Datum: Donderdag 10 juli 2008 Betreft: BEZOEK AAN GRONINGEN Kenmerk: 20080710JHTBG Beste Tjitse, Hartelijk dank voor jouw telefoontje van gisteravond en jouw mededelingen dat je thans in contact bent met de heren Jan Piet Hein Donner (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), ALEXANDER PECHTOLD (fractievoorzitter D66) en MARK RUTTE (fractievoorzitter VVD). Jouw kaart uit Angers d.d. 4 juli 2008 heb ik vanmiddag eveneens in dank ontvangen. Bijgaand tref je een brief aan van de heer Donner d.d. 21 maart 2007 naar aanleiding van de ondersteuning van mijn beleidsplan waarvoor ik het huidige kabinet Balkenende heb verzocht op 14 februari 2007.

Je treft mijn brieven aan op MINISTER PRESIDENT, MINISTER PLASTERK, MINISTER DONNER, MINISTER HIRSCH BALLIN, MINISTER BOS, MINISTER VAN DER HOEVEN, MINISTER VERHAGEN en MINISTER TER HORST. Van de heren Donner en Plasterk heb ik aangehechte reacties ontvangen d.d. 21 maart 2007 en 4 april 2007. De fractieleiders van VVD en D66 hebben vanaf 11 december 1996 de volgende brieven van mij ontvangen: VVD: DECLARATIE, UW KENMERK F586.96, NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING, 10 JUNI 1998 UW BRIEF VAN 9 JUNI 1998 TER ATTENTIE VAN MR DRS FRITS BOLKESTEIN, PAARS III; D66: DECLARATIE, NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING, STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (1), STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (2), STATUTEN STICHTING CERVANTES BENELUX (3), ONTVANGSTBEVESTIGING, PAARS III. Voor de goede orde som ik hieronder tevens mijn correspondentie op met de ministers en staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: BRIEF AAN MINISTER RITZEN, TAALCONGRES, BELEIDSONTWIKKELING (1), BELEIDSONTWIKKELING (2), BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL, UW BRIEF VO/TAB-96011849, UW KENMERK VO/TAB-96013953, CORRECTIE, BASISONDERWIJS, STILLE RESERVE en CORRESPONDENTIE-OVERZICHT. En Sociale Zaken en Werkgelegenheid: BRIEF AAN MINISTER BERT DE VRIES, INSTITUTO CERVANTES BENELUX, AM/ARV/96/166, UW KENMERK 96003365, BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, SCHOLING ALLOCHTONEN, SOCIALE PARAGRAAF, BELEIDSPLAN (1), BELEIDSPLAN (2), BELEIDSPLAN (3), KROON OP HET WERK, MISSIE en PAARS III. Ik kom graag aanstaande zondag 13 juli naar Groningen teneinde jouw voorgenomen publikatie waarin mijn naam is vermeld te checken op de juistheid van de hierin vermelde feiten. Ik verzoek je hiermee vriendelijk de negatieve beeldvorming over mijn collega Drs E.H. Halbertsma te staken op grond van de afspraken die wij in maart 1993 hebben gemaakt. Jouw perceptie komt absoluut niet overeen met die van mij. Tijdens mijn intensieve samenwerking met Liesbeth van 1 november 1989 tot 1 juli 1991 heb ik haar leren kennen als een uitermate conscientieus manager met hart voor DE ZAAK. Zondag kan ik nog gebruik maken van mijn extra keuzedag van de NS. Laat maar weten of je dat uitkomt. Vrijdag 11 juli 2008 - Afspraak door de heer Breuker na ontvangst van deze brief telefonisch geannuleerd en schriftelijk door hem bevestigd.

23 SEPTEMBER 2008 DANK VOOR EEN FANTASTISCHE SEPTEMBERZONDAG