Datum: Donderdag 16 september 2004 Betreft: NOGMAALS BRONSGROEN EIKENHOUT Kenmerk: 20040916JHTBG Beste Tjitse, Aansluitend aan mijn brief To The Loo en naar aanleiding van ons telefoongesprek van gisteravond ontvang je aangehecht een uitdraai van mijn brief Kennismanagement en Deadlines d.d.1 mei 2002 aan Mr Gijsbrecht van Amstel die je tevens kunt terugvinden op mijn website met een verwijzing naar mijn brief van 3 maart 1993 aan jou. Ondanks de prettige contacten die we hebben gehad heb ik met leedwezen moeten vaststellen dat de hierin gemaakte afspraken door jou verschillende keren zijn geschonden. Graag maak ik met jou een ritje naar Zuid-Limburg zodra je jouw problematiek terzake persoonlijk hebt opgelost. Je kunt van mij niet verwachten dat ik schade toebreng aan mijn eigen gevolmachtigd directeur. Daarom tref je hierbij ook afschrift aan van mijn brief die ik vandaag tegelijkertijd met deze brief aan Liesbeth heb doen toekomen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN CC LH

3 JANUARI 2005 NOUS MAINTIENDRONS