Instituto Cervantes NBL EW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT Datum: 19 juni 1997 Betreft: Procedure 97 / 2152 RWNL AZ Kenmerk: ICB/Justitie970619 Geachte heer, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief van 18 juni jongstleden waarin u mij verzoekt u onmiddellijk schriftelijk in te lichten over iedere adreswijziging of afwezigheid van langer dan veertien dagen. Hoewel het een korter tijdsbestek betreft meld ik u dienaangaande dat ik morgen vertoef op het Congres De Nieuwe Economie op het Management Centre VNO-NCW te Noordwijk, waar ik eveneens overnacht tot aanstaande zondag. Op die dag lunch ik in Hotel Huis ter Duin. Van zondag 17 t/m donderdag 21 augustus neem ik deel aan de 5 daagse Vorstenreis naar de Royal Gardens in Engeland. Ik verblijf dan in het Holiday Inn Hotel in Windsor Maidenhead, westelijk van Londen gelegen. De reis wordt georganiseerd door Speedwell Reisbureaux B.V., Valeriussstraat 65-75, 2517 HN Den Haag. Ter identificatie ontvangt u hiermede eveneens een foto van mij temidden van ons kabinet (montagefoto) alsmede van enkele regeringsleiders die ik onlangs in het zadel heb geholpen.

17 JULI 1997 PROCEDURE 97 / 2152 RWNL AZ (2) TER ATTENTIE VAN DE SECTOR BESTUURSRECHT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN