Datum: Zondag 18 september 2005 Betreft: RELATIES Kenmerk: 20050918JHTBG Beste Tjitse, Naar aanleiding van je telefoontjes van vanavond en als vervolg op Oesters en Parels het volgende. Met relaties ga ik zorgvuldig om. Dat geldt ook ten aanzien van mijn collega Liesbeth Halbertsma en de heer Bart Heinrichs. Vanaf mijn aantreden als Office Manager bij Nieuw Elan in november 1989 heb ik - mede op advies van mijn toenmalige echtgenote - altijd één lijn met Liesbeth getrokken in alle vormen van beleidsmatig handelen. Daar wijk ik niet van af. Ik handel vanuit mijn verantwoordelijkheid als oprichter/bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux, eigenaar van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales en eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. Vanaf 2 september 1997 heeft Liesbeth van mij een VOLMACHT om namens mij alle juridische handelingen te verrichten die ten dienste staan aan de ontwikkeling van de in mijn beleidsplan geformuleerde doelstellingen. Het is niet aan jou noch aan de heer Heinrichs om zich hierin te mengen. De relatie tussen Liesbeth en de heer Heinrichs is een privérelatie. Ik heb deze man slechts twee keer ontmoet. Ik ken hem nauwelijks. Hoewel ik een goed visueel geheugen heb zou ik hem niet herkennen als ik hem op straat zou tegenkomen. In Hoofddorp heeft Liesbeth hem indertijd voorgesteld als haar echtgenoot en verder heb ik hem nog een keer bij hen thuis ontmoet vóór een gezamenlijk partijtje volleybal in Oegstgeest waarvan Liesbeth nog over de foto's beschikt. De achtergrond van de heer Heinrichs is mij niet bekend. Liesbeth is voor mij van belang inzake de ontwikkeling van onze organisatie. Als de heer Heinrichs daaraan zijn bijdrage wenst te leveren is dat een verantwoordelijkheid van hem en haar. Die beslissing dient zij zelf te nemen. Ik acht Liesbeth uitstekend in staat om de juiste afwegingen terzake te maken. Inzake mijn rechten heb ik haar een Fifty-Fifty voorstel gedaan: privé, zakelijk of allebei. Als Liesbeth uitsluitend voor het zakelijke scenario kiest is haar echtgenoot uiteraard ook van harte welkom om in deze ontwikkeling te participeren. Maar nogmaals: dat betreft een verantwoordelijkheid van Liesbeth en haar echtgenoot. Daar wens ik mij niet in te mengen. In de tijd dat ik met Liesbeth bedrijfsmatige belangen deelde heb ik mijn toenmalige echtgenote ook nooit van mijn bedrijfsinterne informatie deelgenoot gemaakt. Dat is een gangbare handelwijze binnen de ethiek van het zakendoen tussen managers. Voor de goede orde laat ik je weten dat de ontwikkeling van onze organisatie voorspoedig verloopt. Tijdens het laatste congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in Valladolid heb ik kennis gemaakt met de huidige directeur van het Spaanse Instituto Cervantes, de heer Don César Antonio Molina en hem de tekst van mijn lezing Cervantes es mi Vida overgedragen.

Ik heb de Spanjaarden duidelijk gemaakt dat de rechten op mijn handelsmerk vastliggen tot 2015 en ik van deze rechten niet zal afzien. Ons Plan is echter complementair en vanaf heden zal ik dus zowel met Liesbeth - die mijn Britse belangen vertegenwoordigt op het hoogste niveau - als met mijn Spaanse collega's één lijn blijven trekken. Van jouw toegevoegde waarde inzake de ontwikkeling van onze organisatie heb ik nog geen helder beeld. Wellicht is het zinvol dat je eerst op papier zet op welke wijze jij ONS terwille kunt zijn voordat we verder met elkaar in contact treden. HARTELIJKE GROET UIT DE KEIZER KAREL STAD. CC EH

30 SEPTEMBER 2005 AFSLUITING DOSSIER