Nijmegen, 20 augustus 1994 Beste Tjitse, Ik bevestig jouw drie telefoontjes van vanmorgen naar aanleiding van de ontvangst van mijn brief 16 AUGUSTUS 1994 INZAKE BRIEF VAN 4 JUNI 1994.

1. Actuele ontwikkelingen

Ik bevestig ook de passage uit ons telefoongesprek van 18 augustus jl. waarin jij op mijn opmerking "Ik vind dat je eerst met Nijenhuis met L. moet praten om de lucht te klaren" hebt geantwoord met "dat doe ik niet". Verder heb je slechts eenzijdig naar mij toe gecommuniceerd. Je hebt mij het verhaal verteld van Nina Werkman, die, naar jouw zeggen, met jouw broer Durk naar bed is geweest. Je vertelde me dat je een brief van je dochter had ontvangen. Je was daardoor hevig geëmotioneerd en je vertelde mij dat je tot een misdrijf in staat was. Door deze signalen was ik direct gealarmeerd. Op het moment dat jij mij voor de tweede keer belde had ik de tekst van de fax al in de tekstverwerker staan. Ik wilde je echter laten uitspreken en plotseling waren de kwartjes op en kon ik niet meer naar jou toe reageren. Het derde bericht heb je in mijn antwoordapparaat ingesproken. Ik citeer je verhaal:

"Deze zaak is niet eerlijk. Deze zaak, om in Nijenhuis' woorden te praten, stinkt. Dat zegt een psychiater en ik zal het hem nazeggen. Ik heb niet gedacht dat een psychiater het woord 'stinken' zou gebruiken, maar die zei dat en ik zal dan ook zijn woorden gebruiken. Ik wil dit niet. Het snijdt door mijn ziel. Het tast mij aan tot op mijn botten. De leugens, de mensen die zich uit willen draaien uit leugens en dan allerlei dingen aangrijpen om zich daar proberen uit te draaien. Ik verdom het. En jij bent ook niet de persoon om dat te doen. En jij bent daarvoor in een psychiatrisch ziekenhuis terechtgekomen en ik wil dat niet. Deze zaak wordt uitgevochten en ik kies dan voor een gevangenis boven een inrichting. Dat is mijn besluit. Dit is trouwens mijn besluit al een paar jaar. Ik ben hier heel intensief mee bezig. Het is niet een impulsieve daad, maar ik heb hier veel over nagedacht. Ik heb hier ook nog een paar wetenschappelijke boeken over nagekeken. Mijn eigen opleiding van hoe je menselijk gedrag moet bestuderen. De tekortkomingen. En ik zal er niet zo gauw een uitspraak over doen, want mensen kunnen soms in een situatie terechtkomen dat ze niet weten wat ze moeten doen. Dat ze met de rug tegen de muur staan...."

En zo stond ik ook met de rug tegen de muur. Je was hevig geëmotioneerd en leek niet meer toerekeningsvatbaar. Ik moest handelen en kon op dat moment niet anders dan ik gehandeld heb. Enerzijds was ik boos dat je niet naar mijn advies wilde luisteren, er althans amper aandacht aan besteedde en kortweg antwoordde met "Dat doe ik niet" en anderzijds voelde ik mij voor jouw zielerust verantwoordelijk. Bovenvermelde tekst heeft op mij een sterk appél gedaan om ogenblikkelijk te handelen. En dan kan ik niet anders dan handelen vanuit mijn primaire impuls: De situatie onder controle brengen. Ik ben het met jou oneens dat dit niet ethisch zou zijn. Ik heb vanuit mijn verantwoordelijkheidsgevoel direct gehandeld zoals ik dacht dat op dat moment gehandeld moest worden. Ook ik heb een redelijk beeld van menselijk gedrag gekregen. Een van de meest kenmerkende dingen van mensen is dat wat ze denken, daarna zeggen en het vervolgens ook ten uitvoer zullen brengen. In het telefoongesprek van vanmorgen heb jij dat aan mij ook bevestigd. Je hebt mij gezegd dat je desnoods een gemeentelijk gebouw in brand zult steken. Daar gaat behoorlijk wat dreiging van uit. Jouw opmerking dat het 'chantagegevoel' van L. met mij te maken heeft kan ik niet bevestigen. Dat zou je uit haar mond moeten vernemen. Of beter nog: zwart op wit op papier moeten hebben. Ik hecht geen waarde aan jouw interpretaties. Het gaat om de waarheid, om jouw woorden aan te halen. Heb je wel enig idee welke dreiging er van jou uitgaat? Ik zou jouw telefonische boodschap bij de CRI best eens wetenschappelijk willen laten onderzoeken op stemindicatie, ondertoon, achtergrond en ademtechniek teneinde vast te stellen of er dreiging van jouw stem uitgaat. L. is zeer gevoelig voor directe signalen.

2. Nijenhuis

Gistermiddag had ik om 16.45 uur een telefoongesprek met de heer Nijenhuis. Ik heb hem op zijn verzoek de problematiek uiteengezet waar De Baak en Nieuw Elan mee worstelden ten tijde van het contact van jou met De Baak. In kernpunten:

- aanmelding MLP op moment waarop projectleider Maris problemen had
- mogelijkheden die Nieuw Elan heeft gezocht om Breuker een plaats in de AtM-cursus te geven
- mededelingen die Breuker, naar eigen zeggen, in de cursusgroep heeft gedaan
- moeilijke positie projectleidster Ravenstein: projectleidster van twee projecten i.v.m. noodzakelijke bezuinigingsoperatie en de druk waaronder zij stond
- mijn samenwerking met L. Halbertsma en mijn verklaring dat ik bij haar nimmer een onregelmatigheid heb bespeurd
- mijn verklaring dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoud van de 'notulen'
- brief van 4 juni jl. van Breuker aan Halbertsma
- mijn brief van 16-8-94 aan Halbertsma met bevestiging van de juistheid 'brief van 4 juni'
- mededeling dat een telefoongesprek op 3 juni heeft plaatsgevonden tussen Breuker en Halbertsma, waarin laatstgenoemde liet blijken dat zij zich 'gechanteerd' voelde

Ik heb de heer Nijenhuis ook mededelingen gedaan over mijn voormalige juridische problematiek met mijn voormalige partners en het loopbaanadvies na afloop van mijn dienstverband bij De Baak, resulterend in mijn plan tot het opzetten van een nieuw opleidingsinstituut en de dreiging die daarvan uitgaat. Nieuwe marktintreders worden binnen de markt van het particulier onderwijs met alle middelen bestreden. Ik heb de heer Nijenhuis medegedeeld dat ik de reacties op mijn acties heb geobserveerd en vastgelegd. De bommelding bij Flash op 5-8-94 heb ik beschouwd als een van de vele pogingen tot intimidatie om te voorkomen dat ik mijn plannen doorzet, hoewel ik dat niet kan aantonen. Ik heb Nijenhuis eveneens medegedeeld dat jij en ik in onze correspondentie elkaar op de hoogte hebben gehouden van elkaars ervaringen. Nijenhuis heeft mij verzocht te voorkomen dat jouw gedachten van een complottheorie tegen jou verder zullen worden gevoed. Nijenhuis maakte melding van zijn bekendheid met mijn brieven en meldde mij daarin een sterk element van 'controle' te hebben ontdekt. Dat heeft hij goed gezien. Op Nijenhuis' vraag of ik juridische mogelijkheden zag om het probleem Breuker/Nieuw Elan op te lossen heb ik ontkennend geantwoord en verwezen naar mijn met jou gevoerde correspondentie. Ik heb hem wel bevestigd dat ik jou heb geadviseerd Moszkowicz bij de arm te nemen als antwoord op het advies dat jouw vertrouwenspersoon bij de gemeentelijke Sociale Dienst jou had gegeven. Hij heeft mij verder verzocht jou niet in de steek te laten. Waarop ik hem heb geantwoord dat ik daar mijn best voor zal doen. En dat doe ik hieronder.

3. Nieuwe mededeling aan Baakdirectie

Ik ben en blijf met jouw probleem begaan en heb daarom vandaag een brief aan De Baakdirectie verzonden waarin ik L. in kennis heb gesteld van José's misleiding van projectleiders, staf en directie op 19-3-1990 in de projectleidersvergadering en het persoonlijk dilemma dat mij dat heeft opgeleverd. Ik beschouw de aan jou verstrekte informatie niet als interne bedrijfsstrategische informatie van De Baak, maar als een beschrijving van een onzuivere handelwijze van een projectleidster tegenover een staflid (Van der Heijden) en directie (Halbertsma) en bevestiging dat betrokken projectleidster door haar handelwijze niet de primaire doelstelling van het opleidingsinstituut heeft gediend (wetenschappelijk/consumptief denken omzetten in ondernemersgericht/proactief denken).

4. CRI/Politie

Je laatste twee kwartjes heb je besteed om mij te laten weten dat je denkt dat de CRI mij als lokaas gebruikt. Als dat zo zou zijn zou dat passen binnen het kader van mijn persoonlijke doelstelling. Ik kan, met uitzondering van de diefstal van mijn polstasje uit het Sint Radboudziekenhuis en de inbraakpogingen in mijn auto - voor zover ik dat nu kan overzien - geen tegen mij persoonlijk gericht strafbaar feit aantonen. Ingeval er in mijn omgeving elementen uit het criminele circuit door politie en justitie worden gesignaleerd kunnen zij daar hun voordeel mee doen. Ik lever op mijn manier graag een bijdrage aan de bestrijding van FRAUDE, corruptie en oplichting. Ik neem mij verder voor de directie van het Sint Radboudziekenhuis en de Nijmeegse politie, conform het schrijven van de Minister van Justitie een onderzoek te laten instellen naar de diefstal van mijn polstasje. Ik hoop echter dat ziekenhuis en politie deze verantwoordelijkheid ten behoeve van mijn gezondheid al hebben genomen.

5. Dagelijks Journaal

13-08-94

Saunabezoek. Gesproken met ex-wethouder "Truus" m.b.t. inschrijving woningzoekende te Maarn, noodgedwongen verhuizing naar Nijmegen, vonnis echtscheiding + begeleidende brief aan gemeente. Melding werkzaamheden bij CRI. Haar vraag: "Is dat niet die zaak waar zoveel om te doen is geweest? Dat gedoe om die twee ministers (Van Thijn en Hirsch Ballin)?"

14-08-94

Vandaag rit met Pa en Ma. 13.00 u. CRI Zoetermeer en Ministerie O&W. Wandeling door Zoetermeer Centrum. Via Oegstgeest, Willem de Zwijgerlaan, naar NOORDWIJK. Pa en ma afgezet bij "De Wulk", waar Henk Lulofs met mij heeft gedineerd op 27 juli jl.. Hotel Noordzee, pleintje waar L. met schaatsen op mijn schouders heeft gesteund, mij in haar auto heeft meegenomen met de woorden "Laat de rest maar lopen". Op het pleintje liep een op Annet de Jong lijkende vrouw in minirok. Zag er beter verzorgd uit dan ik van haar gewend was. Bezoek aan kerk waar ik op 3 augustus was binnengegaan en strandwandeling richting De Baak. Ik stond plotseling oog in oog met Ernst Hirsch Ballin. Hij was aan het vliegeren met een klein kind. Ik sprak hem aan en heb hem even gesproken. Ik heb hem gezegd "U hoort nog van mij". Daarna auto geparkeerd voor de Embajada de España en Pa en Ma verteld over mijn onderhoud met María Jesús Alonso. Koffie gedronken in Hotel des Indes en verteld over het afscheid aldaar van Jacques Koolschijn als directeur van het ISW. Richting Scheveningen. Langs Bureau Metacentrum. Verteld over gesprek met de heer Maderna, oud-directeur Ministerie van Economische Zaken en zijn verhaal over zijn buitenechtelijke relatie. Even langs het huis van Bob van Aalst gereden. In Scheveningen gekeerd. Op Utrechtseweg Pa en Ma op VNO-gebouw gewezen. Naar Utrecht: "Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar benee..." In Utrecht gewandeld langs het Kasteel Oudaen en verteld over de IMS-certificaatsuitreiking en de afspraak met Inge Post in de tijd dat mijn auto is gestolen. Gaan eten bij restaurant Sirtaki, direct onder de dom. Herinneringen opgehaald van Henk en Gini. Pa en ma hebben "onder de dom" gewacht, bij de Casa de España, dat door de Spaanse overheid was aangewezen als Instituto Cervantes in Nederland te gaan opereren. Nadien nog even stilgestaan bij de arrondissementsrechtbank aan de Hamburgerstraat waar ik o.a. ben beëdigd en Pa en Ma verteld dat de desbetreffende OvJ op basis van het Rapport Donner waarschijnlijk zijn biezen heeft kunnen pakken. Tenslotte langs het HGB van de NS gereden. Hier woonde toendertijd ook Professor Knol. Knol was hoogleraar economie aan de VU. N.a.v. mijn uitlatingen aan Boogaard m.b.t. Wim Bosbooms advies in 'Koning Klant' om niet met een mondeling particulier opleidingsinstituut in zee te gaan heeft Boogaard gesproken met Knol en Koolschijn, hetgeen heeft geleid tot de oprichting van de VBMO. In 1981 heb ik Boogaards plaats in het VBMO-bestuur ingenomen. Bij Knols afscheidstoespraak van Boogaard maakte Knol melding van het eerste gesprek met Boogaard in 'een obscuur kamertje'.

15 augustus 1994

Brief aan VBMO-bestuur verzonden. In therapie contact met Hirsch Ballin gemeld en gewerkt met het thema "kracht". Vanavond Algemeen Dagblad van 28 mei jl. nageslagen: Bizar einde IRT-affaire

. Hirsch Ballin: Is dit echt nodig?
. Van Thijn: Ik voel me toegetakeld

Van Thijn is in de plaats gekomen van Ien Dales, die onder - volgens geruchten - verdachte omstandigheden in samenhang met de IRT-affaire is overleden. Dales was een persoonlijke vriendin van mijn ex-therapiegenote.

Het AD meldt: "Ex-minister Van Thijn noemde de afloop van de IRT-affaire 'uiterst bizar'. "Het is nog niet in de parlementaire geschiedenis voorgekomen dat een demissionaire minister voortijdig moest aftreden. Ik heb nooit kunnen vermoeden dat de IRT-zaak zo'n affaire zou worden en zo'n uitkomst zou krijgen. Ik heb dat als pijnlijk ervaren. Ik voel mij behoorlijk toegetakeld. Ook premier Lubbers sprak van 'een bizarre en dramatische dag' die ook hem als ploegleider heeft beschadigd, 'omdat het vertrek van bewindslieden dat effect altijd heeft'."

17 augustus 1994

Gesprek met medewerker van Interpol. Het gerechtelijk laboratorium heeft de tape op maximaal wetenschappelijke wijze onderzocht. De stem is moeilijk te herkennen. Volgens de deskundige is het accent Iers of Amerikaans. Ik kan zó wel horen dat het een Ier is. Hij zei: "This is Brian calling to Tara. Would you please give me a call. Call me collect to the office. Thank you. Bye". De tape is verder onderzocht op stemindicatie, ondertoon, achtergrond en ademtechniek. Er is geen aanwijzing van dreiging. Ik heb hierop geantwoord dat de in het netwerk opererende mannen intelligent opereren en verder de situatie uiteengezet van mijn voormalige partners, hun reis naar Medellín en het vertrek van De Vries naar Dublin. Interpol heeft contact gehad met de Nijmeegse politie. De Nijmeegse politie neemt de zaak zeer serieus. Interessant was de verspreking dat er een bom onder mijn huis zou zijn gevonden. Ik wist niet of er daadwerkelijk een bom geplaatst was. Ook klonk door dat men het op 'mijn papierwinkel' had gemunt. Ik heb de verstrekte informatie en het cassettebandje retourontvangen. 's Middags gesprek met kinderen en ex-vrouw in Leersum. Ex deelt mee dat zij op 14 november voor ARA-directeur De Hondt een zakenreis mag maken naar Curaçao. Heb daar schriftelijk op gereageerd en mijn bezorgdheid uitgesproken i.v.m. de toekomst van mijn kinderen. De Hondt heeft mij ooit een baan in Colombia aangeboden en mij op het toilet van Kasteel Kerckebosch te ZEIST naar mijn beslissing gevraagd. Met Mark en Ramon radiostudio bekeken van Radio Utrechtse Heuvelrug in het asielzoekerscentrum 'De Hoogt'. Mark verzorgt vandaaruit radioprogramma's over de musicalwereld en heeft een samenwerking met de Utrechtse Stadsschouwburg. Ramon meldt dat zijn vriendje oppas is bij Marja Eksteen te Doorn, de presentatrice van 'Lief en Leed'. Geloof jij nog in toeval? We moeten er wel voor uitkijken dat dit soort situaties door psychiaters als 'paranoïde' wordt beoordeeld. Zij staan al gauw met hun etiketjes klaar. Ik werk nu puur op basis van intuïtie, ervaring en persoonlijke koersbepaling. Daar ligt mijn grote kracht. Als jij zélf vindt dat ik je dit soort informatie niet meer moet verstrekken, laat het dan maar weten.

6. Meulenbroek

Het lijkt me een goede zaak dat B&W van Groningen de zaak nu ook serieus neemt cf. Meulenbroeks mededeling van vandaag. Hartelijke groet.

22 AUGUSTUS 1994 EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT