TELEFAX Bestemd voor : De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICBUK. Datum: 10 februari 1997. Tijdstip: 12.20 uur. Betreft: BERICHTGEVING Aantal pagina's: 2. Geachte mevrouw Sorgdrager, Voor de goede orde ontvangt u bijgaand afschrift van het faxbericht aan mijn oud-collega in Noordwijk, dat ik aanstonds zal verzenden. Ik vertrouw op een verdere goede samenwerking in de toekomst en hoop dat u heeft genoten van Uw Heerlijke kabinetsperiode. Ik denk dat U op het Van der Heijden Instituut te Nijmegen altijd een beroep kunt doen. Ook na mijn vertrek. Met gevoelens van de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager. Bijlage: Faxbericht aan de directie van de Baak d.d. 10 februari 1997, 12.30 uur.

12 FEBRUARI 1997 OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN