+1831)
* Elisabeth (+1831) married 1756 10th earl of Pembroke.

* Anne Spencer (+1769) married 1720 William Bateman (+1744)
*
Diana Spencer (+1735) married 1731 as his 1st wife John Russell of Bedford (1710-1771). It was rumoured that crown prince Frederik "Poor Fred" of Great-Britain (1707-1751) had intended to marry her.
*
John Spencer (1708-1746) married 1733 Georgina Carolina Granville (+1780), son:
*
John Spencer (1734-1783), baron Spencer 1761, earl Spencer 1765, married 1755 Georgiana Poyntz (+1814), issue, see below.

Earls Spencer
Spencer Family

John Spencer (1734-1783), baron Spencer 1761, earl Spencer 1765, married 1755 Georgiana Poyntz (+1814), children:
*
Georgiana (1757-1806) married 1774 as his 1st wife William of Devonshire (1748-1811). One son:
*
William Spencer (1790-1858), 6st duke of Devonshire 1811. No issue.
*
George John (1758-1834), earl Spencer 1783, married 1781 Lavinia Bingham of Lucan (1762-1831), children:
*
John Charles (1782-1845), earl Spencer 1834, married 1814 Ester Ackhlom (+1818)
* Robert Cavendish (1791-1830)
*
Frederick Spencer (1798-1857), earl Spencer 1845, married 1st 1830 Elizabeth Georgiana Poyntz (+1851), married 2nd 1854 Adelaide Horatia Seymour of Hertfort (1825-1877), children:
1. Georgiana Frances (1832-1852)
2. Sarah Isabella (1838-1919)

3.
John Poyntz "The Red Earl" (1835-1910), earl Spencer 1857, married 1858 Charlotte Seymour of Hertfort (1835-1903)
4.
Charles Robert (1857-1922), viscount Althorp 1905, earl Spencer 1910, married 1887 Margaret Baring (1868-1906), children:
a. Delia (b1889) married 1914 Sidney Cornwallis Peel
b.
Albert Edward John "Jack" (1892-1975) married 1919 Cynthia Elinor Hamilton of Abercorn (1897-1972), children:
I.
Anne (b1920) married 1944 Christopher Wake-Walker
II.
Edward John (1924-1992), earl Spencer 1975, married 1st Frances Ruth Roche (1936-2004), daughter of baron Fermoy, divorce 1969, married 2nd 1976 Raine McCorquodale (b±1930, remarried 1993 Jean-François de Chambrun), daughter of Barbara Cartland, children:
A.
Sarah Lavinia (b1955) married 1980 Neil Edmund McCorquodale (b1983)
B.
Jane (b 1957) married 1978 Robert Fellowes
C. John (b+1960)

D. Diana Frances (1961-1997), to the right, married 1981, separation 1992, divorce 1996, prince Charles Philip Arthur George of Great-Britain (b1948). children:
i.
William Arthur Philip Louis (b1982)
ii.
Henry Charles Albert David "Harry" (b1984)
E.
Charles (b1964), viscount Althorp 1977, earl Spencer 1992, married 1989 Victoria Lockwood (b1965), divorce, issue.
c. Cicil Edward (1894-1928)
d. George Charles (1903-1982)
married 1st 1931 Barbara Blumenthal, divorce 1962, married 2nd 1966 Sheila Henderson (+1968), children:
* George Cecil Spencer (b1932)
* Maud Spencer (b1934) married 1958 Gerard Weiler
e. Margaret (b1906) married 1931 Henry Montagu Douglas-Home (+1980), divorce 1947

5. Victoria Alexandrina (+1906) married 1881 viscount Sandhurst (+1921)
* Sarah Spencer (+1870) married 1814 William Henry Lyttelton
* Georgiana Charlotte (+1823) married 1814 George Quin Headfort
*
George Spencer (1799-1864)

Bibliography

Burke's Peerage and Baronetage,
Debrett's Illustrated Peerage,
Britain's Royal Families by A. Weir,
Diana (Her true story), by A. Morton,
Koninklijke minnaars en minnaressen by L. Elgklou,
The Early Churchills by A.L. Rowse.
Woburn and the Russels by G. Blakiston,
Drumlanrig Castle Guide Book

Marivi's Royalty Buffs Page

PLUS ULTRA
dus

ofwel

AHEAD ONLY

JOHANNES L. VAN DER HEYDEN

23 MEI 2000 THE PURPLE DRESS