TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Afzender: ICBUK. Datum: 12 februari 1997 Tijdstip: 23.50 uur. Betreft: OPENSTAANDE POST Aantal pagina's: 3. Geachte mevrouw Sorgdrager, Aansluitend aan eerdere faxberichten ontvangt u bijgaand afschrift van de brief van 10 februari jongstleden van Knijff & Partners te Weesp alsmede mijn reactie. In het vertrouwen dat u deze zaak op zo kort mogelijke termijn tot een goed einde brengt verblijven Wij. Met gevoelens van de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager. Bijlagen: Brief T/23402 van Knijff & Partners d.d. 10-02-97; Faxbericht aan Knijff & Partners d.d. 12 februari 1997, 23.35 uur. P.S. Het gebruik van de Pluralis Majestatis is een eeuwenoude traditie in ons familiegeslacht.

13 FEBRUARI 1997 NÓG EEN OPENSTAANDE POST TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN