Instituto Cervantes NBL EW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT Datum: 17 juli 1997 Betreft: Procedure 97 / 2152 RWNL AZ Kenmerk: ICB/Justitie970717 Geachte heer, De kopieën van de stukken die de rechtbank heeft ontvangen heb ik in dank van u ontvangen. Ik merk hierbij op dat ik hierin de brieven ICB/Justitie970616 en ICB/Justitie970619 mis. Voorts wil ik ingaan op de reactie van de heer J. van den Broek d.d. 10 juli 1997. Ik heb het Ministerie al in een eerder stadium laten weten dat ik het onwenselijk vind dat een lid van het geslacht Van den Broek zich met mijn verzoek heeft beziggehouden, aangezien mijn moeder uit dat geslacht voortkomt en de objectiviteit daardoor kan worden geschaad. Nochtans stel ik vast dat het Departement niet heeft gereageerd op de punten 2 en 3 van mijn brief van 27 mei 1997. Met betrekking tot punt 2 kan ik melden dat ik de Princess of Wales inmiddels heb aangeboden met Haar in het huwelijk te treden op 28 september aanstaande. De voorbereidingen daartoe heb ik reeds in gang gezet. Ingeval My Royal Highness positief op mijn voorstel zal reageren zal ik mijn naam definitief volgens mijn gewenste schrijfwijze bij de Burgerlijke Stand laten registreren. Voor de goede orde wijs ik u erop dat mijn naam als Van der Heyden staat vermeld op een groot aantal brieven van de Koninklijke Huizen van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ook de kopieën van deze stukken ontbreken in uw gisteren toegezonden dossier. Deze stukken heb ik op 16 juni jongstleden persoonlijk op Maliebaan 34 overgedragen. Hiervan bijgaand overzicht. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, J.L. VAN DER HEYDEN Manager Benelux

Bijlagen ICB/Justitie970616:- Brief NM 964/275 d.d. 21 mei 1997 van de Staatssecretaris van Justitie met 'Bijlage bij besluit'
- Brief ICB/Justitie970527 d.d. 27 mei 1997 aan de Staatsecretaris van Justitie
- Brief No. 97/88 van de Hoge Raad van Adel d.d. 4 april 1997

- Brief NM 964/275 d.d. 10 juni 1997 van de Staatssecretaris van Justitie
- Familie-geschiedenis - 16 juni 1997 teruggaand op Leendert van der Heyden (1802-1882)
- Overlijdensakte van zijn zoon Floris uit de Burgerlijke Stand van de gemeente Valburg d.d. 3 januari 1835, ondertekend door voorvader Leendert Van der Heyden
- Brief 96/cvb d.d. 14 mei 1996 van de Particulier Secretaresse van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden

- Brief d.d. 22 mei 1996 van El Jefe de la Secretaría de Su Alteza Real El Príncipe de Asturias

- Brief 96/sl d.d. 30 mei 1996 van de Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin

- Brief 196/96/wa/mjv d.d. 1 augustus 1996 van de Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje

- Brief 196/96/wa/mjv d.d. 8 augustus 1996 van de Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje

- Brief d.d. 9 september 1996 van El Jefe de la Secretaría de Su Alteza Real El Príncipe de Asturias

- Brief d.d. 12 september 1996 van Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT, Adviseur van Prins Filip van België

- Brief 567/96/cvb d.d. 30 september 1996 van de Particulier Secretaresse van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden

- Brief d.d. 1 oktober 1996 van Le Maréchal de la Cour de Luxembourg

- Brief d.d. 24 maart 1997 van Luitenant-kolonel SBH Joseph VAN DEN PUT, Adviseur van Prins Filip van België

- Verklaring van de rector van Instituut Blankestijn d.d. 10 februari 1997

- Brief d.d. 23 September 1996 From the Office of Diana, Princess of Wales

- Certificate of Incorporation of Private Limited Company Instituto Cervantes Limited England and Wales No. 3300636 d.d. 10 januari 1997

- Brief PSU/CO d.d. 18/01/97 van de Chief Executive of Companies House Cardiff

- Authorization d.d. 12 mei 1997

13 AUGUSTUS 1997 PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 (3) ARRONDISSEMENTSRECHTBANK UTRECHT D.D. 13 AUGUSTUS 1997

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN