TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie, Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICB. Datum: 18 april 1996. Betreft: Brief BRIEF ICB/JUSTITIE960229 Aantal pagina's: 2. Excellentie,

Naar aanleiding van uw brief van 10 april heb ik bijgaande brieftekst aan u per post verzonden. Ik denk dat het goed is dat u dit bericht hiermede ook per fax ontvangt teneinde de berichtgeving te kunnen verifiëren. Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest. Ik zou het zeer op prijs stellen van een uwer medewerkers de goede ontvangst van deze brieftekst te mogen ontvangen. Hoogachtend, J.L. van der Heyden

25 JUNI 1996 JUSTITIE ARNHEM TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN