Datum: Dinsdag 4 maart 2008 Betreft: REACTIE OP JOUW BRIEF VAN 21 FEBRUARI 2008 Kenmerk: 200802304JHTBG BESTE TJITSE, Hartelijk dank voor jouw brief van 21 FEBRUARI 2008 als reactie op mijn brief BEZOEK AAN GRONINGEN van 10 FEBRUARI 2008. Vandaag is het een bijzondere dag. Het is nu precies zestien jaar geleden dat ik - op de 75ste verjaardag van mijn vader zaliger - samen met mijn voormalige echtgenote - bij advocaat DE VRIES in WOUDENBERG, een Lionsclubgenoot van STEVEN HALBERTSMA uit LANGBROEK, ons echtscheidingsconvenant heb opgemaakt. Op dezelfde dag heeft wijlen DIANA SPENCER haar relatie verbroken met cavalerist JAMES HEWITT. Op 23 FEBRUARI 2008 heb ik je van hieruit nog een tweede brief geschreven met de titel BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL. Zij zullen elkaar waarschijnlijk hebben gekruist. Het doet mij deugd dat je mijn epistels hebt ontvangen en gelezen. Met genoegen reageer ik weer op de gebruikelijke wijze op jouw laatste brief.

1. Ik herken in jouw brief nog steeds de CULTUREEL ANTROPOLOOG PUR SANG. Dat ben ik echter niet. Jouw sollicitatie als tuinman zal ik serieus in overweging nemen. Zo loopt er ook nog eenzelfde sollicitatie van de heer KARL ROWLEY uit HULL, als vermeld in NACHT VAN NIJMEGEN. Hij heeft op 22 JULI 2000 nog bij mij gesolliciteerd als 'gardener' in KENSINGTON PALACE.

2. Mijn Valentijnskaart is inderdaad naar LIESBETH gegaan. Dat is onderhand een traditie geworden. In februari 1992 heb ik voor haar zelfs nog een exemplaar gekocht in PARIJS en persoonlijk afgeleverd op de Parallelboulevard. Daar was zij zeer mee ingenomen. En na lange tijd heb ik haar ook weer eens een LIEFDESBRIEF geschreven op 29 FEBRUARI 2008. Aan deze brief zijn uiteraard ook zakelijke en beleidsmatige aspecten verbonden. Ik handel immers voortdurend vanuit mijn verantwoordelijkheid jegens de rechtspersonen STICHTING CERVANTES BENELUX, INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND AND WALES en INSTITUTO CERVANTES BENELUX.

3. "Ongetwijfeld zal Kelly, die ik mooier vind dan Diana, goede motieven hebben gehad om Dodi te tapen". Dat denk ik ook. Jouw fantasieën over hen vind ik echter niet zo interessant. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de juridische aspecten van de zaak. Zo is het mijns inziens volstrekt onmogelijk dat de zoon van Mohamed Al Fayed en MIJN BRITSE PARTNER op hetzelfde moment door de telefoon zouden hebben verklaard dat zij trouwplannen moeten hebben gehad. Dat kan uitsluitend aan de fantasieën van de heer AL FAYED SENIOR worden toegeschreven. Dat zij 'engaged' waren is volstrekt duidelijk. Maar niet met elkaar. Interessant dat CEES VAN LEDE de oude kent.

4. "Misschien was the engagement echt totdat D.D. ontmoette." Natuurlijk was die echt. Daar is nooit verandering in gekomen. Dat hebben WIJ namelijk niet vernomen uit de mond van 'the womeneater'. In THE DIANA INQUEST wordt er gesproken over het Al Fayed Kamp. Die berichtgeving is dus afkomstig van de ouwe zelf en niet van zijn zoon.

5. "Wat voor reden had zij dan om met hem aan boord te vertoeven en te spelevaren?" Dat lijkt mij helder. Ik had haar voorgesteld om 'informal investors' aan te trekken voor ONS BEDRIJF. Zoals je weet waren wij er beiden niet op gesteld dat onze telefoongesprekken werden afgetapt voordat WIJ een officiële aankondiging konden doen conform de afspraak die ik met SERGEANT DAVID SHARP OP ETON COLLEGE had gemaakt. Jij haalt er overigens personen bij die in die tijd niets met ONZE ZAAK te maken hadden, zoals PRINS CHARLES. MOHAMED AL FAYED had formeel trouwens ook niets met DIANA te maken. Daar heb ik hem nooit enige toestemming voor gegeven. Natúúrlijk speelde D. met Dodi. Hij was uitsluitend interessant als investeerder in ONS BEDRIJF.

6. Van een zogenaamde (sex)uitstap is mijns inziens nog steeds niets aangetoond. De enige keer dat zij klaarblijkelijk sexueel is misbruikt door 'the womeneater' was in de nacht van 14 op 15 juli 1997 in Saint Tropez. Ik heb haar bodyguard toen nog persoonlijk per faxbericht verzocht om maatregelen te nemen teneinde haar van het dak van het huis van Mohamed te verwijderen.

7. De gevoelens van Kelly interesseren mij niet. Ik had mevrouw Fisher niet van mijn businessplan in kennis gesteld. Dit was een zakelijke aangelegenheid en daar had zij niets mee te maken. Ik kende dat mens niet eens. Ik heb de indruk dat zij zich ook te zeer door - door de pers en Al Fayed senior opgeroepen - fantasieën heeft laten leiden. Die ouwe - die zondag jongstleden in CÓRDOBA nog met "El Moro" werd aangeduid - haalde overal de pers bij. Daarmee heeft hij zowel zijn zoon als mijn verloofde naar de filistijnen geholpen.

8. De enige reactie die ik heb gekregen op Schuttens stuk in Het Parool kwam van ALETTA VAN DIJK uit BOLSWARD. Voormalig eigenaresse van THE NUMBER ONE BAR in Torremolinos, op honderd meter van het GRAN HOTEL CERVANTES. Zij moest er hartelijk om lachen nu eindelijk DE WAARHEID aan het licht is gebracht. Meer reacties heb ik op dit moment niet nodig. Voor de rechterlijke macht is het een goede aanvulling op MIJN BOEK. Ja, ik kan mij vrijelijk bewegen omdat ik mij uitsluitend houd aan de regels van de wet - zowel in de BENELUX, SPANJE als het VERENIGD KONINKRIJK en investeer in de opbouw van een wereldwijde organisatie. Samen met positief ingestelde mensen die bereid zijn zich voor ons ideaal in te zetten, zoals wij als hispanisten altijd gewend zijn geweest. Ik werk uitsluitend aan een bundeling van krachten. Op een positieve wijze. In goede samenwerking met alle partijen die de naam CERVANTES een warm hart toedragen.

9a. Inzake de zogenaamde zwangerschap had onze contactpersoon in STRATFORD-UPON-AVON gisteren een goed verhaal voor de rechtbank. Het staat beschreven in de DAILY MAIL.

9b. "Servants van Kensington en BUCKINGHAM PALACE hebben je vriendelijk en belangstellend te woord gestaan, maar hebben ooit de absolute hoofdrolspelers jouw brieven ontvangen en gelezen?" Ik heb alle brieven aan Diana aangetekend verzonden. Op officieel briefpapier van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. En met kerstmis 1997 heb ik de eerste zeven exemplaren van het manuscript van mijn boek persoonlijk afgegeven op 1. BUCKINGHAM PALACE ter attentie van Her Majesty the Queen 2. Kensington Palace ter attentie van The Office of Diana 3. 10 Downing Street ter attentie van The Prime Minister 4. Christie's Kings Street ter attentie van Lord Balfour 5. De heer John Boulter in Kings College Cambridge ten behoeve van The Royal Library op eerste kerstdag 6. Althorp House ten behoeve van mijn indertijd beoogde schoonfamilie 7. Reverend David Brindley van St. Mary's Church in Warwick. Omdat het kerstmis was heb ik hem niet willen storen en het exemplaar persoonlijk in zijn brievenbus gedeponeerd. De servants van Kensington en BUCKINGHAM PALACE zijn ook mijn servants als wettig collega van de Koning van Spanje, de Koningin van Nederland en de Koningin van het Verenigd Koninkrijk, zij het met andere bevoegdheden.

10. Het doet mij deugd dat jij zelf persoonlijk gehoord zou willen worden in de rechtbank. Jouw optreden op 8 december 1999 in de rechtbank van Leeuwarden heeft indertijd grote indruk op mij gemaakt. Vier dagen na het huwelijk van Filip en Mathilde. Aan al het gestelde in mijn boek heb ik niets toe te voegen. Voor de juridische afwikkeling heb ik Abraham Moszkowicz, Gijs van Amstel en het Haags Juristen College ingeschakeld. Als ik een oproep ontvang van The Royal Coroner ben ik zeker bereid om opnieuw de reis naar Fleet Street te maken. Ik nodig je dan graag uit om mij te vergezellen als mijn getuige.

11. "Ondanks een stroom van informatie, vermoed ik dat intimus Burrell nog niet alles heeft verteld". Dat is juist. Hij heeft verzuimd mede te delen dat Diana hem opdracht had gegeven haar bezittingen veilig te stellen voor ONS BEDRIJF. Daarom zal hij opnieuw voor The Royal Coroner moeten verschijnen.

12. Dat Diana met Jan en alleman van de kruk is gegaan is mij niet bekend. Veel verhalen zijn uit sensatiezucht door de tabloids en mensen als Anna Pasternak uit winstbejag in de wereld geholpen. Juridisch is er terzake tot op heden nog geen enkel bewijs geleverd. De eerste bekentenis op dit punt is nu afkomstig van Hasnat Khan door zijn verklaring dat they had enjoyed "a normal sexual relationship". Daar kan ik geen bezwaar tegen aantekenen, aangezien Diana zich in die tijd klaarblijkelijk nog niet voldoende bewust was van mijn sincere intentions. Hasnat Khan had geen andere keus dan dit verhaal te vertellen. Ik heb in die tijd immers gelezen dat zij abortus had laten plegen in verband met die affaire in Stratford. De enige betrouwbare getuige op dat punt is mijns inziens haar voormalige private secretary Caroline MacMillan. Ik denk niet dat Diana met Dodi heeft gevreeën, maar door hem is verkracht in de nacht van 14 op 15 juli 1997. En zijn vader was de architect.

13. "Het is zeer de vraag of Willem en Harm - zelfs met de beste therapeuten - deze schande te boven komen". Dat heb je aardig geformuleerd. Bij Willem denk ik aan mijn legal heir to the limited company Instituto Cervantes England and Wales. En bij Harm aan mijn goede vriend Harm Wessels uit Holwierde (Nansum) bij DELFZIJL. Nadat ik jouw deur gesloten aantrof heb ik bij hem en zijn huidige partner Annet nog uitgebreid over deze problematek kunnen praten. Mede vanwege het bericht van Annet dat het jaar 2008 een jaar wordt om te zoenen. En dat houd ik er graag in.

14. "Ik vind het jammer dat je sinds 17 februari weer in Spanje woont. Graag had ik op korte termjn met je willen spreken over uitermate gevoelige politieke en juridische zaken. Morgenochtend komt een politicus op bezoek. Eind januari heb ik met vijf tuchtrechters gesproken. Om begrijpelijke reden heb ik in het lekke Nederland geen internet en e-mail faciliteiten. Een vriend toonde mij op internet dat G. van Amstel over een zeer lage rating beschikt. Mij niet vreemd. Laat mij weten wanneer je weer in Nederland bent". In mijn brief van 23 februari heb ik geschreven dat ik op maandag 11 maart terugkom. Dat moet uiteraard 10 maart zijn.

00:48 Inmiddels is het 5 maart geworden. Een belangrijke dag voor HILLARY CLINTON. Aangehecht tref je emails aan van haar en haar echtgenoot. Zij hebben onze steun hard nodig in de VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. Hartelijke groet.

18 MAART 2008 REISVERSLAG GRONINGEN-UTRECHT-NIJMEGEN