De MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID De heer PIET HEIN DONNER Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JHSoZaWe Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Heer Donner, Van harte gelukgewenst met Uw benoeming tot MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mijn laatste brief aan een van uw voorgangers, de heer AD MELKERT, dateert alweer van 7 MEI 2002 met de titel PAARS III. Reeds vanaf het depot van MIJN HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES bij het Benelux-merkenbureau in 1992 heb ik gecorrespondeerd met bewindvoerders van uw nieuwe departement teneinde werkgelegenheid te creëren voor alle Nederlandstalige hispanisten. Ik som hierbij de correspondentie op die ik hierover heb gevoerd: BRIEF AAN MINISTER BERT DE VRIES VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, AM/ARV/96/166 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, UW KENMERK 96003365 TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING, BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT TER ATTENTIE VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING, SCHOLING ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, SOCIALE PARAGRAAF TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, BELEIDSPLAN (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, BELEIDSPLAN (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, BELEIDSPLAN (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER MELKERT VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS FRANK DE GRAVE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, MISSIE TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en PAARS III TER ATTENTIE VAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID. Tot op heden is er nog onvoldoende aandacht besteed aan de hierin vermelde 'PAARSE WENSEN'. Ook met UW VOORMALIGE DEPARTEMENT VAN JUSTITIE bestaat er een briefwisseling onder het motto SECURITY FIRST, t.w. BRIEF AAN MINISTER ERNST HIRSCH BALLIN VAN JUSTITIE, TIPGELD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BESCHIKKING 8509286 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT, BRIEF VAN 22 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT, UW KENMERK CORR.NR. 25108 TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MEVROUW B. TEUNISSEN TE UTRECHT, ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, HALF KRAT BIER TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (1) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT, BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (2) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT, FAX 30-10-1995 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, INZAKE OPSPORING § 3.13.3.TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DECLARATIE (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1), VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, DECLARATIE (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DECLARATIE (3) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BEËINDIGING GEDOOGBELEID, REFERENDUM TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, RCID KENNEMERLAND, NIETS BV, VERENIGING SPAANS OP SCHOOL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (FAXBERICHT), BOMAANSLAG OP JUSTITIETOP, UW BRIEF 550342/96 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, BRIEF ICB/JUSTITIE960229 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, JUSTITIE ARNHEM TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, MENSENSMOKKEL, NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, LEVENSLIED TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, UW BRIEF C 024/549568 (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEF C 024/549568 (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BESCHERMING HOUSE OF WINDSOR TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, ADELDOM TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK NM 964/275 (1) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN, UW KENMERK NM 964/275 (2) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE DIRECTIE BESTUURSZAKEN, NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, RECHT TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, OCTOPUS TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN AMSTERDAM, DOSSIER CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK NM 964/275 (3) AAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VERMISSING BANKBESCHEIDEN TER ATTENTIEVAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, HAKKELAAR PROCES, 19961231, FELICITATIE AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, BERICHTGEVING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, NOG EEN OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, FAXBERICHT UW KENMERK HW/ab/97/062 TER ATENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM, CORRECTIE TER ATTENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM, UW KENMERK NM 964/275 (4) TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, SECURITY MEASURES (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, SECURITY MEASURES (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, SECURITY MEASURES (3), BEVESTIGING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK NM 964/275 (5) TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE SECTOR BESTUURSRECHT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT, PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ (1) ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT, PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ (2), VERMISSING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, OPSPORING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VEILIGHEIDSMAATREGEL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (3) ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT, VERJAARDAG - TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, FOR THE LOVE OF A PRINCESS TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN D.D. 21 SEPTEMBER 1997, PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (4), ALIMENTATIE TER ATTENTIE VAN STAATSSECRETARIS MR E.M.A. SCHMITZ VAN JUSTITIE, UW KENMERK NM 964/275 (6), PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (5), PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (6), PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (7), PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (8), THERAPIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, VACATURE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, RECHERCHEONDERZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (9) en GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT VAN DE RECHTBANK TE AMSTERDAM. Veel van de hierin vermelde actiepunten zijn in de loop van de tijd al tot uitvoering gebracht. Er zijn echter nog enkele punten 'pending' zoals dat heet. Ik verzoek u hiermede tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE JOHN L. VAN DER HEYDEN CC DE MINISTER-PRESIDENT REACTIE D.D. 21 MAART 2007

Ik citeer. Uw brief Ontvangen 26 februari 2007 Ons kenmerkC/PI/07/7851 Datum 21 MAART 2007 Onderwerp Ondersteuning beleidsplan Geachte heer Van Der Heyden, In uw brief van bovengenoemde datum schrijft u over een briefwisseling die u voerde met een van mijn ambtsvoorgangers, de heer Melkert en de contacten die u heeft onderhouden met het departement waar ik voorheen werkzaam was, het ministerie van Justitie. Als bijlage stuurt u mij een kerstkaart, en een artikel over uw boek toe. Uit uw brief maak ik op dat u zich inzet voor Nederlandstalige hispanisten, om hen aan het werk te helpen met uw stichting Cervantes Benelux. U vraagt mij tijdens mijn ambtsperiode toe te zien dat aan alle verplichtingen jegens de rechtspersonen die u vertegenwoordigt, wordt voldaan. Ondanks het feit dat ik de bovengenoemde inspanningen waardeer, moet ik u zeggen dat mij niet duidelijk is wat u van mij verwacht en ik kan dan ook niet aan uw verzoek voldoen. Op basis van de kenmerken van gevoerde correspondentie die u vermeldt, vermoed ik dat het gaat om een kwestie op het terrein van het ministerie van Justitie. Indien dit het geval is, verwijs ik u naar de minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin. De adresgegevens vindt u onderstaand: Ministerie van Justitie Tav. Minister E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (mr J.P.H. Donner). WIJ noemen dat een cirkelverwijzing. Aangezien de MINISTER VAN JUSTITIE een gelijkluidende brief heeft ontvangen met afschrift aan de HUIDIGE MINISTER-PRESIDENT ga ik er thans vanuit dat dit punt in de TRÊVESZAAL wordt besproken en wacht derhalve de OFFICIËLE REACTIE VAN DE NEDERLANDSE REGERING met belangstelling af.

14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER PIET HEIN DONNER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN