Brief 96 (pagina 402) ontbreekt (vastgesteld op 12 oktober 2003)

Nijmegen, 18 december 1994 Beste Tjitse, Vanavond zat ik aan de bar van de sauna het Friese volkslied te neuriën. De bedrijfsleidster herkende dat en vroeg me toen of ik zin had in een Berenburger. Hij was ijs- en ijskoud. Zo koud zelfs dat de stukken ijs in het borrelglaasje bleven drijven. Het gespreksthema werd toen "Hoe kun je een Fries (of Friezin) ontdooien?". Er lopen daar nog de nodige Friezen en die kunnen zich daar wel in verplaatsen. Bij mijn tweede slok wist ik het antwoord: "Gewoon op de tong!". Gistermiddag had ik opnieuw een retourzending ontvangen van een jou bekende "landgenote" waarvan de grootste concentraties zich bevinden in Hemmaarderadeel, Menaldumadeel, Ooststellingwerf en Sneek en blijkbaar ook enkelen in Grouw. Ik kan je melden dat ik in deze situatie met jou nu volstrekt op één lijn zit. Het is inderdaad onvolwassen en volstrekt onacceptabel voor de eerste vrouwelijke directeur van het Management Opleidings Centrum van het VNO jegens een collega die haar vóór, tijdens en ná zijn samenwerking met haar zich volstrekt loyaal naar haar heeft opgesteld en haar vóór en achter de schermen voorturend volledige steun en rugdekking heeft gegeven in een maatschappelijk problematische situatie. Ik ben uitermate verbolgen hierover en heb dat inmiddels in drie faxen laten weten. Vanaf nu zal ik deze handelwijze absoluut niet meer van haar accepteren. Daar is geen enkele grond toe. Blijft ze dat wel doen, dan laadt zij een zware verdenking op zich, gezien de beschreven gebeurtenissen in "Operatie Delta". Dat is althans de gedachte waarvoor ik nu gekozen heb. Zij het met groot leedwezen. Ik heb haar de gelegenheid gegeven vóór morgen 12.00 uur per fax te reageren. Zoniet dan gaat de hele brief open en bloot - alsmede mijn observaties uit brief 89 - via de fax naar NOORDWIJK en zal hij misschien ook onder ogen komen van collega's. Een situatie die ik nooit heb gewild, maar waartoe ik mij thans gedwongen voel. Ik heb geen zin om mij voor joker te laten gebruiken. Ik wil nu weten wat de echte zwaarwichtige redenen voor ontslag zijn. Het onthouden van informatie hieromtrent is een directeur van een gerenommeerde organisatie onwaardig. Ik hoop dat ik niet gedwongen word nu de positie van het totale particuliere onderwijs ter discussie te stellen. Ik denk dat het rijkserkend particulier onderwijs nu ook wel een flinke deuk heeft gehad nu de minister wellicht ook heeft ontdekt dat zelfs erkende opleidingsinstituten juridisch gezien als dekmantel gebruikt kunnen worden voor onoirbare activiteiten. Ik weiger daaraan mee te werken en als zou blijken dat binnen de niet erkende sector - waaronder Nieuw Elan toendertijd viel - de wetgeving is getild, dan krijgt ook dat marktsegment een flink probleem te incasseren. De kernpunten van die brief heb ik alsvolgt vastgesteld:

1. In de periode waarop ik mij bedreigd voelde (april/mei 1993) is in Alkmaar de drugshandelaar J. van der Heijden geliquideerd. Ik had in die tijd afspraken met een Alkmaars opleidingsinstituut. In april schreef een oud-rector uit die streek dat het onderwijs "gecriminaliseerd" zou zijn. Dit heeft toen geleid tot het bestuursbesluit van 28-4-93 van de Stichting Cervantes Benelux om de activiteiten om m.i. "zwaarwichtige redenen" stop te zetten.
2. Het IRT is in oktober 1989 in Haarlem, Zandvoort en de Haarlemmermeer operationeel geworden. Exact in dezelfde tijd dat L. Halbertsma, Henk Lulofs en ik onze werkzaamheden bij De Baak zijn aangevangen. In december daarop heb ik bij dat zelfde politiekorps aangifte gedaan van de computerinbraak op het Nieuw Elan-hoofdkantoor in Hoofddorp. Commissaris van de regio was en is de heer Ries Straver. Ik had in 1979 in Nijmegen een Franse docent met die achternaam (voornaam Rolf). Zijn vader was commissaris van politie.
3. Het boek maakt ook melding van advocaat Cees Korvinus. In de brugklas van het Nijmeegs Lyceum had ik een klasgenoot met dezelfde naam. Ik heb hem ooit op de tv herkend. Zijn vader was gereformeerd predikant. Korvinus komt in het boek voor als advocaat van een drugshandelaar uit Alkmaar.
4. Het boek geeft een aardig beeld van de misdaadorganisatie van Klaas Bruinsma, die op 27 juni 1991 voor het Hilton Hotel in Amsterdam werd geliquideerd. Tien dagen eerder had ik in het kader van mijn "ontslag om zwaarwichtige redenen" (officiële aanduiding) van De Baak van oud-directeur belastingzaken B. Schaake, van het bureau Psychotechniek te Utrecht, een eveneens zwaarwichtig loopbaanadvies gekregen dat ik nadien tot uitvoering heb gebracht.
5. JAN WIARDA is op 30 april benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau ten gevolge van zijn inzichten in "mystieke krachten".
6. De activiteiten van de misdaadsyndicaten speelden zich af in de omgeving van het oude Haarlemmermeerstation in Amsterdam. Die omgeving ken ik goed vanuit de tijd van mijn managementopleiding in 1988.
7. Brown en Ondunk, twee van Bruinsma's volgelingen, doken regelmatig in Spanje onder. De IRT'ers Van Dam en Versteeg bezochten Brown en Ondunk volgens 'Operatie Delta' zomer 1992 geregeld aan de Spaanse zuidkust. Steve Brown handelde in Spanje rustig door in drugs, vooral in cocaïne. De belangrijkste financier van een vanuit Spanje georganiseerde miljoenentransactie in Marokko zou de koning van Marokko zijn, Hassan II. Ik heb die 'Costa del Crime' in 1992 ook bezocht en werd aan de Franse grens stevig door de Spaanse douane onderzocht.

Als er een betrokkenheid wordt aangetoond tussen deze gebeurtenissen, jouw cursusverwijdering en mijn "ontslag om zwaarwichtige redenen" dan zal het imago van de Baak een zware deuk oplopen. Ik heb dat altijd proberen te voorkomen, maar wens daar nu geen slachtoffer van te worden. De Baak zal dan echter wel openheid van zaken moeten geven. Mijn plakboek heb ik momenteel uitgebreid met de volgende artikelen: Foutje (door Rob Hoogland), De Telegraaf 9-12-94; Justitie-top mogelijk door mafia beloerd met telescoop, De Telegraaf 9-12-94; Italië in Amsterdam (Prof.dr. B. Smalhout) "Als minister Sorgdrager thans niet heel snel justitie, parlement en politie op één lijn weet te krijgen, dan is de tijd niet ver meer dat zij haar eigen officieren in de bebloede kofferbak van en gestolen auto kan terugvinden", De Telegraaf 10-12-94; Mr. Oscar was ook meester witwasser, De Telegraaf 10-12-94; Nieuw IRT pakt superdrugbende (voltreffer van de Amsterdamse politie), De Telegraaf 12-12-94; Onrechtmatig, De Telegraaf 13-12-94; Kwetsbaar, De Telegraaf 13-12-94; Sorgdrager roept politie tot de orde, De Telegraaf 13-12-94; Nieuw IRT rolt grote heroïnebende op, De Gelderlander 13-12-94; Zes jaar geëist tegen leider van drugbende (Den Bosch), De Gelderlander 13-12-94; Minister Sorgdrager wil meer inzicht in politie-onderzoeken, De Gelderlander 13-12-94; Miljoenenfraude met aandelen, Belgische justitie spoort criminele organisatie op met zenuwcentrum in ROTTERDAM, De Gelderlander 13-12-94; Onderzoek naar rechercheurs - IRT van justitie-inbraak verdacht, De Telegraaf 14-12-94; TV-mededeling: Er komt geen wetgeving over opsporingsmethoden van de politie alvorens de resultaten van de parlementaire enquètecommissie bekend zijn. Misschien worden ze nu pas verstandig (ervaringsleren). Octopus geïnfiltreerd op Amsterdamse beurs: "Met name ex-commissaris mr. Frits Salomonson - advocaat van het Koninklijk Huis - is volgens het rapport 'als centrale functionaris' tekortgeschoten in zijn toezichthoudende functie. Salomonson is een intieme vriend van advocaat Oscar Hammerstein". Dit zal de gezondheid van Prins Bernhard niet ten goede komen. De Telegraaf 14-12-94; Van Randwijck wil andere baan, De Gelderlander 14-12-94. De Gelderlander meldt over de Procureur Generaal: "Bovendien zou hij zich nogal relativerend hebben uitgelaten over het opsporen van grote hoeveelheden drugs. "Val me niet lastig over een paar honderd kilo", zo wist een Amsterdams dagblad uit zijn mond op te tekenen". Ik vind dit absoluut onaanvaardbaar voor een gezagsdrager die als primaire taak heeft uitvoering te geven aan de wetgeving. Waar dienen die wettten anders nog toe? Van Randwijck weg na tumult rond IRT-affaire, De Telegraaf 14-12-94. Commentaar - Schoon schip "In feite staat het hof toe dat verdachten profiteren van eigen wandaden". De Gelderlander 14-12-94; Van Randwijck wil nu toch p.g. blijven, (dan zal hij toch wel wat consciëntieuzer te werk moeten gaan) De Telegraaf 15-12-94; Rechercheteam rolt grote drugbende op (IRT Oost- en Noord-Nederland), De Gelderlander 14-12-94; Nederlanders voor drugsmokkel gepakt (Istanbul); Sorgdrager wil nu toch meer cellen bouwen, De Telegraaf 16-12-94; Kamer bezorgd om veiligheid rechters, De Telegraaf 17-12-94; Justitie zet deur voor topcriminelen wijd open, De Telegraaf 17-12-94; Politie slaat toe bij Cali-misdaadkartel, De Telegraaf 17-12-94. Brief 100 nadert al snel. Ik hoop van harte dat het gesprek tussen jou en de Baakdirectie dan heeft plaatsgevonden. Hartelijke groet.

20 DECEMBER 1994 OVER DE LANGE TERMIJNDOELSTELLING