Datum: 11 augustus 2002 Betreft: 'Bar Number One' Kenmerk: JH/TBG20020811 Torremolinos, zondag 11 augustus 2002 Beste Tjitse, Ik hoop dat je mijn pakket van 8 augustus inmiddels in goede orde hebt ontvangen en bestudeerd. Deze brief was eigenlijk voor mijn goede vriend en raadsman Mr Gijsbrecht van Amstel bedoeld. Maar door jouw verzoek als verwoord in de laatste regel van jouw brief van 20 juli 2002 heb je mij met een aardig dilemma opgezadeld. Ga aub geen enkele actie ondernemen zonder overleg met mij, ook geen communicatie met Liesbeth. Aangezien ik verwacht dat de heer Van Amstel nog steeds in direct contact staat met mijn 'invisible manager' doe ik dit fragment uit mijn dagboek vandaag aan jou toekomen. Gistermiddag ben ik naar Málaga geweest. Vrijdagavond is daar de Feria begonnen. Hij duurt tot 19 augustus. In de stad vielen mij direct enkele marinemensen op in een smetteloos wit kostuum. Zij waren klaarblijkelijk ergens naar op zoek. Veel was er voor mij niet te beleven alleen. Met de trein van 17.00 dus weer terug naar Torremolinos. Rond 21.30 de stad ingegaan. Zeer druk. In de Calle San Miguel was er geen doorkomen aan. Dus even bij Roberto's Bar langs. De eigenaar heeft eerder het paviljoen van SNEEK geëxploiteerd aan het SNEEKERMEERK. Gesprek met een Engelsman uit York. Voorts in de Bar Dulcinea op bezoek in het Hotel Cervantes. Bijgepraat met Ramón. Onder meer over mijn bezoek aan El Toboso dit jaar en tien jaar terug. Ook gesproken over de hypothese dat Cervantes een jood zou zijn geweest. Ik heb hem uitgelegd dat dat niet zo voor de hand ligt en hem laten weten dat ik dat heb afgeleid uit de etimologie. 'Cervantes' komt van 'un ciervo antes'. In de germaanse taal 'voorheen een hert'. 'Hert' klinkt als 'hett', 'heyt', 'heydt', de germaanse vorm van 'hoofd van de familie'. Fries: 'heit', Engels 'head'. De familienaam 'Van der Heyden' is hieraan weer verwant. Ramón wist zich te herinneren dat deze voorvaders in de middeleeuwen deel uitmaakten van de 'caballería', het Spaanse woord voor 'ridderschap', maar eveneens equivalent aan 'cavalerie'. De Ridders Van der Heyden kwamen tijdens de reconquista de Spanjaarden vermoedelijk te hulp in hun strijd tegen de moren. Ook tijdens de kruistochten waren mijn voorouders zeer actief op dat gebied. Ik denk bijvoorbeeld aan Godfried van der Heyden (van Bouillon). Daar is in Velp nog het kasteel Biljoen naar genoemd. Volgens documentatie van het Arnhemse Rijksarchief van de heer Van Schilfgaarde is dit kasteel namelijk eeuwenlang eigendom geweest van de Van der Heydens. Ik heb Ramón verder uiteengezet hoe dat allemaal ging met die namen. Zo is de latijnse naam Erasmus hoogstwaarschijnlijk afkomstig van 'erica a(s)memus (Wij houden Van de(r) Heyde(n)), zoals de Spaanse beleefdheidsvorm voor U 'Usted (Vd)' afkomstig is van het 17de eeuwse Vuestra Merced. De geschiedschrijvers hebben ook vermeld dat Cervantes uit een adellijk geslacht voortkomt. Het ligt dus voor de hand dat de familie Cervantes aan de Van der Heydens is geparenteerd. Ik kan mij niet voorstellen dat er in die tijd al joodse adellijke families bestonden. Sancho Panza heeft in dat verband nog gezegd: "Yo cristiano viejo soy. Y para ser conde esto me basta." Ofwel "Ik ben een 'oud christen' en om hertog te worden is dat voldoende". De enige joodse adellijke familie die mij bekend is is de familie De Rothschild uit Frankfurt. Zij hebben heerlijke wijn. De familie is vermoedelijk in de adelstand beland door een huwelijk aan te gaan met een lid van de familie Van Zuylen van Nijevelt van Kasteel De Haar bij Haarzuilens. Deze familie is oorspronkelijk weer uit Heyden afkomstig in Westfalen en genoemd naar de aldaar aanwezige middeleeuwse rechtbank Tho Söllynck dat aldaar door de plaatselijke bevolking wordt uitgesproken als 'Zuulen', zoals dat ook het geval is met het kasteel Soelen bij Maurik. Niet ver van Wijk bij Duurstede. Ramón heeft mij laten weten dat het hotel overbezet was (820 gasten op een kamercapaciteit van 790). Dat deed mij daadwerkelijk deugd. Ik ben er namelijk ook mee gediend dat het goed gaat met de exploitatie van het Hotel Cervantes. Ik heb het hotel - conform mijn toezeggingen aan de Spaanse Minister-President - namelijk als Cervantes Management Centre gepland in samenwerking met mijn collega's van de Baak. Hierna ben ik naar de nabijgelegen Bar Number One gegaan, dat in Friese handen is. Onderstaande groepsfoto heeft hen - wellicht - tot de naam van deze bar geïnspireerd.

Het was al flink druk in de zaak. Barkeeper 'Lee' stak zijn duim al direct omhoog toen hij mij zag binnenkomen. Hij heeft bij de Koninklijke Marine dienst gedaan en was omgeven door een grote groep Griekse marineofficieren in hun smetteloos witte uniformen.

Zij hadden de weg dus weten te vinden vanuit Málaga. Ik heb hen dan ook Van Harte welkom geheten, aangezien ik nog een cruise naar Griekenland in de planning heb, zoals ik heb toegezegd aan Kostas van het retaurant Mykonos in de Drakenburgstraat in Utrecht. Algauw werd dus ook de sirtaki aangeheven onder de aanmoedigende kreten "Leve de Koningin!" en "Hoppa!". Vervolgens kwam er bij mij aan de bar aan weerszijden een onverstaanbaar brabbelend groepje heren zitten. Zij hadden een eigen vorm van communicatietechniek ontwikkeld met Lee achter de bar. Zij tikten de gebalde vuisten tegen elkaar en ontvingen nadien allemaal een klein flesje met een drank met de naam 'Flügel'. Daarna stond één van de heren op en stak een onverstaanbaar verhaal af, waarna de hele groep met de tanden snel hun flesje openmaakten, het flesje aan de mond zetten en met een soort tromgeroffel in één teug de inhoud naar binnen liet glijden. Deze ceremonie wordt hier met een 'hot shot' aangeduid. Deze gewoonte ken ik nog uit de tijd dat ik deel uitmaakte van de School Reserve Offcieren der Cavalerie. Zoals je uit mijn bijlage van 8 augustus hebt kunnen zien ben ik nu inmiddels lid van de Vereniging Officieren der Cavalerie, nadat ik aan de voorzitter van deze verening heb geschreven "Als mijn partner niet was verongelukt in Parijs was ik nu - wellicht - Koning van Engeland geweest". Het hierboven vermelde gezelschap bleek afkomstig te zijn uit IJsland en sprak op gezette tijden ook voortreffelijk Engels. Zo raakte ik in gesprek met een jongeman met de familienaam Vikinger. Zo schijnen zij daar allemaal te heten en hij vroeg mij of die naam mij bekend voorkwam. "Yes", heb ik hem laten weten "your ancestors burned down Wijk bij Duurstede in the eleventh century. It means Vik near Dorestad". 'Vik' is een bocht in de rivier. Die plaats is mij uiteraard goed bekend. Vandaar dat ik ogenblikkelijk aan Gijs van Amstel moest denken. Ook heb ik de heer Vikinger laten weten dat het zogenaamde 'flügeln' een oud Heydens gebruik is dat nog jaarlijks met pasen in Ootmarsum wordt opgevoerd. De IJslanders waren bezig een record te verbeteren ten behoeve van het Guinnes Book of Records en hadden inmiddels het record van 720 flesjes al overschreden. Zij stonden nu op 970. De bel dus voor de laatste ronden. Na het duizendste flesje 'Flügel' achter de kiezen te hebben gewerkt was het feest dus compleet en ben ik weer naar huis gegaan. Daar las ik in een SROC-bijlage van de laatste VOC-mededelingen:


Alsmede

Ik hoop dat mijn bedrijf op 28 september aanstaande van start kan gaan. Vijf jaar later dan oorspronkelijk gepland. Ik reken op jouw medewerking. Voor het geval je daaromtrent contact wilt hebben met de heer Van Amstel tref je hierbij zijn emailadres aan op mijn visitekaartje uit Canada. Ik heb in Liesbeth nog steeds het volste vertrouwen gelet op haar uitspraak aan jou: JOHN ZAL ALS EEN FENIX HERRIJZEN! Dan ga ik nu traditiegetrouw met de boot naar The London Pub in Fuengirola. Hartelijke Groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG, ENGELAND EN WALES (En - wellicht - SCHOTLAND)

14 AUGUSTUS 2002 TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN INZAKE OUD-BURGEMEESTER J. DRIJBER VAN ARNHEM