Datum: Donderdag 5 mei 2005 Betreft: OESTERS EN PARELS Kenmerk: 20050505JHTBG Beste Tjitse, Jouw opmerking over de oester deed mij uiteraard terugdenken aan mijn bericht Spaanse Parels van 9 maart 2005, die je op mijn website aantreft. Ook aan de opera De Parelvissers van Bizet. Dezelfde componist als van de opera Carmen, die zich in ons geliefde Sevilla afspeelt. Het brengt mij in gedachten ook terug naar de zomer van 1969. Ik heb toen als reisleider vanuit Baveno aan het Lago Maggiore met een groep Nederlandse toeristen een bezoek gebracht aan Milaan. Hiervan twee foto's d.d. 10 juli 1969.

Het is dezelfde dom waar in het voorjaar van 1997 Diana's couturier Gianni Versace is begraven nadat hij door de travestiet Andrew Cunanan in Miami was doodgeschoten. Vanaf dat moment had Diana bescherming nodig, die zij klaarblijkelijk bij Dodi Fayed probeerde te vinden omdat zij naar verluidt geen vertrouwen meer had in de beveiligingsdienst van het Britse Koninklijk Huis. Of dat terecht was moet nog blijken. In mijn optiek waren MI5 en MI6 verantwoordelijk voor haar veiligheid. Na afloop van mijn bezoek aan de Dom van Milaan in juli en/of augustus 1969 hebben wij een rondleiding gekregen door de beroemde Scala. Bij die gelegenheid heb ik op het podium waar grootheden als Maria Callas, Renate Tebaldi en Caruso hun triomfen hebben gevierd ook de aria uit de Parelvissers ten gehore mogen brengen. Dat ging mij in die tijd best aardig af. Dank dus voor jouw reminder. Ik schrijf je deze brief als vervolg op mijn brief van gisteren. Aangezien ik er woensdag niet bij kan zijn tref je hierbij kopie aan van mijn brief inzake Karel Aalbers en de nieuwe statistieken van deze maand aan mijn gevolmachtigd directeur. Mijn brieven gaan inderdaad over mensen. Dat is heel normaal. Bij de opbouw en operationalisering van een organisatie zijn mensen nodig. Daarbij kies ik voor managers op het hoogste niveau. Ik heb er geen probleem mee dat zij diepgaand door justitie worden doorgelicht. Want met onbetrouwbare mensen kan ik niet vooruit. Met Karel gaat het al iets beter. Zijn zaak is enigszins vergelijkbaar met het proces dat ik met Van Goethem heb doorgemaakt. Van een waslijst met beschuldigingen is er bijna niets meer over. Alleen het probleem van de naam is klaarblijkelijk nog niet opgelost. Ik hoop dat je je realiseert dat ik graag de leiding blijf behouden inzake de opbouw van ons bedrijf. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Jij kunt daarin een ondersteunende rol blijven vervullen. Maar ik verwacht wel dat je niet afwijkt van mijn instructies. Ik wens je woensdag veel succes en heb er geen bezwaar tegen dat je deze brief in het geding brengt. Er zijn immers nog enkele debiteuren die nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig. SUCCES ERMEE! CC EH

18 SEPTEMBER 2005 RELATIES