Instituto Cervantes Holding LTD Cervantes Management Centre. Aan de Weledelgestrenge Heer R.P. Hoondert. Vereniging Officieren Cavalerie. Postbus 165. NL 3740 AD BAARN Países Bajos. Datum: 24 oktober 1999. Betreft: JAARVERGADERING Kenmerk: JH/VOC991024. Zeer geachte Heer Hoondert, Uw uitnodiging voor de Jaarvergadering op 13 november aanstaande heb ik hier in goede orde ontvangen. Hiervoor mijn dank. Helaas kan ik hierbij in principe niet aanwezig zijn. Ik heb de eerstvolgende terugreis geboekt op 15 november aanstaande in verband met een bijeenkomst op de Baak te Noordwijk onder het motto Management maakt meer kapot dan je lief is.... Daarom heb ik een - vrouwelijke - collega verzocht mijn honneurs hierbij waar te nemen. Ik hoop dat dat geen bezwaar betekent, mede in het licht van de liederen die wij in onze SROC-periode ten aanzien van het vrouwelijk geslacht ten gehore brachten. Zij oefende namelijk wel op paarden, maar komt niet bij u uit de buurt, doch uit Canada (Toronto). Inmiddels staat zij bij Hare Majesteit goed bekend. Het doet mij derhalve ook deugd dat de heer Mr. Pieter van Vollenhoven acte de présence geeft. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik persoonlijk contact met hem heb gehad (Prinsjesdag 1996). Ik stel het buitengewoon van hem op prijs dat hij het beheer van de Stichting Slachtofferhulp heeft overgenomen van 'Supercrimineel Steve Brown', die hier in Benalmádena woonachtig was in de tijd dat ik mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' bij het Benelux merkenbureau had gedeponeerd in 1992. Ik ben nog steeds op zoek naar goede bestuurders voor de Stichting Cervantes Benelux. Ik realiseer mij dat ik daarbij de heer Van Vollenhoven over het hoofd heb gezien. Ik zal hem derhalve nog uitnodigen in het bestuur van mijn stichting zitting te nemen, aangezien de kroonprins hier klaarblijkelijk niet toe gerechtigd is, maar wel sympathiek staat tegenover het initiatief, alsmede de overige kroonprinsen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het doet mij eveneens deugd dat er na de jaarvergadering aandacht wordt geschonken aan de invloed van de heer ELTON JOHN. De heer John is mijn bedrijf namelijk nog een substantieel bedrag aan royalties verschuldigd in verband met het ten gehore brengen van mijn Candle in the Wind'tijdens de uitvaartplechtigdheid van mijn overleden partner in het Verenigd Koninkrijk. Deze kaars heb ik op 1 augustus 1996 nog voor haar opgestoken in Canterbury Cathedral, zoals u - wellicht - bekend.

Binnenkort ben ik te gast in Marbella op uitnodiging van ING Barings. Daar dient nog te worden overgegaan tot de inbeslagname van het aldaar in Puerto Banús ooit afgemeerde jacht 'De Baron', teneinde dit om te dopen in de Baron van der Heyden conform de afspraak die ik dienaangaande met de voormalige Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Dijkstal, heb gemaakt. Daarbij zal wel de mobiele brigade dienen te worden ingezet. Dat mag echter geen bezwaar zijn. Het Spaanse leger is hier zeer actief en zal zeker bereid zijn hieraan haar medewerking te verlenen. Ook onze Minister van Defensie en voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Mr. Frank de Grave, heb ik, terzake persoonlijk geïnformeerd. Mijn bedrijf zal het beoogde jacht binnenkort ook uit eigen middelen kunnen financieren, zodra de Staat der Nederlanden mijn declaratie in het kader van de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden heeft voldaan. Binnen dit kader maak ik aanspraak op 10 procent van de straatwaarde aan 'geveegde drugs' sinds begin mei 1993. In verband met de aan de Tweede Kamer verstrekte informatie dienaangaande door de Commissie Kalsbeek is dat bedrag inmiddels aardig opgelopen. Bovendien maak ik nog aanspraak op het jacht Jonikal in verband met de verantwoordelijkheid voor de dood van mijn partner van de huidige eigenaar van dat betreffende schip. Tenslotte verzoek ik u mijn groeten over te brengen aan de luitenant b.d. de heer T.J.M. van der Schilden van de Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten. Mijn mededeling, als vermeld in mijn brief VERMISTE SROC'ER d.d. 27 juni 1998 aan de heer Mr. J.K.G. Meijnen te VELP als zou ik hem tijdens een oefening met een 'gericht schot' zou hebben uitgeschakeld tijdens een oefening op de Leusderhei, berust - naar zijn zeggen tijdens de reünie in Amersfoort - klaarblijkelijk op een misverstand. Uiteraard sta ik u toe deze brief in te brengen onder punt 03 'ingekomen stukken' van de jaarvergadering. Op de gezondheid van het bestuur en alle genodigden drink ik hier een Spaans glas helder water. Met oprechte huzarengroet, Johannes L. Van der Heyden. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED Vice President.

VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE 75 JAAR

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN