Nijmegen, 9 juli 1994 Beste Tjitse, Bedankt voor je telefoontje van afgelopen donderdag en jouw begrip voor mijn standpuntbepaling. Naar aanleiding hiervan ben ik de correspondentie met jou nog een keer nagegaan en plotseling werd mij gewaar dat op de dag dat ik het bezoek aan Nieuw Elan Noord bracht - de dag waarop Kamara Mensen zich aan een onderhoud met mij heeft onttrokken in oktober 1990 - een ruit is ingegooid van de ruimte waarin op dezelfde dag - 's avonds - een voorlichtingsbijeenkomst werd gehouden. J.W. Snippe weet hier waarschijnlijk van, want hij was er op diezelfde avond bij. Ik meld het je omdat het ook past in de reeks 'merkwaardige gebeurtenissen' die mij ten deel zijn gevallen. Misschien kun je er nog iets mee. Ik wacht jouw schriftelijke reactie op mijn afgelopen brieven af. Hartelijke groet.

12 JULI 1994 THE TAO