Nijmegen, 1 mei 1993 Beste Tjitse, Gisteravond verzond ik om 23.30 uur een faxbericht aan Liesbeth met de inhoud:

"Beste Liesbeth,
Ik meld je dat ik "Operatie Spider" thans heb afgerond.
Vriendelijke groet,
John".

Vanmorgen heb ik alle informatie ten behoeve van de bestrijding van criminele elementen binnen de segmenten Justitie, Onderwijs en Arbeidsvoorziening aan de politie ter beschikking gesteld. De afhandeling van deze aangelegenheid betreft thans een verantwoordelijkheid van de departementen van Justitie, Onderwijs en Wetenschappen en Sociale Zaken. Met betrekking tot jouw positie heb ik verwezen naar de ombudsvrouw in Groningen, mevrouw Meulenbroek. Jouw conceptbrief zal ik voorzien van kritische aantekeningen en aan jou retourneren. Nadien beschouw ik deze zaak als definitief afgedaan. Nadien zal ik mij, na een noodzakelijke rustperiode, wijden aan het - in samenwerking - realiseren van een goede verstandhouding met de "Departamentos de Ciencias, Asuntos Culturales y Exteriores" van de Spaanse overheid, teneinde een begin te maken aan de overbrugging van een historische, 350-jaar oude, culturele kloof tussen onze beide landen.