TELEFAX Bestemd voor: De hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Amsterdam. T.a.v.: Mevrouw H. Wijnmalen Plaatsvervangend staffunctionaris. Telefaxnummer: 020 - 541 2809. Betreft: Uw kenmerk HW/ab/97/062.

Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 24 februari 1997. Tijd: 9.30 uur. Aantal pagina's: 1. Geachte heer Wijnmalen, Bovenvermelde brief heb ik in dank ontvangen. U meldt hierin: 'Naar aanleiding van uw brief d.d. 8 februari 1997 bericht ik u dat ik u in de door u opgevoerde kwestie, waarover u kennelijk al contact hebt met het Korps Landelijke Politiediensten, niet van dienst kan zijn.' Uiteraard kunt U dat wél. Ik kan mij echter voorstellen dat U er behoefte aan heeft deze zaak een tijd te laten rusten. Ik ben nog uitsluitend geïnteresseerd in mijn declaratie en zal dit melden aan de Minister President. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES België, Nederland, Luxemburg, Engeland, Wales. J.L. Van der Heyden

24 FEBRUARI 1997 CORRECTIE TER ATTENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM