23 juni 1999. Betreft: ALL IN THE FAMILY Kenmerk: JH/LH990623. Dear Elizabeth, Nijmegen, woensdag 23 juni 1999. Liefde is... ...haar overladen met kadootjes. Zo heb ik nog een schilderij met een regenboog. Die is in feite voor jou.

In de tijd dat je de directie over de Baak voerde kon je dat schilderij niet accepteren. Dat ligt nu uiteraard anders. Het komt de zaak toe. Ik zie dat je op 31 december 1998 nog als statutair directeur van de Baak te boek staat. Benk Korthals krijgt het nu ook aardig voor de kiezen, zoals ik lees in het artikel "Kalsbeek getipt door cokecircuit". Het boek "La Bella Bettine" heb ik ook gelezen in de tijd dat dit onderwerp mijn aandacht had. Het hele verhaal is te lezen in mijn Brieven aan Breuker. In de genodigdenlijst van afgelopen donderdag zag ik ook weer de heer A. Bisscheroux terug. Ik had begrepen dat hij naar Colombia was verhuisd. Wellicht kan hij de heer Korthals van dienst zijn, ofwel de Haarlemse officier van justitie mr P. Snijders. Snijders onderzoekt volgens het artikel vanaf 1994 corruptiepraktijken bij politie en Justitie. In dat verband heb ik vastgesteld dat de heer Klaas Langendoen uit Hoofddorp (als ik mij niet vergis) - volgens Operatie Delta verantwoordelijk voor de liquidatie van J. van der Heijden in Alkmaar in april 1993 - weer uit de gevangenis is vrijgelaten na zijn meineed voor de Commissie van Traa. Zijn dienst was nog verantwoordelijk voor de beveiliging van ons kantoor. Hij was deze week - zonder pruik en zonnebril - te zien op de televisie. De commissie Kalsbeek is volgens het artikel bij zijn onderzoek ook gestuit op mogelijke corruptie van een raadsheer bij het Amsterdamse gerechtshof. Deze magistraat zou zakelijke banden hebben met een douanier, genaamd De Jong. Ik ben met het schrijven van een dagboek begonnen op advies van Tjeb Maris. Dat betekent dat ik fascinerende informatie heb opgeslagen vanaf 1988. Het heeft er op 6 maart 1989 zelfs toe geleid dat Tjeb het veld moest ruimen bij de Baak. Ik ben nu begonnen om al mijn brieven aan jou - dat zijn er inmiddels meer dan 400 - in één document onder te brengen. De Performa heeft hiervoor echter te weinig opslagcapaciteit en intern geheugen. De actualiteit heeft uiteraard ook mijn aandacht. Zo heb ik gisteravond en vanmorgen op de Spaanse televisie naar de kamerdebatten sobre el estado de la nación gekeken. José María Aznar kan hierop met veel tevredenheid terugkijken. Het debat eindigde vanmorgen met een donderend applaus van alle aanwezigen in het Congreso de Diputados.

Dat kunnen wij ook als een persoonlijk succes beschouwen, aangezien zijn beleid ook sterk op De Nieuwe Economie van Paars I gebaseerd is geweest. Het debat is in de Cortes het laatste debat over De Wereld van Morgen geweest in dit millennium. Vandaar dat het door alle aanwezigen als een historisch debat is betiteld. Ik ben gisteravond vooral aangesproken geweest door de toespraak van de heer Mauricio, gedeputeerde van de Canarische Eilanden. Hij hield een vurig pleidooi voor de Europese Integratie. Terecht stelde hij dat nationalistische bewegingen, zoals in het Baskenland en Ierland, ondergeschikt zijn aan de beweging die in El Tratado de Amsterdam zijn vastgelegd. Ingeval Winnie Sorgdrager van mening is dat zij als lid van de Eerste Kamer nog niet volledig aan haar trekken komt, houd ik mijn aanbod om haar als juriste in de raad van bestuur van de holding op te nemen alsnog open. Dat heb ik donderdag ook laten weten aan de heer mr.drs. P.J. Leeuwendal, coördinator bekostiging van het Ministerie van OC & W. Ik heb hem eveneens in kennis gesteld van mijn contacten met zijn voormalige staatssecretaris Netelenbos en hem gemeld ook eens met Loek Hermans te willen praten over diens deelname aan het congres in Spanje, dat ik bij voorkeur in november 2000 laat plaatsvinden in het Palacio de Congresos. Dan is het niet meer zo heet. De Nijmeegse Stadskrant van deze maand geeft ook aan dat onze burgemeester eveneens een geschikte kandidaat is voor het bestuur van één van onze organisaties. Ivo beschikt immers ook over mijn beleidsplan en daar kunnen uiteraard heel wat lijnen uit worden getrokken, zoals ook iedere deelnemer aan de opleidingen van de Baak zijn of haar eigen boek schrijft, uitgedrukt in het jubileumcadeau. "Ook de rector magnificus Prof. Dr. Theo van Els is volledig van mijn plannen en dissertatieonderzoek op de hoogte. Hij schudde mij ook ogenblikkelijk de hand tijdens het laatste taalcongres in de RAI. Hij is derhalve ook een geschikte kandididaat als voorzitter of vice-voorzitter van onze Raad van Bestuur. Zoals je hebt kunnen vaststellen heb ik hem al eerder uitgenodigd voor de bijeenkomst Spin in het web, duizendpoot op 10 september 1996. Nadien heb ik met hem een goede relatie opgebouwd in verband met het gebruik van 'ons familiewapen' door de gemeente Nijmegen. Zet hem dus maar op mijn verlanglijstje. Hij lijkt mij een geschikte kandidaat voor de functie. Met Hans Dijkstal had hij ook een goed contact. Vooral op Slot ZEIST. Ik heb hem nog aan het werk gezien in het voorjaar van 1997 toen de Nijmeegse gemeenteraad tot herbouw van de Valkhofburcht heeft besloten. Na Diana's overlijden is die herbouw echter uitgesteld tot Sint Juttemis, zoals een woordvoerder van het Nijmeegse Valkhofmuseum mij gistermiddag heeft medegedeeld. Ik kan mij nu wel voorstellen hoe het komt dat je zo vermoeid uit jouw ogen kijkt op die foto op de Baak. Laten we maar weer gauw gaan samenwerken. Dan komt niet alles op jouw schouders alleen terecht. Daarom is het belangrijk dat Ed d'Hondt ook goed met Hans van den Broek kan samenwerken. Ik mag aannemen dat dat wel lukt. 15.25 Ik ben inmiddels aan het werk getogen met het doorlezen van mijn dagboek. Ik zit nu op dinsdag 17 maart. Lees jij dat ook nog maar een keer goed door. Ik heb gisteren tijdens de trekking van de Staatsloterij vastgesteld dat Toco Beheer momenteel in Zuid-Frankrijk actief is bij de verkoop van miljoenenpanden. Op dat punt heb ik ook een afspraak gemaakt met ESPERANZA. Zodra ik met haar samen een pand verkoop aan de Costa del Sol is 50 procent van de makelaarscourtage voor ondergetekende. Zij spreekt immers geen woord Nederlands of welke andere taal dan ook. Als je nog belangstellenden weet voor een mooie villa aan de Spaanse Zuidkust, laat het dan maar weten. Het is er beter toeven dan aan de Côte d'Azur. Daar wonen immers nog veel te veel Fransen. Daar hebben ze bij mij geen last van, op een uitzondering na. Ik zal het daar dus weer alleen moeten doen, met jou samen. Want van Sylvia Tóth hoor ik ook niets meer. De Jackpot van 4,5 miljoen is gisteren ook gevallen. Ingeval je weet bij wie die prijs terechtgekomen is, stel hem of haar dan maar voor om dat in ons bedrijf te steken. Marc Klein Essink kan je wel vertellen wie dat is. 16.30 Ik heb iemand bereid gevonden om al mijn bestanden over te zetten op superdisks van 100 megabyte. Dan kan ik er in Spanje mee verder werken. In de loop van de volgende week zal ik je al mijn informatie doen toekomen die voor de bedrijfsvoering van belang is. Bijgaand stuur ik je ook de informatie over het Congres Spaans op 18 september aanstaande te Utrecht. Mocht je iemand weten die mij namens het bedrijf kan vertegenwoordigen, dan hoor ik dat graag van je voor het geval ik op dat moment weer in Spanje ben. Ingeval er voldoende financiële middelen voorhanden zijn kom ik er uiteraard weer graag voor overvliegen. Over Annet zullen we het maar niet meer hebben. Because it's All in the Family. Hartelijke Groet. Bijlage: Informatie IV Congreso de Didáctica del Español.

24 JUNI 1999 PLANNING (1)