4 juni 1997. Betreft: VERZOEK OM INFORMATIE Kenmerk: ICB/SHL970604. Geachte Mevrouw de Vries en Heer Van Dijk, Ik heb mij voorgenomen het weekend van 13 juli aanstaande in Friesland door te brengen. Graag verblijf ik bij die gelegenheid weer eens in Het Stadhouderlijk Hof. Graag verneem ik van u welke mogelijkheden mij daartoe open staan. Inmiddels verblijf ik. Met vriendelijke groet.

14 JULI 1997 DANK AAN DE DIRECTIE VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN