Nijmegen, 22 april 1993 Beste Tjitse, Aansluitend aan mijn brief van van eergisteren ontvang je hierbij een kopie van mijn persoonlijke brief aan Jan Wilzing, directeur van de Centrale Recherche Informatiedienst. Op mijn verantwoording heb ik hem in kennis gesteld van onze activiteiten. Ik vertrouw erop dat je het met dit initiatief van mijn kant eens bent. Het is overigens een persoonlijke brief en draagt dus geen formeel karakter. Accoord?

29 APRIL 1993 GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN