E29620 TORREMOLINOS MALAGA - SPANJE Faxbericht Voor : ING BARING PRIVATE BANK T.a.v. : J.M.M.A. Kerckhoffs K.J.F.M. Straetmans Adres : 224 route d'Arlons, L-8010 Strassen Luxembourg Betreft : Afspraak Van : John L. Van der Heyden Datum : 5-11-99 Pagina's : 1 Geachte Heren Kerckhoffs en Straetmans Ik bevestig de goede ontvangst van uw faxbericht d.d. 4 november 1999, 15.18 uur aangaande onze afspraak op vrijdag 12 november a.s. om 15.00 uur in 'Marbella Club Hotel' Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe, s/n 29600 Marbella In verband met uw uitnodiging als eventuele geïnteresseerden een introducee mee te brengen heb ik vanmiddag (15.48) getracht telefonisch contact met u te krijgen. Ik kreeg echter geen gehoor. Vandaar dit faxbericht. Inmiddels heb ik een uitnodiging voor dit gesprek laten uitgaan naar mevrouw Drs. E.H. Halbertsma, voormalig directeur van het Management Centrum VNO-NCW de Baak te Noordwijk. Zodra zij deze uitnodiging heeft geaccepteerd zal ik u daarvan in kennis stellen. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Holding Ltd. J.L. Van der Heyden Vice President.