Ministerie van Justitie Directie Bestuurszaken Mevrouw A.M. Sikkel Postbus 20300 2500 EH 's-GRAVENHAGE Datum: 16 november 1996

Betreft: UW KENMERK NM 964/275 Kenmerk: ICB/Justitie961116 Geachte mevrouw Sikkel, Hartelijk dank voor uw brief van 14 november jongstleden en de bijgevoegde acceptgirokaart. Het bedrag heb ik vandaag overgemaakt. Ik heb er wel vertrouwen in dat mijn plannen thans kunnen worden gerealiseerd. Tijdens het congres De Nieuwe Economie afgelopen woensdag op de Baak ben ik in contact gekomen met een bedrijf dat voor een stukje tussenfinanciering kan zorgdragen. Ik waag het er dus maar op. Inmiddels heb ik een betalingsherinnering aan de kasbeheerder van de CRI gezonden. Ik zal die zaak op discrete wijze met hem afhandelen zodat mijn bedrijf van de grond kan komen. Dan kunnen we ze gaan opvoeden met hun eigen geld. Vertelt u dat maar aan mevrouw Sorgdrager. Dan kan zij nu ook eens lachen. Dat heeft ze wel verdiend. Van Harte bedankt. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN

18 DECEMBER 1996 UW KENMERK NM 964/275 (3) AAN DE DIRECTIE BESTUURSZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN