Datum: Zondag 5 september 2004 Betreft: BRONSGROEN EIKENHOUT Kenmerk: 20040905JHTBG Beste Tjitse, Hartelijk dank voor jouw telefoontjes op 28 augustus jongstleden. Hieruit heb ik kunnen opmaken dat je mijn brief 17 AUGUSTUS 2004 HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN TER ATTENTIE VAN TJITSE BREUKER in goede orde hebt ontvangen ofwel kennis genomen van de url 17 AUGUSTUS 2004 HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN TER ATTENTIE VAN TJITSE BREUKER. Goed je gisteravond weer even aan de telefoon te hebben gehad. Uit jouw mededeling dat Liesbeth en Bart nog steeds samenwonen in hun huis in Buitenkaag heb ik kunnen concluderen dat ik in mijn berichtgeving op blz. 401 van mijn boek volstrekt correct heb gehandeld inzake mijn strategische partner en haar huisgenoot. Graag stel ik je in kennis van de laatste ontwikkelingen. Liesbeth heb ik afgelopen donderdag brief Zeven jaar ongehuwd weduwnaar doen toekomen met onder meer de volgende mededelingen.

Donderdag 2 september 2004
Voorspoedige vlucht met de HV 5116. Ramon - met gebroken teen - kreeg stoelnummer 7F, ik 7E en naast mij zat op stoel 7D een (vermoedelijke) Engelsman die meer plaats innam dan goed voor mij was. Hij las de Daily Mail, die hij aan het eind van de reis voor mij heeft achtergelaten. Ik was uitsluitend geïnteresseerd in de berichtgeving van Richard Kay op pagina 39. Klaarblijkelijk heeft er weer iemand zonder mijn toestemming gebruik gemaakt van Diana's beeltenis.
Dit misbruik dient uiteraard te worden aangepakt. Dat lijkt mij een goede opdracht voor Peter Vincent Schuld, die hier inmiddels in bedreven is geraakt. Na terugkeer in Nijmegen zag ik dat PRINSES MARGARITA inmiddels ook grote schoonmaak heeft gehouden. Dat is een goede zaak. Vanmorgen heb ik telefonisch contact opgenomen met mevrouw M. Wooters-Vreden van UWV inzake haar brief van 28 juni 2004 met hun kenmerk 0681.87.038 en mijn kenmerk 43/3400911470. Ik heb graag een gesprek met een UWV-medewerker die de contacten onderhoudt met jou inzake de opbouw van onze organisatie en een contract met Steven Spielberg inzake de verfilming van mijn boek. Ik heb haar laten weten dat mijn gezondheid nog een belemmering vormt en ik vanmiddag naar het CWZ ga voor controle (13.05). 15.30 Terug van CWZ. Bloed geprikt en administratieve afhandeling met Spaanse verzekeraar gestroomlijnd. Dr Dofferhoff belt op woensdag 8 september om 12.00 voor de uitslag. Ik heb een nieuwe pincode voor mijn gsm in overleg met mevrouw Bottinga van de KPN-klantenservice. Afgelopen maandag heb ik mijn gsm bij de oogarts moeten uitzetten. 's-Avonds getracht weer aan te zetten. Mijn pincode werd tot drie keer toe niet geaccepteerd. Derhalve geblokkeerd. Ik heb de indruk dat hij intern is opgeheven. De code was immers 280997.

Vrijdagavond heb ik naar een reportage gekeken op het ZDF over de familie Ben Laden. Volgens Osama's zuster Carmen is hij op geen enkele wijze betrokken geweest bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij heeft hiervoor ook nooit de verantwoordelijkheid opgeëist. Gerard Arninkhof heeft hem echter doodleuk als 'het brein achter de aanslagen' genoemd. Dit is echter nog niet aangetoond. Ik vind dit wel een beetje nauw door de bocht. Het programma gaf aan dat een medepassagier van de heer Mohammed Atta op 11 september 2001 de naam Ahmed Fayed droeg. In dat verband heb ik ook de Republikeinse Conventie gezien. Ook hier ging men volstrekt voorbij aan de juridisch verifieerbare feiten.

Bill Clinton moet thans een hartoperatie ondergaan. Dat kan geen toeval zijn. Afgelopen vrijdag ben ik met de trein van 10.51 via 's-Hertogenbosch naar Utrecht vertrokken. Op pagina 26 van de Metro trof ik een personeelsadvertentie van NH HOTELES. Ik stel vast dat zij hun naam nog niet in Cervantes Hoteles hebben veranderd. Er is wel belangstelling voor de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance. De groep beschikt in Nederland thans over de volgende vestigingen: NH GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY AMSTERDAM, NH TROPEN AMSTERDAM, NH CITY CENTRE AMSTERDAM, NH SCHILLER AMSTERDAM, NH AMSTERDAM CENTRE AMSTERDAM, NH LEEUWENHORST NOORDWIJKERHOUT, NH SCHIPHOL AIRPORT HOOFDDORP, NH ZANDVOORT, NH NAARDEN, NH UTRECHT en NH ZOETERMEER. De infrastructuur is dus al aanwezig en het zijn ons bekende lokaties. Om 12.15 heb ik de postbus in Utrecht geledigd. Ik trof hier op de eerste plaats een leuke kaart van ons aller Friso en Mabel d.d. 5 juli 2004. Het is een hele gewaarwording mij te realiseren dat ik de toekomst van Friso al heb voorspeld in mijn brieven Convocatie, Operationalisering en Britse Partner. Op de binnenzijde van de enveloppe bevindt zich het opschrift Chambord 90. Het Château de Chambord, het oude Franse koningspaleis bij de Loire, heb ik voor het laatst bezocht in 1990. Het was de laatste gezamenlijke vakantie met mijn voormalige echtgenote zoals vermeld in brief Nieuwe Rechtszaak. De ontwikkelingen verlopen dus nog steeds volgens planning. Voorts ontving ik weer een bedelbrief van Zuster Michaela uit de Filippijnen. Ik verwijs hiertoe naar Uw brief van 10 september 2002 Vooralsnog bevinden de Filippijnen zich niet binnen het werkingsgebied van de European Cervantes Foundation. Ik laat het graag aan Lady Sarah McCorquodale over om hieromtrent een besluit te nemen zodra alle activiteiten van het Princess Diana Memorial Fund in de European Cervantes Foundation zijn opgenomen. Zo kan ik op dit moment ook nog niet de Stichting Internationaal Parkinson Fonds honoreren en verwijs daartoe eveneens naar brief Uw brief van 28 januari 2004. Voorts ontving ik het blad Foco van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, WF Smitlaan 14, 3705 TZ ZEIST. Duidelijk is dat deze vereniging verdere ondersteuning nodig heeft zoals verwoord in mijn laatste brief H&H aan Marjo Eurlings. Tenslotte een brief van Trafford Publishing in Canada d.d. 17 augustus 2004 die alsvolgt luidt: Dear Author: Greetings from Trafford Publishing! Thanks to all our authors (more than 5,000 of you now) for using our publishing service. Trafford reaches a milestone this month -1 million books in print! We can all feel good about this accomplishment! Every month, we're printing over 40,000 individual books and shipping them to bookstores and customers all over the world. Each of you has contributed your creativity and desire to see your book in print, while we've worked hard for almost ten years to make the self-publishing process as efficient, affordable and fun as possible. It's clear that readers are buying self-published books more than ever before, so kudos to all of you for being part of a revolution in book publishing! The on-demand approach continues to attract increasing numbers of new authors.Right now, over 2% of all new titles released in North America bear the Trafford logo. Thank you for making this possible.

Advertise your book in the New York Times Sunday Book Review
For those of you who include advertising as part of your marketing plan, Trafford now provides Best Seller and Color Book Deluxe package authors with the opportunity to purchase ad space in the world's most prestigious book review publication. In October and November, we'll be submitting ads to be included in the popular Children's Book and Holiday Books special editions of the book review. Seven authors will share an individual ad that is full-page height and 2/5 of a page wide. This ad space typically costs us $14,000, but we've negotiated a great rate and are able to offer participating authors their portion for only us $1,290 - saving each author over us $700. Please contact Mary Lucas. Space is limited for these special editions, so please contact us soon if you're interested in participating. e.v. De brief tref je bijgaand aan. Het lijkt mij goed hieraan deel te nemen, maar ik beschik helaas niet over het benodigde budget.
Het wordt nu tijd dat de republikeinen in de Verenigde Staten de feiten onder ogen zien. De Democraten zijn gelukkig iets meer 'Europe oriented'. G.W. Bush heeft Nederland ten onrechte met "bondgenoot" aangeduid. We hebben J.P. Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer uitsluitend in de VS aan het werk gezet om de zaak daar weer onder controle te brengen na het eigenzinnig optreden van de illegale president van de Verenigde Staten van Amerika. In het statistiekprogramma van mijn website trof ik de volgende informatie aan.

Top 10 van 10 zoekopdrachten
1 kasteel ordingen
2 puerta alcala del calle
3 althorp
4 el puerto de santa maria
5 hol a wit el hueco de tu ano
6 infrasonido
7 kerk jemgum
8 majoor bosshardt beatrix
9 pensioenfonds bestuurder aandelen vennootschap
10 sistema educativo neerlandes

In dit verband stel ik vast dat mijn reisverhaal van 1992 in de belangstelling staat. Voor zover ik mij kan herinneren heb ik met jou ooit een kerkje bezocht in Jemgum in Friesland. (3 september 2007: klopt niet. Jemgum ligt in Duitsland) Een terpdorpje voor zover ik mij kan herinneren. Het was in de week dat wij samen naar Schiermonnikoog zijn geweest vanuit Harlingen. Klopt dat? Wanneer was dat ook weer? Het was in de tijd dat jij Liesbeth namens mij een aangetekende brief hebt gestuurd vanuit Stiens om haar duidelijk te maken dat ik mij als haar partner beschouw. Zakelijk of privé. Die keus dient zij zelf te maken. In ieder geval strategisch. Binnen het kader van de opbouw van onze organisatie spelen de pensioenfondsen een belangrijke rol als potentiële aandeelhouders van ons bedrijf. Ik hoop dat de aandeelhouders in de holding thans ook bekend zijn. Het is mij vanuit NOVA bekend dat Halbertsma Pallets goede contacten onderhoudt met de pensioenfondsen. De ontwikkelingen zijn dus positief. Graag maak ik met jou een reis naar Zuid-Limburg. De laatste keer dat ik daar ben geweest was op 17 augustus 1999. Het lijkt mij goed op een doordeweekse dag te gaan, zodat ik ook het gesprek met de heer Freek van der Valk kan voortzetten. Hij is een neef van 'Ome Gerrit', de schoonvader van Joep van den Nieuwenhuyzen. Dus ik denk wel dat we zaken kunnen doen. Ook lijkt mij een bezoek aan de Open Universiteit de moeite waard. Met de Spaanse Universidad a Distancia heb ik inmiddels de contacten gelegd in Nájera in La Rioja. Van de heer Datema heb ik nog geen reactie ontvangen op mijn brieven Vrijstellingsverzoek, Openstaande facturen en Uw Kenmerk 837573705 Ons Kenmerk L9168-4 Onderwijs

1. (Direct Request)
2. Verslag Alcalá de Henares 3 . Baak-kring/Cervanteskring 4. Statistiek september 2004 5. Dossier Vitesse 6. Rolls Royce Silver Seraph 7. Villa Felderhof 8. De Paarse Vlinder en het Blauwe Licht 9. Genealogie10. Alba de Tormes 11 . Uw kenmerk 0950000 - AQ 588.096 13. El Puente Holandés 15. Genealogie Van der Heyden van Baak 17. Royal Cervantes Airlines 18. Genealogie Von Heyden 19. Ahead Only 20. Genealogie Gillis van der Heyden 21. Genealogie Gillis van der Heyden 23. Reisverslag Spanje 1992 24. Salamanca El Cambio 25. cervantes.nu 26. Businessplan English Version 1996 27. Heydanus 28. Instituto Cervantes Benelux ¿De kip of het ei? 29. Plan de Empresa Instituto CERVANTES Benelux 30. Cervantes Verzekeringen 31. Genealogie Van der Heyden - Van Oranje - De Bourbon 32. Valladolid Casa de Cervantes 33. Statistieken augustus 200408 34. Familie Spencer 35. Genealogie Van der Heyden van Baak 36. Cardiff 37. Wereldkampioenschap 38. Relatie Nederland-Frankrijk (1) 39. Relatie Nederland-Frankrijk (2) 40. Genealogie Gillis van der Heyden 41. Royale Samenwerking 44. Genealogie Cervantes 45. Genealogie Spencer 46. Nieuwe Orde 47. Oranje kaviaar 48. The Cable Turtle 49. Genealogie Gillis van der Heyden 50. Genealogie Gillis van der Heyden 51. Heydanus 52. Genealogie Van der Heyden van Baak 53. Genealogie Van der Heyden van Baak 54. De laatste dag in Maarn 60. European Cervantes Foundation 61. Reisverslag Spanje1992 62. Genealogie Halbertsma 63. Genealogie Spencer 64. Genealogie Spencer 65. Genealogie Spencer 66. Genealogie Van der Heyden van Baak 67. Over the Border 68. Een avond aan zee... 69. Don Quijote 70. The Parallel Partner 71. Correspondentie-overzicht 72. Acht jaar Paars en Oranje (EZ) 73. Corporate Governance 74. Genealogie Gillis van der Heyden 75. Genealogie Halbertsma 76. Genealogie Van der Heyden van Baak 77. Genealogie Van der Heyden van Baak 78. Salamanca Don Quijote 79. El Dulcineaísmo y el Don Juanísmo 80. Colaboración 90. Beleidsplan Cervantes Inleiding 91. Instituto Cervantes Holding 92. Escuela Hispánica 93. Eurohispania Granada 94. Genealogie Cervantes 95. Genealogie Cervantes 96. Genealogie Halbertsma 97. Genealogie Spencer 98. Genealogie Spencer 99. Genealogie Spencer 100. Genealogie Van der Heyden van Baak
Ik beschouw de heer Bot als onze Minister van Buitenlandse Zaken als een fiasco van de eerste orde. Hij dient zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheden als belangenbehartiger van de Europese Unie en zich niet te mengen in interne aangelegenheden van staten buiten de Europese Unie. De heer Poetin is verantwoordelijk voor zijn probleem. Daar hebben wij de facto niets mee te maken. Die fout heeft G.W. Bush ook gemaakt in maart vorig jaar. Het is een kwestie van grenzen stellen. De lijn van Paars I dient thans dus opnieuw te worden opgepakt. In dit verband is het wellicht interessant te weten dat volgens mijn jongste zoon Ramon de naam Málibu afkomstig is van de gemeente Maurik, Lienden en Buren, die wij op 5 juni 2004 met een bezoek hebben vereerd. Het verhaal van Ben Bot doet mij denken aan het oud-vaderlandse lied:

BEREND BOTJE GING UIT VAREN
MET ZIJN SCHEEPJE NAAR ZUIDLAREN
DE WEG WAS RECHT
DE WEG WAS KROM
NOOIT KWAM BEREND BOTJE WEEROM

Ik begin nu te begrijpen waarom die chinees in Zuidlaren piranha's in zijn aquarium had, de laatste keer dat wij daar waren. Het wordt nu tijd dat Ben uit een ander vaatje gaat tappen. Laat maar weten wanneer we op stap gaan naar het Bronsgroen Eikenhout. Hartelijke groet.

6 SEPTEMBER 2004 DE DROOM VAN ROOD EN GEEL