De Minister van Justitie Hare Excellentie Mevrouw Mr. W. Sorgdrager Schedeldoekshaven 100 2511 EX 's-GRAVENHAGE Datum: 5 december 1996

Betreft: Recht Kenmerk: ICB/Justitie961205 Geachte Mevrouw Sorgdrager, Met veel zorg heb ik kennis genomen van het feit dat U, als Minister van Justitie, wederom de term 'gedoogbeleid' heeft gehanteerd. Wij hebben in de afgelopen eeuwen Zorg gedragen voor Wetgeving. Gaat U maar eens kijken bij de Stenen Tafel in Heiden (Westmunsterland), niet ver van Enschede. Ik verwacht Uw medewerking bij de aandelentransactie. U kunt zich daartoe in verbinding stellen met Van Benthem & Keulen Advocaten Sectie Ondernemersrecht Mevrouw Mr M.G.M. ter Huurne Euclideslaan 51 3508 AA UTRECHT Met de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden.

9 DECEMBER 1996 DOSSIER CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN