Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. Directie Stadhouderlijk Hof Hofplein 29 8911 HJ LEEUWARDEN. Datum: 7 februari 1997. Betreft: PRINSES DIANA Kenmerk: ICBUK/SHL970207. Geachte Mevrouw de Vries en Heer Van Dijk, Ik heb de eer U bijgaand mijn benoeming te doen toekomen tot director of Instituto Cervantes Limited. Ik kan mij thans de functie toekennen van General Manager Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Alle actieplannen kunnen thans tot uitvoering worden gebracht. Ik heb mij voorgenomen mij vanaf 1 april aanstaande te vestigen in Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van William Shakespeare, teneinde aldaar mijn educatieve taken te kunnen voortzetten. In dit verband heb ik Prinses Diana een partnership aangeboden en haar laten weten dat de Koninginnekamer in het Stadhouderlijk Hof mijns inziens de meest geschikte plaats is om de overeenkomst te tekenen. Zij kan zich door een plaatsvervanger laten vertegenwoordigen. Ik zal dit binnenkort aan de Prinses melden. Met vriendelijke groet.

15 MEI 1997 HOF-NIEUWS EN VOORJAARS-VERLANGEN TER ATTENTIE VAN MEVROUW JANT DE VRIES EN DE HEER VAN DIJK VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN