15 mei 1997. Betreft: HOF-NIEUWS EN VOORJAARS-VERLANGEN... Kenmerk: ICBUK/SHL970515. Geachte Mevrouw de Vries en Heer Van Dijk, Aansluitend aan mijn brief van 7 februari jongstleden wil ik u hartelijk danken voor uw nieuwsbrief 'Lente 1997' met HOF-NIEUWS EN VOORJAARS-VERLANGEN... Inmiddels heb ik een reis naar Engeland achter de rug en heb ik op 22 april jongstleden mijn kerstcadeau voor Prinses Diana in KENSINGTON PALACE overgedragen. In Engeland heb ik de boodschap doorgekregen dat het wenselijk is tot 28 september in de Benelux te blijven om het ontwikkelingsproces van de organisatie hier verder te begeleiden. Dit zal ik doen in samenwerking met de organisatoren van de Government Game Competitie 1997. Ik heb de eer u hiervan bijgaand de brochure toe te zenden. Graag kom ik dit voorjaar nog een keer naar het Stadhouderlijk Hof. Ik denk daarbij aan 14 juli. Voorwaarde daarbij is echter wel dat ik de Princess of Wales bij die gelegenheid ook kan ontmoeten, zodat Zij feedback kan geven op mijn acties in het Verenigd Koninkrijk en wij gezamenlijke ventures into Europe and the USA kunnen bespreken. Uw medewerking terzake stel ik bij voorbaat buitengewoon op prijs. Met vriendelijke groet.

4 JUNI 1997 VERZOEK OM INFORMATIE TER ATTENTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN