Nijmegen, 29 juni 1996 Beste Tjitse, Hartelijk dank voor je snelle ontvangstbevestiging van brief 114 en het bijgevoegde verrassingspakket. Nu moet ik van míjn kant mijn bewondering uitspreken over de grote hoeveelheid kennis waarover jíj beschikt. Ik ben buitengewoon getroffen door jouw artikelen over genealogisch onderzoek en The 'Achterhoek' in The Netherlands. Die Achterhoek is de afgelopen tijd ook sterk onderwerp van mijn familieonderzoek geweest. Ik vind het buitengewoon prettig dat jij bijna alle plaatsen kent en hebt beschreven die ik in de afgelopen twee jaar heb bezocht. Dit kan voor mij een zeer waardevolle aanvulling voor mijn dissertatie-onderzoek betekenen en zeker de moeite waard om over door te filosoferen. Het kasteel te 's-Heerenberg schijnt volgens de beheerder van Kasteel de Doornenburg ook over veel informatie omtrent de familiegeschiedenis te beschikken. Als ik ooit weer eens over een auto beschik wil ik daar graag eens in het archief duiken. Leuk is ook dat je de kastelenroute rond Vorden bespreekt. De kastelen Suideras, Onstein, Medler en 't Zelle zijn ook aan de geschiedenis van de Van der Heydens geliëerd. De fotokopie met de foto van Jonkvrouwe Maria Josephina Ernestine Alexandrina Ruys de Beerenbroek van der Heyden is afkomstig uit het boek 't Suideras en haar bewoners, onder redactie van Jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaer, kleinzoon van Jonkvrouwe Maria en onze voormalige vooroorlogse Minister President en achterkleinzoon van Alexander Amandus Josephus Canisius baron van der Heijden van Doornenburg en Joanna Maria barones van Voorst tot Voorst. Ik begrijp nu overigens waar mijn onafhankelijke geest vandaan komt. De vrije edelen hebben zich eeuwenlang boven de wet gesteld, soms wel met noodlottige afloop, zoals vandaag exact 700 jaar geleden met Graaf Floris V van Holland is gebeurd. Overigens, het patroniem van mijn familietak is eveneens Floris. Mijn vader draagt ook die naam. De graven van Holland zijn uit Henegouwen afkomstig en spraken oorspronkelijk Frans. Floris V was woonachtig te l'Heyden (Leiden). Ook een aardig aanknopingspunt. Al bij al een leuke samenloop van omstandigheden. Ik zie met belangstelling uit naar jouw inhoudelijke reactie op brief 26 JUNI 1996 ONTMOETINGEN IN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN. Hartelijke groet. J.L. van der Heyden

2 JULI 1996 EXPLOITATIELASTEN