Nijmegen, 13 februari 1994 Beste Tjitse, Hartelijk dank voor je uitgebreide brief van 5 en 6 februari. Ik zal hierop nog inhoudelijk reageren. Zoals afgesproken stuur ik je hierbij vast de "Intentieverklaring cursist Nieuw Elan" zoals ik die in 1991 met L. heb opgesteld. Deze verklaring is in de plaats gekomen van de intentieverklaring die wij voordien tijdens de eerste cursusdag in de AtM-opleiding moesten invullen. Verder bestaan er nog "Algemene voorwaarden" bij inschrijving van een individuele cursist. Ik beschik, voorzover ik nu kan overzien, niet over de definitieve versie. Mijn conceptversie kan ik je echter hierbij doen toekomen. In de tijd dat jij door Maris bij Nieuw Elan bent aangenomen bestond een dergelijk contract niet. Ik schrijf je gauw meer. Vriendelijke groet. Bijlagen: Intentieverklaring cursist Nieuw Elan (A/NE.Ov.91); Concept Algemene Voorwaarden (van mijn hand).

14 FEBRUARI 1994 VALENTIJNSDAG 1994 TWEE JAAR NA PARIJS