24 oktober 1996 Betreft: Tarief Kenmerk: ICB/TB961024 Geachte heer Breuker, Hierbij deel ik u mede dat mijn tarief als organisatie-adviseur vanaf heden Hfl. 750,- per dagdeel bedraagt exclusief BTW. Ik heb er geen bezwaar tegen indien u dat aan derden bekend maakt. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

6 NOVEMBER 1996 HEINTJE DAVIDS