TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie. Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 17 januari 1997. Tijdstip: 18.30 uur. Betreft: Vermissing bankbescheiden Stichting Cervantes Benelux. Aantal pagina's: 2. Geachte Mevrouw Sorgdrager, Bijgaand ontvangt u een afschrift van mijn brief van vandaag aan de klantenservice van de Postbank onder kenmerk SCB/Postbank97017 (moet zijn SCB/Postbank970117) betreffende vermissing van de bankbescheiden van de Stichting Cervantes Benelux. Ik heb om 16.46 hieromtrent proces verbaal laten opmaken op het Politiebureau Dukenburg te Nijmegen onder zaaknummer 100197.0900.2168. Ik denk dat ik weet wie de vermoedelijke dader is: een grote donkere man van waarschijnlijk Surinaamse afkomst die mij al jaren schaduwt en vermoedelijk woonachtig is op de Voorstenkamp te Nijmegen. Hij is bij mij in beeld gekomen in de tijd dat ik op therapeutische basis werkzaamheden verrichtte op de afdeling ADOC van de Centrale Recherche Informatiedienst te Zoetermeer. Hij volgt mij overal. Zelfs tijdens mijn vakantie in Engeland trof ik hem aan op Piccadilly Circus te Londen. Enkele dagen geleden reed hij rond mijn huis. Ik heb dit aan de meldkamer van de Nijmeegse politie gemeld met het verzoek de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Desalniettemin mis ik vanaf dat moment het mapje met dagafschriften van girorekening 4729266 dat ik op mijn bureau in mijn kelderkamer had liggen. Het huis is blijkbaar gemakkelijk met een loper binnen te treden. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Brief REKENING 4729266.

20 JANUARI 1997 HAKKELAAR PROCES