Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. President Rechtbank van Amsterdam. Mr. F. Lauwaars. Postbus 84500. 1080 BN AMSTERDAM. Datum: 24 januari 1997. Betreft: ICB/OMA. Kenmerk: ICB/OMA970124. Zeer geachte Heer Lauwaars, Hiermede breng ik U mijn brief kenmerk ICB/OMA961207 van 7 december jongstleden in herinnering. Gaarne ontvang ik omgaand Uw reactie. Met de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden.

8 FEBRUARI 1997 VONNIS TER ATTENTIE VAN HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE MR. HANS VRAKKING TE AMSTERDAM

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN