14 oktober 2003 Betreft: RECHTEN Kenmerk: 20031014JHPVS Torremolinos, dinsdag 14 oktober 2003 Geachte heer Schuld, Deze week ben ik mijn GSM-telefoon en mijn portemonnee door diefstal kwijtgeraakt hier aan de zuidkust. Ik kan ook nog geen emailtjes ontvangen of versturen. De mailbox zit waarschijnlijk verstopt. Ik heb een technicus besteld, maar dat kost altijd een behoorlijke tijd voordat hij komt opdagen. Daar wordt hier in Spanje ruim de tijd voor genomen. Ik ben nu nog slechts via mijn vaste telefoon bereikbaar. Daarom wil ik u langs deze weg hartelijk danken voor uw telefoontje op donderdag 9 oktober jongstleden. Hieruit heb ik opgemaakt dat u mijn brieven van respectievelijk 3, 11 en 20 september in goede orde heeft ontvangen. Naar aanleiding van ons telefoongesprek heb ik in mijn dagboek het volgende opgetekend:

"10.57 Uitgebreid telefoongesprek met Peter-Vincent Schuld. Hij belde mij. Ik heb hem in Torremolinos uitgenodigd. Wellicht komt hij vóór 15 december nog langs. Wij hebben de auteursrechtelijke kanten besproken van het handelsmerk. O.a. het gedogen van de Spanjaarden in de Benelux onder de voorwaarde dat ze wel betalen voor het gebruik van mijn handelsmerk. Ik heb hem ook laten weten dat ik Wim Kok om bemiddeling heb verzocht inzake de parlementaire toestemming voor een huwelijk met Diana als zij daarmee instemde. Ook heb ik globaal mijn bedrijfsplan uiteengezet en gesproken over het auteursrecht inzake mijn Letters to Diana. Ik heb de heer Schuld ook laten weten dat ik Liesbeth Halbertsma een volmacht heb verstrekt om voor mij alle juridische zaken in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk te behartigen sinds Diana's overlijden en ik nu mijn dagboek uit 1992 zit door te lezen."

Uw bereidheid om mij bij te staan inzake mijn auteurs- en handelsrechten stel ik buitengewoon op prijs. Zoals ik u heb laten weten heb ik inmiddels meer dan 180.000 gulden in de verwezenlijking van mijn plannen geïnvesteerd. Om precies te zijn 94.000 euro tot op heden, terwijl nog niemand aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig, zoals vermeld aan de voet van deze brief en aangehecht visitekaartje. Zoals ik u heb laten weten: mijn geld is op. Mijn 84-jarige moeder heeft van haar AOW-uitkering 500 euro op mijn postbankrekening overgemaakt, zodat ik aan mijn verplichting jegens uw factuur kan voldoen. Ik probeer het nog even uit te zingen, maar overweeg tot verkoop over te gaan van de volgende rechten:

Eigendomsrecht handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux;
Eigendomsrecht limited company Instituto Cervantes England and Wales;
Eigendomsrecht domeinnamen Cervantesonline, etc.

Auteursrecht Letters to Diana, Princess of Wales.
Auteursrecht foto's.

Gedurende mijn lange, intensieve loopbaan heb ik drie burn outs gehad. In 1993 ben ik zelfs voor lange tijd met uitputtingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Bij het verlaten van het ziekenhuis in december 1994 heb ik nadien twee jaar absolute rust voorgeschreven gekregen. Exact twee jaar later zag het ernaar uit dat ik een nieuwe relatie kon aangaan met Prinses Diana in Engeland. In 1981 had ik namelijk de directie van het Institute of English Studies overgenomen, hetgeen bekend was bij My Lady en zij in mijn plannen was geïnteresseerd. De hieropvolgende fatale ontvoeringspoging door een Egyptische kamikazepiloot op 31 augustus 1997 en de daaropvolgende kamikaze-actie op 11 september 2001 in New York en Washington hebben het er allemaal niet gemakkelijker op gemaakt en ik merk dat ik op het punt sta om opnieuw aan een burn-out ten prooi te vallen. Nochtans blijf ik wel verantwoordelijk voor mijn rechtspersonen. Dat is een zeer zware druk. Daarom stel ik het zeer op prijs dat u zich bereid heeft verklaard om terzake hier aan de Spaanse zuidkust verder met mij van gedachten te wisselen. Mijn probleem zou al voor een groot deel kunnen worden opgelost met de publikatie van de Nederlandse vertaling van mijn boek die al geruime tijd gereed is en berust bij drukkerij DHV in Nijmegen. Ik heb begrepen dat u werkt voor De Telegraaf. De redactie van dit dagblad is al jaren van mijn situatie op de hoogte. Ik hoop dat zij mij vanaf heden uit mijn impasse kunnen helpen. Indien u daarbij een bemiddelende rol zou willen vervullen zou ik dat zeer op prijs stellen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. MET VRIENDELIJKE GROET, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS P.S. Op 19 oktober 2001 heb ik een kort onderhoud gevoerd met mevrouw Sandra Reijns van de Vereenigde - een bureau voor merklicenties - Nieuwe Parklaan 97 te 's-Gravenhage. Zij heeft mij geadviseerd een licentie-overeenkomst te maken met het Spaanse Instituto Cervantes in Utrecht en Brussel. Vanwege de hoge kosten heb ik daar toen van afgezien, maar ik denk dat het plan alsnog uitvoerbaar is in nauw overleg met Halbertsma Management Advies in Buitenkaag en het College van Bestuur van de Universiteit van Nijmegen. Ik heb alleen behoefte aan een financier. Zo dien ik ook nog steeds alle verplichtingen te voldoen om mijn rechten te behouden. Nu is het bijvoorbeeld weer 395 euro in verband met de limited company Instituto Cervantes England and Wales, die conform mijn Beleidsplan in een holding met werkmaatschappijen moet worden omgezet. Ook heb ik terzake op 14 oktober een brief verzonden aan het College van Bestuur van de Universiteit van Nijmegen. Hoe de stand van zaken is weet ik absoluut niet aangezien ik geen rechtsgeldige besluiten kan nemen vanwege mijn volmacht terzake aan Liesbeth Halbertsma. Wel kan ik via het statistiekprogramma van mijn website vaststellen welke URLs in de belangstelling staan.

5 JANUARI 2004 AFSPRAAK 10 JANUARI 2004 TER ATTENTIE VAN PETER-VINCENT SCHULD

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN